وکیل برای ملک ورثه ای

ارث در لغت به معنای ترکه و مالی است که از متوفی باقی می ماند. منظور از دارایی نیز اموال و حقوق مالی متوفی است که در حین فوت دارا بوده است. انتقال ترکه بدون اراده متوفی و ورثه محقق می گردد. از جمله مهمترین دارایی که از متوفی باقی می ماند ملک یا املاکی است که در اصطلاح عامیانه به این نوع املاک، ملک ورثه ای گفته می شود. دعاوی متعددی از ملک ورثه ای ناشی می شود که مهمترین و رایج ترین آنها دستور فروش ملک ورثه ای، الزام به تنظیم سند ملک ورثه ای، ابطال معامله ملک ورثه ای، خلع ید از ملک ورثه ای و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و مهر و موم و تحریر ترکه می باشد. برای طرح دعاوی ناشی از ملک ورثه ای و دفاع از آن نیازمند داشتن وکیل ملک ورثه ای می باشد تا بتوانید در کمترین زمان بتوان به نتیجه مطلوب رسید.

در خصوص شرایط فروش ملک ورثه ای و شکایت ملک ورثه ای و قوانین حاکم بر ملک ورثه ای سوالات متعددی مطرح می شود لذا در این مقاله سعی نموده ایم به سوالات مطروحه از سوی شما توسط وکیل ملک ورثه ای پاسخ دهیم.

فروش ملک ورثه ای

فروش ملک ورثه ای دارای شرایط و قوانین و مقررات خاص می باشد که در گام اول و قبل از هر اقدامی بهتر است با وکیل ملک ورثه ای مشاوره نمایید. پس از فوت مالک صرفا با اخذ گواهی انحصار وراثت امکان پذیر است. به عبارتی شرط لازم جهت فروش ملک ورثه ای اخذ گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف است و در تمامی موارد و نسبت به کلیه افراد اعتبار قانونی دارد. از جمله اشخاصی که می توانند اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت نمایند وراث متوفی و یا اشخاص ذینفع می باشند. در خصوص اطلاعات بیشتر از نحوه اخذ گواهی انحصار وراثت می توانید به مقاله انحصار وراثت مراجعه نمایید.

بنابراین مهمترین شرط برای فروش ملک ورثه ای اخذ گواهی انحصار وراثت می باشد چرا که صرفا از این طریق تعداد وراث مشخص می شوند. در صورت توافق تمامی وراث نسبت به فروش ملک ورثه ای، می توان آن را به فروش رساند در غیر اینصورت برای فروش ملک ورثه ای ناچار به طرح دعوای دستور فروش یا تقسیم ترکه می باشند.

چنانچه ملکی قابل افراز نباشد باید دعوای دستور فروش مطرح نمود. که پس از طی نمودن مراحل دستور فروش، ملک از طریق برگزاری مزایده به فروش می رسد و مبلغ آن به نسبت سهم الارث میان وراث تقسیم می گردد. اما در صورتی که ملک قابل تقسیم و افراز باشد، باید دعوای تقسیم ترکه را مطرح نمود. که پس از تقسیم ترکه سند مالکیت به صورت مفروز برای هریک از وراث صادر می گردد. در این حالت هر یک از ورثه می توانند نسبت به فروش سهم خویش اقدام نمایند. برای فروش ملک ورثه ای اخذ مشاوره از وکیل ملک ورثه ای می تواند بسیار مثمر ثمر باشد و از بروز بسیاری از مشکلات پیشگیری شود.

فروش ملک ورثه ای
فروش ملک ورثه ای

شرایط فروش ملک ورثه ای

با توجه به اینکه ملک ورثه ای میان وراث به صورت مشاع می باشد بنابراین هر گونه اقدامی جهت فروش ملک ورثه ای باید با توافق و رضایت تمامی وراث باشد. چنانچه یکی از ورثه بدون اطلاع بقیه وراث اقدام به فروش نماید، علاوه بر اینکه مرتکب انتقال مال غیر می گردد، معامله نیز مشمول قوانین معامله فضولی بوده و هریک از ورثه می توانند توسط وکیل ملک ورثه ای، ابطال معامله فضولی را از دادگاه بخواهند.

علاوه بر آن این امکان وجود دارد که متوفی در زمان حیات خویش ملک متعلق به خود را طی مبایعه نامه فروخته باشد اما سند آن را به صورت رسمی به نام خریدار منتقل ننموده باشد. در این صورت با توجه به اینکه تمامی معاملات هر شخصی در زمان حیات خویش معتبر می باشد، ورثه نمی توانند ملک مزبور را به فروش برسانند. یکی دیگر از شرایط فروش ملک ورثه ای اطمینان از این موضوع می باشد که متوفی پیش از فوت، آن را منتقل ننموده باشد.

