درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

مقالات و نکات کاربردی

رسیدگی به دعاوی در سازمان تعزیرات حکومتی

مقالات و نکات کاربردی

رسیدگی به دعاوی

در این سازمان دو هیأت بدوی و تجدیدنظر وجود دارد که رسیدگی به دعاوی گوناگونی می کنند که در ذیل به شرح آنها خواهیم پرداخت.

رسیدگی به دعاوی بدوی در سازمان تعزیرات حکومتی

شعبات بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می کنند:

رسیدگی به دعاویگزارش سازمانهای بازرگانی، گزارش اتحادیه و واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی، گزارش انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی و شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی.

درباره ی شکایت اشخاص حقوقی یا حقیقی و گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی، دولتی و انتظامی، شعب بدوی یک نسخه از گزارش ارائه شده را به سازمان های بازرگانی ارسال می کنند تا حداکثر ظرف ۱۵ روز نظرات کارشناسی خود را به شعبه مربوطه منعکس کنند.

رسیدگی در مرجله تجدیدنظر در سازمان تعزیرات حکومتی

اشخاص ذیل حق تجدیدنظرخواهی از آرای شعبه بدوی را دارند

روسای سازمان های حمایت و تعزیرات حکومتی، اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوط، شاکی (حقیقی- حقوقی) یا وکیل قانونی وی در صورت برائت یا منع پیگرد یا در مواردی که جبران خسارت وارد شده در حکم لحاظ نشده باشد (رسیدگی به دعاوی)، محکوم علیه (حقیقی-حقوقی) یا وکیل قانونی وی، رئیس انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان مربوط در صورتی که مرجع شکایت انجمن باشد و رئیس شورای اصناف و رئیس مجمع امور صنفی درصورتی که مرجع شکایت اتحادیه یا مدیر بازرسی و نظارت اصناف باشد.

مهلت تجدیدنظر خواهی برای محکوم علیه و شاکی ۱ روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص ۳ ماه از تاریخ ابلاغ است.

همچنین روسای سازمان های حمایت و تعزیرات حکومتی در مواردی که آرای قطعی را خلاف قانون بدانند می توانند از وزیر دادگستری طرح موضوع را در شعب عالی تجدیدنظر تقاضا کنند.

محکوم علیه نیز در صورتی که میزان جریمه ی صادر شده بالاتر از ۲۰ میلیون ريال باشد می تواند طرح موضوع در شعب عالی تجدیدنظر را تقاضا کند.

این مبلغ براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تأیید هیأت وزیرات قابل تعدیل است.

علاوه بر این رئیس شورای اصناف کشور در مواردی که مرجع شکایت اتحادیه یا مدیر بازرسی و نظارت اصناف باشد و رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مواردی که مرجع شکایت انجمن باشد، حق درخواست طرح موضوع در شعب عالی تجدیدنظر را خواهند داشت.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای مجرب این موسسه آمادگی خود را جهت همکاری در پرونده های مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی به شما هموطنان گرامی اعلام می نماید.

تماس با موسسه