بانک اطلاعات پرسش و پاسخ های حقوقی

پرسش های ارسال شده در کوتاهترین زمان ممکن توسط وکلای متخصص موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی پاسخ داده می شود . در صورت لزوم و نیاز به مشاوره تخصصی و بررسی مدارک لطفا با دفتر موسسه تماس بگیرید تا وقت مشاوره حضوری برای شما تعیین شود.

فیلتر:همه سوالات بی پاسخ حل شده بسته شده پاسخ داده نشده
تعهد سازنده
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 5 ساعت قبل  • 
8 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
اعتبار امر مختومه
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 10 ساعت قبل  • 
10 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
وقف ملک مشاع فروخته شده توسط خریدار
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 1 روز قبل  • 
12 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
فروش مال موقوفه توسط موقوف علیهم
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 1 روز قبل  • 
8 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
اقدامات مستاجر ملک وقفی جهت انتقال ملک
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 1 روز قبل  • 
8 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
مطالبه خسارت عدم النفع
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 1 روز قبل  • 
12 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
شکایت از مستاجر
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 1 روز قبل  • 
13 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
تخلیه ملک تجاری
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 1 روز قبل  • 
10 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
انتقال ملک تجاری که عرصه و اعیان آن وقف است
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 1 روز قبل  • 
11 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
بازداشت کارگر به سبب شکایت کارفرما
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 3 روز قبل  • 
10 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
الزام به خدمت نظام وظیفه
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 3 روز قبل  • 
16 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
تغییر کاربری اراضی زراعی
15 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
سهم الارث وراث
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 3 روز قبل  • 
20 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
خلع ید
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 3 روز قبل  • 
15 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
فهرست