همچنین در صورتی که متوفی در زمان حیات خویش ملک ورثه ای را در رهن قرار داده باشد امکان فروش آن وجود ندارد مگر با پرداخت حقوق مرتهن. چنانچه ورثه بدون اطلاع مرتهن اقدام به فروش ملک ورثه ای نمایند، مرتهن می تواند ابطال معامله را از دادگاه بخواهد.

یکی دیگر از موانعی که جهت فروش ملک ورثه ای وجود دارد، توقیف ملک ورثه ای بابت طلب بستانکاران متوفی می باشد. چنانچه متوفی بدهی داشته باشد، طلبکاران می توانند با طرح دعوا علیه ورثه متوفی اقدام به توقیف اموال وی نموده و طلب خود را از اموال متوفی وصول نمایند.

به نقل از وکیل ملک ورثه ای، برای فروش ملک ورثه ای شرایط ذیل باید وجود داشته باشد:

 1. با اخذ گواهی انحصار وراثت، تعداد ورثه متوفی معین گردد.
 2. چنانچه متوفی وصیتی به نفع یکی از ورثه یا شخص ثالثی نمود باشد ابتدا سهم آن شخص باید از اموال متوفی پرداخت و نسبت به مابقی اقدام به فروش نمود.
 3. در صورتی که ملک ورثه ای در رهن باشد با حفظ حقوق مرتهن می توان ملک ورثه ای را به فروش رساند.
 4. در صورت وجود دین، ابتدا دیون طلبکاران پرداخت شود سپس مابقی اموال متوفی تقسیم یا فروخته شود.
 5. در صورت عدم توافق تمامی ورثه برای فروش ملک ورثه ای باید از محاکم قضایی اقدام شود.

با توجه به تعدد قوانین و مقررات و پیچیدگی دعاوی مربوط به ملک ورثه ای، اخذ مشاوره از وکیل ملک ورثه ای می تواند از بروز دعاوی احتمالی تا حد زیادی بکاهد.

شکایت ملک ورثه ای

شکایت ملک ورثه ای از دو طریق حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی مطرح می شود. اکثر دعاوی ملک ورثه ای دعاوی است که وراث علیه یکدیگر مطرح می نمایند. اما در برخی از اوقات نیز اشخاص دیگر به جهت ادعایی که نسبت به ملک ورثه ای دارند می توانند دعوا علیه ورثه مطرح می نمایند. بهتر است قبل از طرح هر گونه شکایت ملک ورثه ای با وکیل ملک ورثه ای مشاوره نمایید تا راهکار مناسب به شما ارائه شود. در اینجا به برخی از دعاوی ناشی از شکایت ملک ورثه ای اشاره می نماییم.

 • دعوای اثبات مالکیت ملک ورثه ای

دعوای اثبات مالکیت ملک ورثه ای در صورتی مطرح می شود که در خصوص ملک ورثه ای بین ورثه و اشخاص دیگر اختلاف وجود داشته باشد. دعوای اثبات مالکیت نسبت به املاک فاقد سابقه ثبتی قابل طرح می باشد. این دعوا از جمله دعاوی رایج می باشد که شمار بسیاری از پرونده های حقوقی را به خود اختصاص داده است. در بسیاری از مواقع پس از فوت متوفی، ورثه متوجه می شوند زمین یا ملک متعلق به مورث ایشان توسط اشخاصی تصرف شده و نسبت به آن ادعای مالکیت می نمایند. حال ممکن است مدرک این ادعا سند عادی و یا تصرفات آنها باشد. در این حالت ورثه چاره ای جز اقامه دعوای اثبات مالکیت ندارند. چنانچه سوالی در خصوص دعوای اثبات مالکیت ملک ورثه ای دارید می توانید سوال خود را با وکیل ملک ورثه ای مطرح نمایید.

 • دعوای خلع از ملک ورثه ای

دعوای خلع ید از ملک ورثه ای در حالتی مطرح می شود که ملک ورثه ای دارای سند رسمی مالکیت باشد و ملک توسط یکی از ورثه یا شخص دیگری تصرف شده باشد. در این صورت هر یک از ورثه می توانند با اقامه دعوای خلع ید علیه متصرف، خلع ید ملک ورثه ای را از دادگاه تقاضا نمایند. همزمان با دعوای خلع ید می توان اجرت المثل ایام تصرف را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از شخص متصرف مطالبه نمود.

