رفع بازداشت ملک و فروش ملک بازداشتی

از تدابیر قانون گذار در جهت وصول مطالبات و پرداخت دین , بازداشت املاک می باشد . بازداشت ملک عبارت است از توقیف حق مالی و مالکیتی که  مالک نسبت به ملک خود دارد . حق مالکیت , یک رابطه اعتباری می باشد که مالک نسبت به ملک خود دارا می باشد و در زمان بازداشت, ملک به صورت فیزیکی توقیف نمی گردد بلکه رابطه اعتباری مالک با ملک محدود می گردد . اشخاص نمی توانند نسبت به فروش ملک بازداشتی اقدام نمایند اما  بازداشت ملک دائمی نبوده و اشخاص می توانند با حصول شرایطی نسبت به رفع بازداشت مبادرت نمایند .

شرح موضوع

از تدابیر قانون گذار در جهت وصول مطالبات و پرداخت دین , بازداشت املاک می باشد . بازداشت ملک عبارت است از توقیف حق مالی و مالکیتی که  مالک نسبت به ملک خود دارد . حق مالکیت , یک رابطه اعتباری می باشد که مالک نسبت به ملک خود دارا می باشد و در زمان بازداشت, ملک به صورت فیزیکی توقیف نمی گردد بلکه رابطه اعتباری مالک با ملک محدود می گردد . اشخاص نمی توانند نسبت به فروش ملک بازداشتی اقدام نمایند اما  بازداشت ملک دائمی نبوده و اشخاص می توانند با حصول شرایطی نسبت به رفع بازداشت مبادرت نمایند .

ملک بازداشتی
ملک بازداشتی

شرایط بازداشت ملک

درخواست بازداشت ملک را در صورتی می توان مطرح نمود که ملک به نام طرف دعوا در دفتر ثبت اسناد و املاک ثبت گردیده باشد همچنین ملک می بایست قابل تسلیم باشد ونباید  از املاکی باشد که قانون بازداشت آن را ممنوع اعلام نموده است .

خصوصیات ملک بازداشت شده

براساس ماده 276 قانون مدنی , مدیون نمی تواند مالی را که از تصرف در آن منع شده است را در مقام وفای به عهد  به دیگری تادیه نماید حال اگر ملکی توسط مالک توقیف گشته باشد , مالک نمی تواند آن را به دیگری منتقل نماید زیرا بازداشت ملک به به قهر وغلبه صورت می گیرد , البته بازداشت ملک دائمی نبوده و محدود به مدت تعیین شده است .

آثار بازداشت ملک

در صورتی که ملک توسط مرجع صالح توقیف گردد هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال بازداشت شده ممنوع می باشد ,براساس ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی (( هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر می باشد ))اما نکنه حاثز اهمیت این است که در صورتی که مالک قصد انتقال ملک را نداشته باشد و تنها قصد او ایجاد تعهد باشد ,قرارداد غیر نافذ خواهد بود مگر این که محکوم له رضایت دهد .

یکی دیگر از آثار بازداشت ملک , ایجاد حق تقدم برای شخصی است که اقدام به بازداشت ملک نموده است در این صورت به اندازه طلبی که از مدیون دارد می تواند نسبت به وصول طلب خود با فروش ملک اقدام نماید .

بازداشت املاک ثبت شده

املاک از نظر سابقه ثبتی به 3 دسته ذیل تقسیم می گردند که در ذیل به بررسی بازداشت املاک  ثبت شده می پردازیم

 • املاک ثبت شده

همین که ملک در دفتر املاک به ثبت برسد هرچند سند مالکیت آن هنوز صادر نشده باشد , دولت کسی را که ملک به نام  او ثبت شده یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد را مالک خواهد شناخت . بازداشت ملک می بایست توسط مرجع صلاحیتدار و به طرفیت مالک رسمی به اداره ثبت اسناد و املاک صادر گردد .

 • املاک جاری

املاکی که هنوز در دفتر ثبت اسناد و املاک به ثبت نرسیده و در مرحله ابتدایی ثبت می باشد , املاک جاری نامیده می شوند . در خصوص املاک جاری , امکان بازداشت وجود دارد و بازداشت این املاک از طریق اظهارنامه و سایر اوراق حاکی از انتقال پرونده انجام می پذیرد .

 • بازداشت املاک مجهول المالک

اموال مجهول المالک از منظر قانون ثبت اسناد و املاک به اموالی اطلاق می گردد که ثبت عمومی گذاشته شده ولی نسبت به آن تقاضای ثبت نگردیده است اما براساس ماده 97 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی , املاک مجهول المالک قابل بازداشت می باشد و در خصوص این اموال مالکیت ضرورتی ندارد .

بازداشت املاک فاقد سابقه ثبتی (توقیف ملک قولنامه ای )

املاک فاقد سابقه ثبتی تحت شرایطی قابل بازداشت می باشد , براساس ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی ,مال غیرمنقول که سابقه ثبتی ندارد را در صورتی می توان توقیف نمود که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شود .

اموال غیرقابل  بازداشت :

اموال غیرقابل بازداشت ذیل 3 عنوان بررسی می شود :

 • دولت

براساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی , اگر خواسته و محکوم به وجه نقد باشد نمی توان ملک دولت را جهت وصول آن توقیف نمود , اما اگر محکوم به عین معین باشد , توقیف آن بلااشکال است .

 • شهرداری

املاک متعلق به شهرداری قبل از صدور حکم قطعی , قابل توقیف نمی شود . چنان چه بعد از صدور حکم قطعی از دادگاه یا اجراییه ثبت یا مراجع صالح دیگر , شهرداری موظف به تادیه بدهی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل به مدعی  می باشد ,در صورتی که شهرداری از تادیه دین اجتناب کند , خواهان می تواند نسبت به توقیف اموال  اقدام نماید .

