اسقاط حق سرقفلی

یکی از مباحث و دغدغه های امروزین کسبه،سرقفلی و مسائل راجع به آن می باشد.قانونگذار در قوانین متعدد از جمله قانون موجر و مستاجر ،قانون مالیاتی و صنفی به ابعاد مختلف سرقفلی پرداخته و احکام خاصی را در مورد آن مقرر داشته است.با تصویب قانون 1376 مقنن حق کسب و پیشه را به کلی از مقررات روابط استیجاری تجاری حذف نموده و سرقفلی را جایگزین حق کسب و پیشه کرده است.که ابهامات و مشکلات فراوانی بعد از تصویب این قانون گریبانگیر مقررات مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه گردیده است.یکی از ابهامات در خصوص اسقاط حق سرقفلی و موارد سقوط آن می باشد که در ادامه به توضیح این موارد می پردازیم.

موارد اسقاط حق سرقفلی

در ماده 9 قانون موجر  ومستاجر سال 76 موارد اسقاط حق سرقفلی را مشخص نموده است .که به شرح ذیل می باشد:

  • اتمام مدت اجاره

یکی از موارد پایان رابطه استجاری اتمام مدت قرارداد است . که قانونگذار در قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 ،تسهیل تخلیه این اماکن را بعد از اتمام مدت اجاره مدنظر قرار داده است.و این اصل به عنوان عمومات قراردادهای اجاره شامل قراردادهای اجاره دارای سرقفلی هم می باشد.این نوع سرقفلی با توجه به اجاره بها بودن مبلغ پرداختی در بدو اجاره ،کاملا همانند اجاره بها بوده و تخلیه آن با انقضاء مدت هیچ ایرادی ندارد .بنابراین یکی از موارد اسقاط حق سرقفلی اتمام مدت اجاره می باشد.هرچند که مستاجر به موجر سرقفلی داده باشد و هرچند که حقوق ضمن عقد را استیفا نکرده باشد.

  • عدم پرداخت سرقفلی از طرف مستاجر

یکی دیگر از مواردی که قانونگذار در ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 مورد توجه قرار داده و به آن اشاره نموده که مستاجر حق دریافت سرقفلی ندارد،موردی است که مستاجر سرقفلی پرداخت نکرده باشد.که البته ذکر این بند بی فایده به نظر می رسد چرا که سرقفلی با پرداخت مبلغ بابت سرقفلی پیش می آید بنابراین زمانی که سرقفلی پرداخت نشده است دریافت آن معنایی ندارد .در این حالت حتی اگر مستاجر حقوق خود را استیفا نکرده باشد و مدت هم تمام نشده باشد و به علتی قرارداد فسخ گردد مستاجر حق دریافت سرقفلی را ندارد .

  • استیفاء کلیه حقوق توسط مستاجر

قسمت آخر ماده 9 قانون فوق الذکر ،اشاره به موردی دارد که مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفا کرده باشد حتی اگر سرقفلی هم پرداخت کرده باشد.برای مثال شخصی مغازه ایی را اجاره دهد و تعهد نماید که مدت 3 سال مغازه را با همین اجاره بها به مستاجر اجاره دهد و حق انتقال به شخص دیگر را ندارد .اگر مستاجر پس از 3 سال بخواهد تخلیه کند حق دیافت سرقفلی را ندارد.

به عبارت دیگر این سرقفلی در مقابل حقوق خاصی برقرار می گردد و با استیفاء حقوقی که به خاطر آن پرداخت شده موضوعا منتفی می گردد.مگر در موردی که به علت خاصی قبل از آن موعد اجاره فسخ شود در این صورت نسبت به حقوق باقی مانده ،سرقفلی قابل بازپرداخت خواهد بود.

آیا تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 با ماده 9 آن تعارض دارد؟

سوالی که مطرح می شود این است که این دو ماده با هم تعارض دارند چرا که در تبصره 2 ماده 6 قانون مذکور قید گردیده مستاجر هنگام تخلیه حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد اما در ماده 9 قید گردیده در صورت عدم پرداخت سرقفلی از سوی مستاجر ،ایشان حق مطالبه سرقفلی را ندارد .

اما در پاسخ باید گفت تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 مربوط حق کسب و پیشه را نیز به ایشان منتقل می نماید .اما ماده 9 قانون مذکور حالتی را ذکر می نماید که مستاجر سرقفلی به موجر پرداخت نکرده باشد.به همین جهت در حالت اول ،مستاجر مستحق مطالبه سرقفلی به نرخ عادله روز است و در حالت دوم حق مطالبه سرقفلی را ندارد .

دعاوی مربوط به سرقفلی در زمره دعاوی تخصصی می باشد که نیازمند داشتن اطلاعات کافی در خصوص قوانین و مقررات راجع به آن می باشد لذا جهت رسیدن به نتیجه مطلوب مستلزم داشتن وکیل متخصص در حوزه دعاوی سرقفلی می باشد .موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متخصص و متبحر در دعاوی سرقفلی آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش به شما عزیزان می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)
فهرست