بانک اطلاعات پرسش و پاسخ های حقوقی

پرسش های ارسال شده در کوتاهترین زمان ممکن توسط وکلای متخصص دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی پاسخ داده می شود . در صورت لزوم و نیاز به مشاوره تخصصی و بررسی مدارک لطفا با دفتر موسسه تماس بگیرید تا وقت مشاوره حضوری برای شما تعیین شود.

فیلتر:همهبازحل شدهبستهبی پاسخ
شکایت کارگر به اداره کار
پاسخ داد8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی پاسخ داد 5 ماه قبل • 
52 بازدید1 پاسخ0 رای
الزام به تنظیم سند رسمی-
پاسخ داد8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی پاسخ داد 5 ماه قبل • 
53 بازدید1 پاسخ0 رای
عدم تمدید قرارداد
پاسخ داد8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی پاسخ داد 5 ماه قبل • 
46 بازدید1 پاسخ0 رای
ادامه فعالیت بعد از 30 سال
بازe089e2605baf7144d3eb097e36edeb18پیام پرسید 1 سال قبل • 
36 بازدید0 پاسخ0 رای
آسیب دیدگی حین کار
37 بازدید0 پاسخ0 رای
فروش ملک تجاری
پاسخ داد8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی پاسخ داد 5 ماه قبل • 
39 بازدید1 پاسخ0 رای
باسلام
37 بازدید0 پاسخ0 رای
استرداد لاشه چک
پاسخ داد8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی پاسخ داد 5 ماه قبل • 
49 بازدید1 پاسخ0 رای
تصرف مشاعات
بازacb65ce8e9bc30c9ffcbaf29286cd5f0حمید حسن پور پرسید 1 سال قبل • 
43 بازدید0 پاسخ0 رای
ابطال سند
پاسخ داد8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی پاسخ داد 5 ماه قبل • 
49 بازدید1 پاسخ0 رای
عدم تحويل موقت توسط كارفرما
پاسخ داد8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی پاسخ داد 5 ماه قبل • 
44 بازدید1 پاسخ0 رای
زمین کشاورزی قولنامه ای
پاسخ داد8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی پاسخ داد 5 ماه قبل • 
46 بازدید1 پاسخ0 رای
ديوان عدالت اداري
پاسخ داد8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی پاسخ داد 5 ماه قبل • 
45 بازدید1 پاسخ0 رای
فروش زمین
باز8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی پاسخ داد 5 ماه قبل • 
51 بازدید1 پاسخ0 رای