 • سفارتخانه

براساس بند (( ط)) ماده 1 کنوانسیون وین , سفارتخانه نیز همچون شخص سفیر مصونیت دارند و قابل توقیف نمی باشند , اما عدم بازداشت این اموال منوط به معامله متقابل می باشد .

مستثنیات دین

توقیف اموال بدهکار نباید سبب عسر و هرج او گردد به همین علت قانون گذار بعضی از اموال را از بازداشت , مستثناء نموده است . براساس ماده 24 قانون اجرای محکومیت های مالی , منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد قابل بازداشت نمی باشد . اما در مواردی امکان توقیف این املاک نیز  امکان پذیر می باشد , از مواردی  که میتوان این اموال رو توقیف نمود به موارد زیر می توان اشاره کرد :

1 – در صورتی که مالک به منظور وصول بدهی خود , ملکش  را برای فروش معرفی نماید و یا بعد از توقیف مال رضایت به فروش ملک دهد .

2 – در صورتی که خواسته عین ملک باشد و خواهان تقاضای توقیف آن را نماید , نمی توان به استناد مستثنیات دین از توقیف آن اجتناب کرد .

3- در صورتی که مستنثنیات دین تبدیل به عوض دیگری باشد , بازداشت آن امکان پذیر می باشد .

بازداشت ملک در امور حقوقی

دادگاه در امور حقوقی در راستای تضمین و وصول دین اقدام به صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت می نماید . براساس ماده 108 آیین دادرسی مدنی , قرار تامین خواسته را در موارد ذیل می توان صادر نمود :

1 – دعوا مستند به سند رسمی باشد

2 – خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد.

3 – در مواردی از قبیل اوراق تجارتی واخواست شده به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول تامین باشد .

4 – خواهان , خسارتی که ممکن است به طرف مقابل وارد آید , به صندوق دادگستری بپردازد .

قرار تامین خواسته را الزاما در خصوص اموالی که عین معین  باشد می توان صادر نمود حال اگر درخواست خواهان انجام کار یا خودداری از انجام کار باشد , خواهان می تواند تقاضای  دستور موقت نماید . برای مثال در دعوای ابطال سند مالکیت , خواهان می تواند تقاضای دستور موقت نماید .

بازداشت ملک در امور کیفری

در امور کیفری نیز افراد در جهت حقوق خود می توانند تقاضای بازداشت ملک را نمایند . از جمله مواردی که امکان بازداشت ملک امکان پذیر می باشد , موارد ذیل را می توانیم نام ببریم :

1 – بازداشت ملک در راستای جلوگیری از وقوع جرم از باب حفظ منافع عمومی

2 – بازداشت ملک از جهت تامین کیفری از نوع وثیقه غیرمنقول

3 – بازداشت ملک به عنوان تامین اعطای مرخصی به زندانیان

مراجع صلاحیت دار بازداشت املاک

خواهان می تواند بسته به موضوع دعوای خود , درخواست بازداشت ملک را از مراجع قضایی , شورای حل اختلاف ,  سازمان بازرسی کل کشور , اداره اجرای ثبت اسناد و املاک , اجراییات سازمان تامین اجتماعی , اداره اجراییات و وصول سازمان امور مالیاتی , اداره تصفیه ورشکستگی , شورای طبقه بندی و سازمان تعزیرات حکومتی بخواهد .

فروش ملک بازداشتی

براساس ماده 56 قانون اجرای احکام , بعد از صدور حکم بازداشت ملک , هرگونه نقل و انتقال ممنوع می باشد و مالک نمی تواند اقدام به فروش ملک نماید . در صورتی که خریدار بعد از فروش و در زمان انتقال سند متوجه بازداشت ملک شود , می تواند درخواست استراد ثمن را نماید .

بازداشت ملک مشاعی

بازداشت ملک مشاعی منوط به رضایت سایر شرکا نمی باشد و دادگاه می تواند دستور بازداشت ملک مشاعی را صادر نماید . چنان چه ملک مشاعی فروخته شود ,کل قراراد باطل نمی شود و فقط سهم شخص اعلام شده توقیف خواهد شد مگر این که در قرارداد شرط شده باشد کل ملک می بایست به خریدار منتقل گردد .

ابطال فروش ملک بازداشتی

در صورتی  که  مالک نسبت به فروش ملک بازداشت شده اقدام نماید , شخصی که ملک به نفع او بازداشت شده است , می تواند درخواست تایید بطلان فروش ملک بازداشتی را از محکمه درخواست نماید . اما اگر مالک ضمن قرارداد با ثالث تعهد کند که با پرداخت محکوم له و رفع بازداشت , ملک را به او منتقل  می نماید قرارداد صحیح می باشد .

اجاره ملک بازداشت شده

با بازداشت ملک , تنها سلطه مالک نسبت به ملک کاهش می یابد و نمی تواند ملک را به صورت قطعی به دیگران منتقل نماید اما ملک در ید مالک باقی می ماند و او می تواند از ملک منتفع گردد یا آن را به دیگری اجاره دهد .

بازداشت ساختمان پیش فروش شده

براساس ماده 15 قانون پیش فروش ساختمان ها : ((عرصه و اعیان واحد پیش فروش شده و نیز اقساط و وجوه وصول یا تعهد شده بابت آن قبل از انتقال رسمی واحد پیش فروش شده به پیش خریدار قابل توقیف و تامین به نفع پیش فروشنده یا طلبکار او نیست )) در نتیجه طلبکاران نمی توانند درخواست بازداشت ساختمان پیش فروش شده را به مرجع صالح تقدیم نماید .

بازداشت ملک متوفی

ذی نفع می تواند ملک متوفی را که در دفتر اسناد و املاک به نام او ثبت گردیده است , توقیف نماید و می بایست وراث را از اقدام خود مطلع نماید .