 • ابطال معامله ی ملک ورثه ای

ابطال معامله ملک ورثه ای به جهات مختلفی قابل طرح می باشد. از جمله این جهات، ابطال معامله به جهت فضولی بودن می باشد. چنانچه یکی از ورثه یا شخص ثالثی بدون اطلاع سایر وراث، نسبت به ملک ورثه ای معامله ای نماید و وراث بعد از اطلاع معامله را تنفیذ ننمایند، می توانند دعوای ابطال معامله فضولی را علیه فروشنده و خریدار مطرح نمایند. یکی دیگر از جهات ابطال معامله ملک ورثه ای به جهت فروش ملک در بازداشت می باشد. چنانچه ملک ورثه ای بابت طلب شخصی توقیف یا بازداشت شده باشد هرگونه معامله نسبت به آن باطل می باشد. از دیگر جهات ابطال معامله ملک ورثه ای به جهت در رهن بودن ملک ورثه ای و عدم تنفیذ معامله توسط مرتهن می باشد. ابطال معامله ی ملک ورثه ای دعوایی است که پیش از طرح آن نیازمند اخذ مشاوره با وکیل ملک ورثه ای می باشد.

 • دستورفروش ملک ورثه ای

همانگونه که گفته شد برای فروش ملک ورثه ای نیاز به توافق تمامی وراث می باشد. در صورتی که یکی از ورثه رضایت برای فروش نداشته باشد و همکاری ننماید و ملک نیز قابل افراز نباشد می توان از طریق دادگاه تقاضای صدور دستور فروش نسبت به ملک ورثه ای را نمود. دستور فروش ملک ورثه ای را می توانید با وکیل ملک ورثه ای طرح نمایید.

 • تقسیم ترکه نسبت به ملک ورثه ای

تقسیم ترکه در حالتی مطرح می شود که ورثه نسبت به تقسیم ترکه توافق نداشته باشند و ملک نیز قابل افراز و تقسیم باشد. در این حالت می توان تقاضای تقسیم ترکه را از دادگاه صالح نمود.

 • دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک ورثه ای

دعوای الزام به تنظیم سند ملک ورثه ای از سوی خریدار ملک ورثه ای علیه ورثه مطرح می شود. این حالت زمانی رخ می دهد که متوفی پیش از فوت خود طی مبایعه نامه اقدام به فروش ملکی می نماید اما سند رسمی آن را به نام خریدار منتقل نمی نماید. لذا خریدار باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را علیه ورثه طرح نماید. دعوای الزام به تنظیم سند ملک ورثه ای از طریق وکیل ملک ورثه ای می تواند شما در رسیدن به نتیجه دلخواه یاری نماید.

 • شکایت انتقال مال غیر ملک ورثه ای

در برخی اوقات پس از فوت متوفی، ورثه متوجه می شوند یکی از ورثه یا شخص دیگری اقدام به فروش ملک ورثه ای نموده است. در این حالت ورثه می توانند از طریق مراجع قضایی کیفری اقدام به شکایت کیفری علیه فروشنده و خریدار نمایند. و در صورت اثبات این موضوع باید از طریق دادگاه حقوقی اقدام به طرح دعوای ابطال معامله نمایند.

 • شکایت رفع تصرف عدوانی از ملک ورثه ای

چنانچه ملک ورثه ای توسط شخص یا اشخاصی به صورت عدوانی تصرف شده باشد، ورثه می توانند توسط وکیل ملک ورثه ای  از طریق شکایت رفع تصرف عدوانی از ملک ورثه ای علیه آنها اقدام نمایند.

مواردی که به آنها اشاره نمودیم برخی از دعاوی رایج در خصوص ملک ورثه ای می باشد البته امکان وقوع دعاوی دیگری نیز وجود دارد که ذکر تمامی آنها در این مقاله نمی گنجد.

قوانین ملک ورثه ای
قوانین ملک ورثه ای

قوانین ملک ورثه ای

در خصوص ملک ورثه ای با توجه به موضوع دعوای مطروحه قوانین متعددی حاکم می باشد. از جمله قوانین مرتبط با ملک ورثه ای می توان به قانون مدنی، قانون امور حسبی، قانون اجرای احکام مدنی، قانون آئین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری اشاره نمود. از جمله ویژگی های وکیل ملک ورثه ای تسلط و اشراف و دانش حقوقی به تمامی قوانین و مقررات مذکور و رویه های قضایی موجود در این زمینه می توان اشاره نمود.

با توجه به گستردگی قوانین و مقررات در خصوص ملک ورثه ای و عدم آگاهی افراد از این قوانین داشتن وکیل برای ملک ورثه ای می تواند در دعاوی مطروحه بسیار مثمر ثمر باشد. دعاوی مطروحه در زمینه ملک ورثه ای در زمره دعاوی ملکی می باشد که نیازمند صرف وقت و هزینه بالایی بوده و عدم داشتن وکیل متخصص و با تجربه باعث بروز خسارات جبران ناپذیری می گردد. لذا بهتر است قبل از هر اقدامی ابتدائا با وکیل متخصص در حوزه دعاوی ملکی بالاخص وکیل ملک ورثه ای مشورت نمائید تا بتوانید در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه به نتیجه دلخواه نائل آیید.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متخصص و متبحر در حوزه دعاوی ملکی آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش در این زمینه به شما عزیزان می باشد.

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید