درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

وکیل منابع طبیعی – وکالت دعاوی منابع طبیعی

به گزارش وکیل منابع طبیعی موسسه حقوقی دادپویان حامی ، دعاوی مربوط به منابع طبیعی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی مبنی بر تضییع حقوق آنها به جهت رأی قاضی ...

بیشتر بخوانید

وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری – ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری | دادپویان حامی

وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در دعاوی مطروحه کمیسیون مخصوص ماده صد شهرداری ، تخصص داشته و می تواند دعاوی مربوط به ماده ...

بیشتر بخوانید

اعتراض به رای تعزیرات – نحوه اعتراض به تعزیرات

اعتراض به تعزیرات

اعتراض به رای تعزیرات رسیدگی به اعتراض به رای تعزیرات و صدور رأی ، پس از استماع دفاعیات متهم خواهد بود. اعتراض به تعزیرات به صورت حضوری یا ارسال لایحه...

بیشتر بخوانید

دعاوی سرقفلی – مشکلات رایج حقوقی در دعاوی سرقفلی

دعاوی سرقفلی موسسه حقوقی دادپویان حامی

مشکلات رایج حقوقی در دعاوی سرقفلی یکی از دعاوی های رایج مطروحه در مراجع قضایی ، دعاوی سرقفلی و اجاره می باشد. این نوع دعاوی دارای پیچیدگی های فراوانی ...

بیشتر بخوانید

وکیل تعزیرات – مشاوره و وکالت دعاوی تعزیزات

وکیل تعزیرات وکیل تعزیرات در جلسه وکالت دعاوی تعزیرات سازمان متذکر میشود که تعزیرات حکومتی که به منظور نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی و لزو...

بیشتر بخوانید

قانون سرقفلی سال ۵۶ – قوانین سرقفلی سال ۵۶

قانون سرقفلی سال ۵۶   قانون سرقفلی سال ۵۶ سرقفلی مبلغی است که مستأجر به مالک می دهد و آن مبلغ متعلق به مالک می شود در مورد سرقفلی مالک مغازه، مل...

بیشتر بخوانید

وکیل ملکی – وکالت دعاوی ملکی – وکیل پایه یک ملکی

وکیل ملکی بسیاری از افراد درگیر امور حقوقی ملکی هستند و یک وکیل ملکی توانمند میتواند راهگشای آنها باشد. حال این افراد ممکن است خریدار یا فروشنده یا شخ...

بیشتر بخوانید

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری – بررسی دعاوی ماده صد شهرداری

ماده 100 قانون شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ در این مقاله کمیسیون ماده ۱۰۰ را بطور کامل بررسی میکنیم و به تبصره های مهم ماده صد شهرداری اشاره خواهیم کرد. کلیه شهروندان باید اصول ...

بیشتر بخوانید

وکیل قاچاق – وکالت دعاوی قاچاق – وکیل مواد مخدر

وکیل مواد مخدر در این مقاله به وظایف و اقدامات وکیل قاچاق موسسه حقوقی دادپویان حامی و همچنین خدمات مشاوره و وکالت که وکیل مواد مخدر در موسسه انجام مید...

بیشتر بخوانید

وکیل – انواع وکیل پایه یک دادگستری

وکیل وکیل پایه یک دادگستری موسسه حقوقی بین المللی دادپوین حامی، می تواند در کلیه محاکم قضایی اعم از بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و… جهت انج...

بیشتر بخوانید

رسیدگی به دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری

رسیدگی به دعاوی مالیاتی هر گاه میان مراکز مالیاتی و مودیان پرداخت مالیات اختلافی در رابطه با پرداخت مالیات پیش آید حل این اختلاف مراحل سه گانه دارد بد...

بیشتر بخوانید

اعتراض به ارزیابی ملک

ارزیابی ملک توسط کارشناس یکی از مواردی که طرفین پرونده در پی رسیدگی دادگاه یا اجرای ثبت با آن مواجه هستند ارزیابی ملک توسط کارشناسان دادگستری جهت توقی...

بیشتر بخوانید
تماس با موسسه