بازداشت و توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت

ذی نفع می تواند با مراجعه به مرجع صالح درخواست توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت را نماید اما این حقوق قابل مزایده نمی باشد زیرا با حقوق شخص ثالث در تعارض می باشد.

حق طلبکاران در توقیف ملک سهامداران تجاری در قبال بدهی های شرکت

از آن جا که شرکت دارای شخصیت حقوقی می باشد , ودارای شخصیتی مستقل و متمایز از سهامداران می باشد , طلبکاران شرکت نمی توانند تا قبل از انحلال شرکت نسبت به توقیف اموال سهامداران اقدام نمایند , چنان چه بعد از تقاضای توقیف , ثبت احراز نماید که ملک به نا یکی از سهامداران  در دفتر ثبت اسناد و املاک ثبت شده است , حق بازداشت ملک را ندارد . بعد از انحلال شرکت نیز در خصوص بازداشت املاک سهامداران می بایست به قوانین ومقررات شرکت ها توجه نمود . توقیف و بازداشت املاک شرکاء  تنها در خصوص شرکت های تضامنی  , نسبی  و مختلط غیر سهامی در صورتی که دارایی شرکت کفاف پرداخت دیون طلبکاران را ندهد امکان پذیر می باشد .

تفاوت بازداشت ملک با مصادره و ضبط ملک

ضبط و مصادره در امور کیفری اعمال می شود و فقط دولت می تواند نسبت به ضبط ومصادره اموال اقدام نماید , در حالی که  اشخاص چه حقیقی و حقوقی و دولت  در  در امور حقوقی و کیفری می توانند درخواست بازداشت املاک را نمایند .

رفع بازداشت ملک

بازداشت املاک موقتی می باشد و رفع بازداشت ملک در موارد ذیل امکان  پذیر می باشد :

 •  تبدیل تامین

تبدیل تامین یکی از مواردی است  که مالک می تواند نسبت به رفع بازداشت ملک اقدام نماید , محکوم علیه می تواند به عوض مالی که دادگاه توقیف نموده است و یا در جریان توقیف می باشد وجه نقد یا اوراق بهادار در صندوق وزارت دادگستری یا یکی از بانک ها تودیع نماید همچنین محکوم علیه می تواند درخواست تبدیل مال توقیف شده را نماید مشروط به این که مال معرفی شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده کمتر نباشد , محکوم علیه فقط یک بار می تواند تقاضای تبدیل تامین را نماید . در صورتی که محکوم علیه عین معین باشد , رضایت خواهان لازم می باشد .

 • رفع بازداشت با رضایت خواهان

از آن جا که توقیف مال در جهت رسیدن احقاق حق خواهان می باشد هر زمان بخواهد می تواند رضایت خود را اعلام کرده تا نسبت به رفع بازداشت ملک اقدام شود .

 • رفع بازداشت ملک به علت عدم اقامه دعوای اصلی در موعد مقرر

خواهان می بایست ظرف ده رور ازدرخواست  قرار تامین خواسته و ظرف بیست روز در دستور موقت نسبت به اقامه دعوا اقدام نماید در غیر این صورت خوانده می تواند رفع بازداشت از دستور موقت را بخواهد .

 • رفع بازداشت به علت محکومیت خواهان

براساس ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی  , در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا دادخواست , تامین خود به خود مرتفع می شود .

 • رفع بازداشت به تقاضای شخص ثالث

براساس ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی : (( هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریه توقیف است ,  توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی خود می تواند به دادگاه شکایت کند . ))

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از یک دهه سابقه و با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات تخصصی حقوقی و مشاوره در امور و دعاوی ملکی می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 23 امتیاز: 3.3)

پرسش و پاسخ

70 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • با سلام
  آیا می توانم برای الزام به تنظیم سند ملکی که بازداشت سازمان تعزیرات است را طرح دعوا کنم؟ ممنون

  پاسخ
  • خیر ملک بازداشتی را نمی توان انتقال داد. بنابراین طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی موضوعیتی ندارد

   پاسخ
 • چطور می تونم بفهم ملکی بازداشتی است یا نه ؟

  پاسخ
  • سلام
   در برخی موارد بازداشت بودن ملک در پشت سند ذکر می شود. اما جهت اطمینان بهتر از پیش از انجام معامله یا پرداخت مبلغ از طریق استعلام از دفاتر اسناد رسمی ممکن خواهد بود.

   پاسخ
   • محمدظهرابی
    سپتامبر 6, 2021 4:28 ب.ظ

    بنام خدا باسلام
    اینجانب ملکی که در بازداشت وثیقه متهم بود مشخص متهم را در شهرستان دیگری جلب کردم و تحویل دادم اما دادستان آن شهرستان بدلیل شیرخوار بودن فرزندش متهم را بدون قرار جدید آزاد میکند،وملک موصوف را به شخصی با تمام شرایط بازداشتی وقبول کردن مسئولیت ملک بازداشتی،ونیز ادعا میکرد که عمویم قبلا قاضی بود وحال وکیل تهران است که فقط نامه جلب کردن متهم را بده خودش سند واز بازداشتی خارج میکنه،وحال با این همه مناقشه اقدام به خرید ملک میکند وملک توسط دادگاه به مزایده وواگذار میشود،الان خریدار میگه باید به قیمت روز کارشناسی ثمن معامله باطله را بپردازید ،درصورتی که خود نیز همه مشکلات را پذیرفته بود

    پاسخ
    • اگر بتوانید ثابت کنید ایشان از وثیقه بودن ملک اطلاع داشته هست صرفا مستحق دریافت اصل ثمن میباشد

     پاسخ
 • سجاد رضایی
  دسامبر 6, 2020 1:37 ب.ظ

  سلام آیا فروش ملک بازداشت شده ، فروش مال غیر محسوب می شود و جرم است؟

  پاسخ
  • سلام علیکم اصولاً بازداشت ملک در مقابل طلب ، سالب مالکیت مالک نمی شود ؛ بنابراین فروش ملک بازداشتی ، فروش مال غیر تلقی نمی شود . البته بعضی محاکم فروش ملک غیر را کلاهبرداری محسوب می کنند و فروشنده را تحت تعقیب کیفری قرار می دهند

   پاسخ
 • علیرضا رجبی
  ژانویه 11, 2021 5:55 ب.ظ

  با سلام
  بنده یک قولنامه ای رو با طرف دوم تنظیم نمودیم که شرط انتقال این ملک و واگذاری آن پاس شدن یک چک به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومن بوده که چک هم پاس نشده
  و در صورت پاس نشدن میبایست ملک کارشناسی شده و در صورت بدهکار شدن من (خریدار) ثمن معامله رو پرداخت کنم
  در دادخواستی که دادیم با عنوان الزام به ایفای تعهد مبنی بر نقل و انتقال اپارتمان
  قاضی به دلیل اینکه اپارتمان مورد نظر در پرونده دیگر بازداشت شده قرار رددعوا را صادر کردن در صورتی که تاریخ بازداشت ۱۷ روز بعد از تاریخ قولنامه ما بوده و به اندازه ۱۵۰میلیون بازداشت شده در صورتی که ارزش خونه ۳ میلیارد تومن هست.من‌ باید چکار کنم؟

  پاسخ
 • سلام پدر من خانه ای داشته و برادرم بده کار بوده و بعد از فوت پدرم خانه بازداشت شده است حال سوال من اینست که خانه را چطور میتوان فروخت ایا دادگاه می‌تواند سهم من و خواهرانم هم با هم یعنی کل خانه را بفروشد و یا فقط سهم ارث برادرم را میتواند بفروشد و چطور میتوان خانه را فروخت کلا چه باید کرد الان خانه بازداشت هست

  پاسخ
  • سلام چون ملک مشاع است کل خانه به مزایده گذاشته می‌شود ولی فقط سهم برادرتان برداشت میشود شما میتوانید مبلغ بدهی برادرتان را پرداخت نمایید و ملک را آزاد کنید

   پاسخ
 • با سلام حدود سیزده سال پیش اپارتمانی رو قولنامه کردیم که اون اپارتمان بازداشتی بود و فروشنده و بنگاه سرمون کلاه گذاشتن و مفاد قولنامه هم پاک شده اما عدم حضور فروشنده رو گرفتم برای سند زدن ملک بازداشتی چه باید کرد

  پاسخ
  • با سلام الزام به تنظیم سند ملک بازداشتی رو نمیشه مطرح نمود مگر اینکه ببینید از کجا بازداشت شده و الزام فروشنده رو به رفع بازداشت بخواهید

   پاسخ
 • سلام
  ملکی در رهن بانک قرار داشت سپس توسط اشخاصی با حکم دادگاه و با حفظ حقوق رهنی بان بازداشت شد.
  بانک بدلیل عدم ایفای تعهد از سوی مدیون ملک رو در اجرای ثبت به مزایده گذاشت و بنده اون ملک رو خریدم.
  مبلغ کلا به حساب ثبت واریز شد و اداره اجرای ثبت پس از کسر هزینه های دولتی و مطالبات بانک مابقی رو به حساب دادگاه واریز کرد.
  متاسفانه شعبه اجرای احکام دادگستری علیرغم وصول مبلغ نسبت به رفع بازداشت اقدامی نکرد و دادگاه کیفری بدوی صادر کننده رای بازداشت نظر خواست و دادگاه بدوی هم از آخرین مرجع یعنی تجدید نظر خواست …
  این پروسه بیش از ۶ ماه طول کشیده ولیکن هنوز نتیجه ای در بر نداشته.
  لطفا راهنمایی کنید از چه طریق میتونم پیگیری کنم؟

  پاسخ
  • سلام زمانی که مبلغ محکوم به واریز می‌شود اجرای احکام موظف هست نسبت به صدور نامه رفع بازداشت اقدام نماید در خصوص پرونده شما نمیدونم چرا تا الان این کار انجام نشده جهت راهنمایی دقیق تر نیاز به ارائه توضیحات بیشتر در خصوص پرونده می باشد .

   پاسخ
  • سلام وقت بخیر.طی پرونده ایی کیفری ناچار به اجاره وثیقه بودم که خانواده ام ضمن عقد قرارداد با شخصی به مدت یک سال و پرداخت سفته به میزان دوبرابر مبلغ قرار و همچنین امضاء ۲کارمند رسمی اقدام نمودند،پس از اتمام یک سال وثیقه گذار خواستار دو برابر برای تمدید به مدت ۳ماه شد که با رسیدی جداگانه بدون اطلاع و حضور طرفین قبلی قرارداد ضامنین آن با اینجانب اینبار اقدام به تمدید نمودند،چک مبلغ ناشی از این تمدید ۳ماهه را طی فرایندی الارقم دریافت مبلغ آن در حساب شخصی اش عودت ندادند که فورا ضمن اعلام مسدودی در احضارنامه با مهلت مشخص خواستار وحدت شدم،حال ۳ماه تمام شده و پرونده در مرجع تجدیدنظر همچنان در رسیدگی است ووثیقه گذار این بار ۳ برابر میخواهد که با مخالفت بنده ،بر علیه خانواده و ضامنین تقدیم دادخواست داشته،اعتبار کدام قرارداد با این همه سو استفاده و زیاده خواهی مورد استناد است ؟ قرارداد اول با ضامنین اش!!؟ یا قرارداد دوم با مستندات پرداختی اش که حکایت از تمدید با اینجانب دارد؟!؟??????

