شرکت یا موسسه خصوصی و یا تعاونی است که به منظور هم افزائی علم و ثروت،توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود.

انواع شرکت های دانش بنیان

اول- شرکتهایی که فقط اعضاء هیأت علمی مالک آن هستند در صورتی که سهام دانشگاه کمتر از 50 درصد باشد. در این حالت شرکت دانش بنیان، شرکتی خصوصی است که باید تابع قانون تجارت باشد و در اداره ثبت شرکتها ثبت شود.

دوم- شرکتهایی که دانشگاهها نیز در آن مالکیت دارند در صورتی که سهام دانشگاه 50 درصد یا بیشتر باشد. در این حالت شرکت دانش بنیان شرکتی دولتی است.

728151

شرکت های دانش بنیان

امتیازات شرکتهای دانش بنیان

براساس ماده 77  لایحه بودجه سال 1392 و ماده 22 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعضاء هیأت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در سمتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای دارا بودن سهام یا سهم الشرکه و عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دانش بنیان مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب دیماه 1337 نمی باشند.

همچنین به موجب ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه دولت مجازات به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان اقداماتی در حمایت مالی از پژوهشهای تقاضا محور مشترک دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی، توسعه شرکتهای تجاری سازی دانش و فناوری، قراردادهای بین المللی برای انتقال دانش به داخل کشور، ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری، حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی و تأمین پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات و تولید دانش فنی بعمل آورد. و به موجب تبصره 4 همین ماده قانونی: اعضاء هیأت علمی می توانند با موافقت هیأت امناء دانشگاه نسبت به تشکیل موسسات و شرکتهای خصوصی دانش بنیان اقدام و یا در این موسسات و شرکتها مشارکت نمایند. این موسسات و شرکتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم یا غیرمستقیم با دستگاه های اجرائی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و تغییرات بعدی آن نیستند.

بیشتر بخوانید :  دعوای الزام سازنده به تکمیل آپارتمان ها در قرارداد مشارکت در ساخت
فهرست