دعوت همزمان وکیل در دو دادگاه

گاه پیش می آید که در جریان قبول وکالت پرونده توسط وکیل، در یک تاریخ، دو جلسه رسیدگی برای دو پرونده جداگانه مقرر شود، بعضاً ممکن است که جلسات دادرسی در دو مجتمع قضایی متفاوت باشد. در این مواقع تکلیف وکیل چیست؟ دعوت همزمان وکیل در دو دادگاه با چه شرایطی امکان پذیر است؟

الزام به حضور وکیل دادگستری در دادگاه

وکیل پایه یک دادگستری نظر به اینکه نایب و به جای اصحاب دعوا در دادگاه حاضر می شود باید کلیه اقدامات و اعمالی را که آنها قانوناً می بایست یا می تواند جهت احقاق و حفظ حقوق موکل خود انجام دهد را در زمان لازم به وکالت از موکل انجام دهند. از جمله آنکه وکیل مکلف است در هنگام محاکمه حضور داشته باشد مگر اینکه دارای عذر موجهی باشد.

معاذیر وکیل از عدم حضور در جلسه دادرسی

طبق ماده ۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی، وکلا باید در جلسه محاکمه و رسیدگی حضور داشته باشند، در ادامه نیز جهات عذر موجه در ماده ۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده که عبارتند از : «۱- فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم ۲- ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت مضر تشخیص داده شود ۳- حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد ۴- وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.»

البته طبق رویه قضایی و قانون وکالت در ماده ۲۷ قانون مذکور، عذر وکیل دائر به فوت برادر زاده اش نیز موجه می باشد. هم چنین طبق ماده ۲۸ این قانون، اگر اتومبیل وکیل نیز در راه خراب شود و مراتب را به دادگاه اعلام دارد، دادگاه مکلف است تقاضای تأخیر در رسیدگی وی را بپذیرد و رد تقاضای وکیل مبنی بر تأخیر در رسیدگی منجر به نقض حکم قاضی می گردد.

تکلیف وکیل دادگستری در صورت دعوت همزمان در دو دادگاه

به موجب ماده ی ۴۲ قانون آئین دادرسی مدنی :«در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آئین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.»

نکته ی قابل ذکر اینکه در تشخیص همزمانی، مدت عرفی لازم برای جابجایی بین دو دادگاه، ولو در یک حوزه قضائی باید در نظر گرفته شود.

دعوت همزمان در دادگاه کیفری و حقوقی

بنابراین در صورتیکه وکیل پایه یک دادگستری در دو دادگاه کیفری و حقوقی دعوت شده باشد می بایست در دادگاه کیفری حاضر شود و رسیدگی در دادگاه کیفری را مقدم بدارد و در دادگاه حقوقی قبل از روز جلسه رسیدگی، لایحه بگذارد.

تبصره: البته باید توجه داشت که وکیل در صورت فوق زمانی می تواند در دادگاه حقوقی لایحه بگذارد که وکالت در توکیل نداشته باشد و یا وکیل دیگری چه به صورت منفرداً یا متفقاً در پرونده نباشد؛ پس در این موارد که وکیل حق توکیل دارد یا وکالت به صورت اتفاق وکلا می باشد، وکیل نمی تواند از این حق استفاده نماید و طبیعتاً در این مورد خاص، حضور شخص موکل رافع مسئولیت وکیل نخواهد بود.

حال، چنانچه وکیل پایه یک دادگستری در دو دادگاه حقوقی به صورت همزمان دعوت شده باشد می بایست در دادگاهی که وقت رسیدگی آن زودتر ابلاغ شده است حاضر شود و در دادگاه حقوقی دیگر نیز قبل از روز رسیدگی لایحه بگذارد و البته در صورتی می تواند در دادگاه حقوقی دوم لایحه بگذارد که تبصره مارالذکر را رعایت کرده باشد.

ضمانت اجرای عدم رعایت ماده ی ۴۲ قانون آئین دادرسی مدنی

مطابق ماده ۷۸ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ضمانت اجرای عدم رعایت ماده ی ۴۲ قانون آئین دادرسی مدنی محکومیت وکیل به مجازات انتظامی درجه ۳ می باشد بدین معنی که وکیل دادگستری در صورتی که مراتب مواد ۴۲ قانون آئین دادرسی مدنی را رعایت ننماید،  به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می گردد.

وکیل پایه یک دادگستری مطابق قانون مکلف و ملزم است تا در جلسه ی دادرسی و رسیدگی دادگاه حضور پیدا کند و در مواردی که به حضور در بیش از ۲ دادگاه دعوت می شود نیز باید مطابق ماده ی ۴۲ قانون آئین دادرسی مدنی عمل کند؛ با این پیش فرض که دادگاه کیفری مقدم به دادگاه حقوقی است و نیز در مورد تعدد دعاوی حقوقی در یک زمان، اولویت با آن جلسه رسیدگی ای است که زمان جلسه دادرسی زودتر از آن یکی به وکیل ابلاغ شده باشد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 4 =