بانک اطلاعات پرسش و پاسخ های حقوقی

پرسش های ارسال شده در کوتاهترین زمان ممکن توسط وکلای متخصص موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی پاسخ داده می شود . در صورت لزوم و نیاز به مشاوره تخصصی و بررسی مدارک لطفا با دفتر موسسه تماس بگیرید تا وقت مشاوره حضوری برای شما اختصاص داده شود.

فیلتر:همه سوالات بی پاسخ حل شده بسته شده پاسخ داده نشده
ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 2 ساعت قبل  • 
8 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
ابطال قرارداد مضاربه
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 2 ساعت قبل  • 
8 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
مسئولیت پرداخت مالیات و حقوق دولتی در شرکت مدنی
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 2 ساعت قبل  • 
8 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
الزام به تحویل ملک
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 5 ساعت قبل  • 
8 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
وضعیت فروش ملک از سوی فضول
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 2 روز قبل  • 
16 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
رجوع از وصیت
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 2 روز قبل  • 
17 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
فسخ قرارداد فروش ملک
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 2 روز قبل  • 
20 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
مطالبه ما به التفاوت در صورت کاهش تعرفه گمرکی
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 2 روز قبل  • 
20 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
مهلت مطالبه مابه التفاوت وجوه دریافتی
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 2 روز قبل  • 
15 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
اقدام علیه صادرکننده سفته
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 3 روز قبل  • 
19 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
مطالبه وجه چک از مدیر عامل
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 3 روز قبل  • 
18 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
اقدام علیه صادرکننده چک از سوی شرکت
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 5 روز قبل  • 
24 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
فهرست