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر.طی پرونده ایی کیفری ناچار به اجاره وثیقه بودم که خانواده ام ضمن عقد قرارداد با شخصی به مدت یک سال و پرداخت سفته به میزان دوبرابر مبلغ قرار و همچنین امضاء ۲کارمند رسمی اقدام نمودند،پس از اتمام یک سال وثیقه گذار خواستار دو برابر برای تمدید به مدت ۳ماه شد که با رسیدی جداگانه بدون اطلاع و حضور طرفین قبلی قرارداد ضامنین آن با اینجانب اینبار اقدام به تمدید نمودند،چک مبلغ ناشی از این تمدید ۳ماهه را طی فرایندی الارقم دریافت مبلغ آن در حساب شخصی اش عودت ندادند که فورا ضمن اعلام مسدودی در احضارنامه با مهلت مشخص خواستار وحدت شدم،حال ۳ماه تمام شده و پرونده در مرجع تجدیدنظر همچنان در رسیدگی است ووثیقه گذار این بار ۳ برابر میخواهد که با مخالفت بنده ،بر علیه خانواده و ضامنین تقدیم دادخواست داشته،اعتبار کدام قرارداد با این همه سو استفاده و زیاده خواهی مورد استناد است ؟ قرارداد اول با ضامنین اش!!؟ یا قرارداد دوم با مستندات پرداختی اش که حکایت از تمدید با اینجانب دارد؟!؟??????

  پاسخ
 • باسلام
  باتوجه باینکه اینجانب آپارتمانم رافروخته ام ودر موعدمقرر بعلت توقیف بودن آپارتمان نتوانسته ام سند بزنم(آپارتمان توسط همسرم برای مهریه توقیف شده)الان سند رفع توقیف شده وبنام خریدارمنتقل کردم. ولی ایشان طرح دعوی وادعای خسارت کرده
  آیابه ایشان خسارت تعلق میگیرد؟

  پاسخ
  • سلام بله اگر در مبایعه نامه خسارت وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی معین کرده باشید ایشان میتواند مطالبه خسارت نماید.

   پاسخ
  • سلام وقت بخیر..من ۲سال پیش برای پول دارو فرزندم از یکی اقوام ۳میلیون گرفتم و چون خیلی شرایطم حاد بود…و دارو رو باید میگرفتم به اصرار فردی که پول داد بهم چون چک نداشتم سند ملکی سهم الارث پدرم رو پیششون امانت گذاشتم تا پول رو ۳ماهه برگردونم..منتها برگردوندن پولم به درازا کشید…حالا ۶ماهه میخام پول طرف رو بدم میگه بیا سند رو به نامم بزن! بخاطر ۳میلیون میگه سند میلیاردی رو به اسمش کنم..خنده دار…و زورم بهش نمیرسه ادم مال مردم خوریه نمیدونستم تازه فهمیدم..من فقط یه رسید دادم بهش که پولش رو ۳ماهه با ماهی ۵۰۰ سود برگردونم و سند ملکی امانت پیش ایشون میمونه تا برگردوتم مبلغ رو… در ضمن من چندسال قبل این موضوع سند رو وکالت بلاعزل دادم خانومم بعنوان مهریه که خیالم راحت باشه بچه هام یه اندوخته دارن….حالا من با این ادم زورگیر مال مردم خور چه کار میتونم بکنم از نظر قانونی؟ من بخاطر شرایط فرزندم که هموفیلیه و هرهفته باید دارو تزریق کنه به ایشون اعتماد کردم..راستش من ۳سال پیش دخترقشنگم رو سر نداشتن دارو از دست دادم..بخاطر ترس تکرار مصیبت حاضر شدم برا تهیه دارو پسرم هم که هموفیلیه اینکار رو بکنم
   من اسکرین شات از تهدیدات و حتی تهمت و افترایی که به من و خانوادم وارد کرده جهت تحریک و ترسوندن من ..رو دارم…ولی متاسفانه هرکاری میکنم نمیتونم جایی باهاش قرار بگذارم که ببینم چرا و چگونه میخاد اینکار رو بکنه..سری اخر گفته حکم گرفتن برای سندت…در حالیکه سند مصادره مهریه و وکالت بلاعزل هست و صلح نامه داره برای خانومم..مگه میتونه اینکار رو بکنه سند رو روش اقدام کنه؟ من فقط شرایطی ۳میلیون رو گرفتم ازش و بابت ۳میلیون تعهد دادم ولی ایشون به اعتماد من خیانت کرده داره زنذگی داغون من رو به حاشیه میکشونه…واقعا نمیدونم چه کنم
   البته رسیدی که میگم..تعهدی که دادم فقط پیش خودشه من بخاطر اعتماوی که کرذم و داغ بودم که پول دارو رو جور کنم فکر اینجا رو نکرده بودم طرف بخاد اذیت کنه..الان مدرکی ندارم که دستم باشه و به همین دلیل فکر میکنم داره سواستفاده میکنه از شرایطم

   توروخدا یه مشورت بدین
   که این اقای حروم خور و مال مردم خور..میتونه کاری بکنه روی سندی که مصادره هست و وکالت بلاعزله خانوممه ؟ و قانونا چکار میتونم بکنم که سندم رو بتونم بگیزم؟ با گرفتن المثنی درست میشه ؟ برعلیه ایشون من چه اقدامی میتونم بکنم؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید بزرگوار، زنده باشی و برقرار

   پاسخ
   • سلام از بابت استرداد سند مالکیت میتوانید علیه ایشان شکایت کنید

    پاسخ
    • سلام خسته نباشید یه نفر مبلغ ۲میلیلرد اومد به ایران خودرو بدهکار بود و تحت بازداشت و اینجانب در سال ۹۶ به همراه یازده نفر دیگه سند خونه هامون و دادیم به بازداشت ایران خودرو تا ایشون آزاد بشه و به تعهداتش نسبت به ایران خودرو عمل کنه الان ۴ساله که سند های ما بازداشته و ایشون هم هیچ کاری نمیکنه و کلا بی خیال قضیه شده به نظر شما ما برای رفع بازداشت سند هامون باید چی کار کنیم تشکر از راهنماییتون

     پاسخ
     • سلام چاره ای ندارید که طلب ایران خودرو را خودتان پرداخت نموده تا اسنادتون آزاد شوند.

