وکیل – انواع وکیل پایه یک دادگستری

وکیل وکیل پایه یک دادگستری موسسه حقوقی بین المللی دادپوین حامی، می تواند در کلیه محاکم قضایی اعم از بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و… جهت انج...

بیشتر بخوانید

وکیل دعاوی بین المللی

وکیل بین المللی منظور از دعاوی، هر گونه اختلافی است که بین طرفین اعم از اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بسته به نوع ارتباط آنها اعم از خانوادگی، تجاری، قرار...

بیشتر بخوانید 2

دادرسی داوری تجاری

دادرسی داوری تجاری استنباط از ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی میتوان گفت که آیین دادرسی داوری تجاری عبارت است از مجموعه اصول و مقرراتی که در مقام رسیدگی...

بیشتر بخوانید

اجرای آرای داوری

اجرای آرای داوری یکی دیگر از ابعاد مهم موضوع داوری، اجرای آرای داوری است. مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت موجب شد تا با تلاش اتاق بازرگان...

بیشتر بخوانید

وکیل دعاوی خانواده

وکیل دعاوی خانواده این روزها با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی کمتر خانواده ای است که به نوعی درگیر پرونده های قضایی نباشد. بدیهی است که همگان تسلط بر...

بیشتر بخوانید 1

قانون حاکم بر داوری بین المللی

قانون حاکم بر داوری بین المللی قانون حاکم بر ماهیت اختلاف قانونی است که به استناد آن داوران در خصوص اختلاف اظهارنظر و رأی صادر می کنند ( قانون حاکم بر...

بیشتر بخوانید

Investment in Renewable Energy Sector in Iran

Iran is among the countries with most energy resources in the world. In addition to vast resources of fossil fuels such as oil and gas, Iran has a gre...

بیشتر بخوانید

وکیل دعاوی امور حسبی

وکیل دعاوی امور حسبی امور حسبی مربوط به احوال شخصیه است و در آن به اموری نظیر قیمومت، ترکه میت، غائب مفقودالاثر، محجورین و موارد مرتبط با آن پرداخته م...

بیشتر بخوانید

وکیل دعاوی شرکت ها

وکیل دعاوی شرکت ها امروزه با گسترش علوم مختلف و پیشترفت علم وتکنولوژی آنچنان حوزه و گستره علوم مختلف وسیع و گسترده شده است که هیچ انسانی نمیتواند ادعا...

بیشتر بخوانید

وکیل دعاوی ارث و وصیت

وکیل دعاوی ارث و وصیت همه ما شنیده ایم که وارثین یک نفر بعد از مرگ بر سر ارث و نداشتن وصیت دچار اختلاف می شوند هر چند مرگ پایان زندگی دنیایی شخص به حس...

بیشتر بخوانید