 • در یک سند ۶ تفکیک شده وجداگانه سند صادر شده ملک در بنگاه قولنامه شده ودر موقع انتقال یکی از سند ها بازداشت شده وخریدار موافقت کرده که ۵سند انتقال پیداکند ودر ثبت انجام سده هال ان یک سهم با توجه به بازداشت بودن شکایت وکیل را کرده ایا صحیح است چون هنوز ان سهم فروش نرفته وپولی هم دریافت نشده راهنمایی فرمایید متشکرم

  پاسخ
  • سلام خیر مقتضی شکایت فراهم نیست و وکیل مربوطه قصوری انجام نداده اند

   پاسخ
   • سلام خسته نباشید بنده ملکی قولنامه کردم وبیشتر مبلغ ملک به فروشنده دادم حال نوبت دفترخانه رسیده ودفتراسنادرسمی باتوجه به گرفتن استعلام متوجه وثیقه بودن این ملک شدیم حال این آقا میگوید چندهفته طول میکشد تاازوثیقه دربیاد چکاری میتوانم انجام دهم که بفهمم این آقا راست میگوید وقصد کلاهبرداری ندارد؟پشت سند خورده این ملک ازبازداشت در اومده ولی الان هنوز تو بازداشت هست.لطفا راهنمایی کنید تمام دارایی بنده همین ۱واحد تورو خواهش میکنم کمک کنید.

    پاسخ
 • سلام. آپارتمان من 20 روز پیش از طریق اجرای مهریه در اداره اجرای ثبت بازداشت دائم شده است اما خانمم مراحل بعدی را برای وصول مهریه مثل شکایت و … پیگیری نکرده است آیا من خودم به تنهایی میتوانم برای رفع بازداشت ملک اقدام کنم؟؟ منظورم آیا بازداشت دائم از طریق ثبت دارای مهلت قانونی است (مثلا 10 روز) که اگر خانمم در آن مهلت شکایت نکند، من بتوانم ملک را از بازداشت خارج کنم؟

  پاسخ
 • با سلام مالک ملکی میباشم که مالک سابق در سال گذشته ملک بنده را با دعوی واهی و دستور موقت بازداشت نمود. در آن زمان خواهرم در اتاق عمل بود و برای هزینه عمل او نیاز ویژه به فروش ملک خود داشتم. در هین معامله ملک خود متوجه بازداشت ملکم شدم و از انتقال ملک بازماندم. و طبق مبایه نامه چون نتوانستم به تعهدات خود عمل کنم مبلغ 30 میلیون تومان خسارت به خریدار پرداخت کردم. بعد از ده ماه ادعای خواهان (مالک قبلی) در یک رای نهایی رد شده و وی مبلغ 25 میلیون تومان که بابت خسارت احتمالی ناشی از بازداشت ملک به دادگاه ارائه کرده بود را نیز برداشت نمود. و نهایتا از ملک بنده رفع بازداشت شد. اما از آن جهت که موعد عمل خواهرم گذشته بود دیگر فروش ملک نیز به من کمکی نمیکرد و متاسفانه دچار مرگ نیمه مغزی شد. پس از اقامه دعوی علیه مالک سابق و ارجاع امر به کارشناس. امروز کارشناس نظر بر این داده اند که چون ملک بنده از پارسال تا به امسال افزایش قیمت داشته حق ندارم از مالک قبلی مطالبه خسارت مالی و معنوی نمایم.
  حال از شما درخواست دارم بنده را یاری بفرمایید. آیا منطقی است که چون جلو معامله ملک بنده را گرفته اند و اکنون قیمت املاک افزایش یافته ، از ایشان تشکر کنم؟

  پاسخ
  • استدلال های کارشناسان محترم دادگستری می بایست در محدوده گلیم خودشان باشد لیکن متاسفانه….
   به نظر کارشناس اعتراض و درخواست هیات کارشناسی نمایید.

   پاسخ
 • با سلام
  ملکم را دادگاه توقیف نموده است ایا می توانم آن را بفروشم ؟

  پاسخ
  • نقل و انتقال املاک بازداشت شده امکان پذیر نمی باشد .

   پاسخ
  • حسین فروزان
   ژانویه 16, 2022 12:06 ق.ظ

   سلام بعد از فوت پدرم ما خانه را وکالت بلاعزل به مادرمان دادیم به یکی از برادران با خانمش مشکل پیدا کرد و آیا میتواند سهم الارث برادرم که قبلاً به مادرم واگذار و وکالت تام الاختیار داده بازداشت و تصاحب کند ممنون

   پاسخ
 • با سلام
  روال بازداشت ملک به چه صورت هست ؟ بعد از اینکه دادگاه تایید می کند باید به کجا مراجعه نمود و به چه شکل ملک را بازداشت نمود.

  پاسخ
 • یک واحد آپارتمان از سازنده خریدم که قرارداد مشارکت داشت پروانه ساخت داشته و 6 تا مالک داشت که با سازنده مشارکت کرده بودن، وقتی خریدم 5 جلد سند به من نشون دادن بعدا متوجه شدم یک جلد از سندها بازداشته، ولی تقسیم نامه داشتن و من از سهم سازنده خرید کردم نه از سهم اون ی جلد سندی که بازداشت شده، آیا بعدا توی بحث سند تفکیکی برای من مشکل پیش میاد؟

  پاسخ
 • اگرملکی که درتاریخ 94 بصورت مبایعه نامه فروخته شده وبلیل گرفتن پایان کار سند نخورده وسال99توسط همسر فروشنده برای مهریه بازداشت شده آیا میشود دادخواست الزام به تنضیم سند داد

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فوریه 12, 2022 10:14 ق.ظ

   سلام ابتدا باید اعتراض ثالث اجرایی و رفع بازداشت و سپس الزام به تنظیم سند مطرح کنید.

   پاسخ
 • سلام. ملکی را پارسال بصورت مبایعه نامه خریدم و حدود ده روز پیش بانکی بعلت بدهی مالک اولی که سند بنامش است، ملک را بازداشت کرده، لازم به ذکر است که ملک دارای سندشش دانگ میباشد و قبل از من از سال ۹۳ به اینطرف بصورت وکالت بلاعزل به چهار نفر فروخته شده و من از نفر آخری بصورت مبایعه نامه و به شرط سند خریدم با توجه به اینکه مبایعه نامه من برای سال۹۹ هست و بازداشت ملک، بهمن ۱۴۰۰، لطفا راهنمایی ام کنید که من چه اقدامی در جهت رفع این بازداشت میتوانم انجام دهم؟ و آیا اصلا بانک با وجود اعلام من،میتواند جلوی انتقال سند را بگیرد و اینکار قانونی است؟ چون من مراتب را کتبا به شعبه حقوقی بانک مربوطه اطلاع دادم. ممنون میشم راهنمایی ام کنید.

  پاسخ
 • سلام پدرم فوت شده نصف خانه به نام پدر و نصف به نام مادرم است سه دونگ پدرم بازداشت است به خاطر بدهی خواهرم برای تقسیم ترکه میتونم حقم رو بگیرم یا ملک باید از بازداشت دربیاد؟?

  پاسخ
 • سلام بنده یه واحدسال ۹۹خریدم وفروشنده هم سال ۹۳خریداری کرده چون وام روواحدبوده انتقال سندندادم وفقط وکالت گرفتم ازفروشنده سال ۹۹وفروشنده سال ۹۳خریداری کرده وکالت گرفته وهمون وکالتوبه بنده انتقال داده وقولنامه بنگاهی دارم والان چون ینداصلی به اسم فروشنده واحدمیباشدوبه علت بدهی واحدبنده بازداشت شده راهنمایی کنیدچطوررفع توقیف کنم ممنون

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 16, 2022 10:46 ق.ظ

   سلام دعوای اعتراض ثالث اجرایی مطرح کنید.

   پاسخ
  • سلام من ملکی دارم دارای پنج و نیم دانگ سهم و مالک دیگر دارای نیم دانگ سهم برای دستور فروش ملک مذکور اقدام کردم وگواهی عدم افراز گرفتم مالک نیم دانگ یه علت بدهی های متعدد ۱۳ بازداشتی دارد ومن میخواهم سهمم را بفروشم چگونه میتوانم انجام دهم ایم مسئله را

   پاسخ
   • دادپویان حامی
    دسامبر 4, 2022 5:18 ب.ظ

    با سلام
    با توجه به اینکه امکان فروش ملک بازداشتی وجود ندارد لذا شما ملزم به رفع بازداشت ملک از دو طریق هستید؛ یا هزینه رفع بازداشت ملک را پرداخت نمایید و دستور فروش ملک را بگیرید که در نهایت با فروش ملک از طریق مزایده ، مبالغی را که خرج نموده اید مطالبه نمایید ، یا اینکه الزام به رفع بازداشت ملک را از شریک خود بخواهید .

    پاسخ
  • باسلام و بااحترام
   خداقوت
   1سوال خدمتتون داشتم:
   اگربرادری درتاریخ6تیرماه1401به برادرکوچکترش وکالت فروش عقدخارج لازم بلاعزل نامحدود4پلاک زمین که 3پلاک باغچه باغ بایر دارای سندتک برگ ثبتی و 1پلاک مسکونی با طرح کاربری ورزشی جوانان بدون سند تک برگ محضری داده است و به درخواست برادر بزرگتر همزمان با تنظیم وکالت فروش تام دردفترخانه 4مبایعه نامه بین برادربا بردار امضا میشود البته بدون درج قیمت و مبلغ معامله
   حالا سوال اصلی این است که برادر بررگتر در تاریخ6 اردیبهشت امسال به اجرای ثبت مراجعه کرده و درخواست اجرای مهریه خانمش بر روی 4پلاک مذکور داده؟
   و تا الان هم هیچ اقدامی بجز بازداشت املاک کاری انجام نداده؟
   برادرکوچکتر بخاطر آبروی خانوادگی به دادگاه نمیخواهد مراجعه کند ایا راه قانونی است که از طریق خود اداره ثبت و اسناد اسناد املاک را از بازداشتی خارج کرد؟
   یا تنها راه فقط مراجعه به دادگاه و تنظبم دادخواست درخواست الزام سند میباشد؟
   با توجه به اینکه هیچ ملکی فروش نرفته و پولی هم بین 2برادر رد و بدل نشده؟
   تا همین امزوز هم مشتری برای خرید املاک مذکور با برادر کوچکترتماس گرفته اند و برادرکوچکتر با برادر بزرگتر تماس و پیامک ارسال کرده ولی برادر بزرگتر جوابگو نیست؟
   راه های دیگری بغیر از مراجعه به مراجع قضایی میباشد؟
   با توجه به اینکه برادر بررگتر نه تلفن و نه پیامک پاسخگو نیستند
   و اجرای مهریه خانمش هم طبق گفته کارمندان اداره ی ثبت و اسناد، سوری بوده است و فقط قصدشون فقط بازداشت 4سند تو اجرای ثبت بوده که برادر کوچکتر اقدام به فروش املاک نکند؟
   الان حق و حقوق برادرکوچکتر که بیشتر از 1سال است که بر روی قیمت و ارزش املاک کار کرده و الان ارزش املاک مذکور چندین برابر شده،چگونه احقاق میشود؟
   آیا میتوان از طریق شورای حل اختلاف و بدون مراجعه به دادگاه و مراجع قضایی،احقاق حق کرد؟

   پاسخ
   • دادپویان حامی
    جولای 16, 2023 10:49 ق.ظ

    سلام. شما در اجرای ثبت یا شورای حل اختلاف نمی توانید اقدامی انجام دهید تنها راه شما طرح دعوا در مراجع قضایی تحت عنوان اثبات وقوع عقد بیع و رفع بازداشت و الزام به تنظیم سند رسمی می باشد.

    پاسخ
 • سلام خسته نباشید
  سند پدربزرگم سال 84 بازداشت شده بود. 2 سال پیش پدر بزرگم یه وکالت فروش به پدرم میدن و پدرم با مراجعه به دادگاه و قانونا آزاد می کنن. بدون اینکه پولی پرداخت بشه به طلبکار. بعد از اون هم سند رسمی به نام میخوره و 1-2 سالی از اون زمان میگذره. الآن پدر بزرگت بنده فوت کرده اند.
  آیا بابت این به مشکلی پیش خواهد آمد؟
  پدر من هیچ آشنایی نداره که بخواد براش پارتی بازی کنه و با امضای قاضی و تایید ثبت ، این سند انتقال پیدا کرده.

  پاسخ
 • پریسا مهران
  ژوئن 19, 2022 1:59 ب.ظ

  سلام ماسال فروردین 1400 یک اپارتمان به مبلغ 5/500 خریدیم و کل مبلغ رو طی دو مرحله چک پرداخت کرده فقط 300 میلیون از پول مانده بود برای تنظیم سند . هنگام سند زدن فروشنده گفت کرونا گرفتم و عدم حضور نزنید دوهفته دیگه مهلت بدین . ماهم متاسفانه اعتماد کردیم. بعد از دوهفته به بهانه های مختلف تا شش ماه سند نزد تا اینکه متوجه شدیم ملکی که خریدیم بازداشت بوده وایشون نگفته و ماهم متوجه نشدیم. بعد ازبررسی فهمیدیم دستور ضبط ملک صادر شده . شکایت حقوقی کردیم و منتظر دادگاه هستیم. تکلیف ما به چه صورت؟ در ضمن متوجه شدیم که پسر مالک فراری و یک میلییارد بدهکار میباشد و باید خودش تسلیم کنه ولی نمیکنه. ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ
 • باسلام سال۸۹یه ملکی که سندش بنام من است بعنوان مرکزفحاشی ۶ماه پلم شدوخودم هم به حبس یکسال محکوم شدم امادیگه دادگاه نرفتم ووثیقه اک که پول نقدبودبنفع دولت ضبط شدوخونه ۶ماه پلم شدورفع پلمش کرم اماالانملکوفروختم اما برای خریدترانتقال سندنمیدن وملک دربازداشت دولت است ایاخریداربااراعه وکالت ملک راازادمیکند یانه تراخداراهنمایم کنیدچکارکنم ممنون

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 29, 2023 5:06 ب.ظ

   با سلام ضبط وثیقه موجبی برای سقوط مجازات نیست و شما باید با مراجعه به اجرای احکام حبس خود را تحمل نمایید

   پاسخ
 • با سلام
  ملکی پیش خرید کردم که بعد از 5 سال اسناد آماده انتقال شده اند ولی از 42 سند 4 سند بنام خریدار خورده که به دلیل شکایت از ایشان بازداشت شده است.
  با توجه به اینکه سند اینجانب نیز بازداشت شده است ولی در سند تقسیم نامه بازداشتی نخورده است چگونه میتوان رفع بازداشت کرد؟

  پاسخ
 • سلام و درود بر شما
  در موردی ، بانک سهم ۲۰ درصدی یکی از مالکان در ملکی را بابت بدهی به بانک توقیف و اقدام به برگزاری مزایده نموده است و خود بانک برنده مزایده شده است ولی تا مراحل اداری آن انجام شود و سند بنام بانک بصورت رسمی تنظیم شود ،‌ آیا بانک می تواند مدعی درآمد ملک ( ملک هتل آپارتمان است) از زمان برنده شدن در مزایده تا تنظیم رسمی سند شود ؟ یا منافع درآمدی ملک برای بانک بعد از تنظیم رسمی سند اتفاق می افتد؟
  سپاس از مطالب خوب شما

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 29, 2023 5:07 ب.ظ

   با سلام از زمان برنده شدن در مزایده و تایید صحت آن بانک نیز در منافع ملک شریک است

   پاسخ
 • سلام وقت بخير . سندمنزل پدرم بازداشت است ايا مي تواند به نام مادرم بزند ؟؟

  پاسخ
 • سلام جهت توقیف یک ملک از سند تک برگ ملکی دیگه میخوام استفاده کنم هزینه های رفع توقیف بعد از مدت مورد نظر بر چه اساس محاسبه میشوند؟؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   جولای 16, 2023 11:09 ق.ظ

   سلام. سوال شما مبهم می باشد. چنانچه تمایل به اخذ مشاوره دارید می توانید با دفتر تماس حاصل فرمائید.

   پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

آرا قضایی

نظریات مشورتی

رهن مازاد

  سوال : اگر محکوم له مازاد بر ارزش مالی را که در رهن طلبکار…

مقالات مرتبط