وکیل دعاوی خانواده

وکیل دادگاه خانواده

در مرداد ماه ۱۳۷۶ تشکیل دادگاه خانواده به موجب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی ، پیش بینی گردید.

به موجب ماده واحده این قانون رئیس قوه قضاییه مکلف است در حوزه های قضایی شهرستان ها ، حداقل یک شعبه از دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد.پس از تخصیص این شعبه ، دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاه ها را نخواهند داشت.

هر دادگاه خانواده از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می شود.قضات دادگاه های خانواده می بایست متاهل بوده و حداقل چهارسال سابقه کار قضایی داشته باشند.

صلاحیت دادگاه خانواده

دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده عبارتند از :

۱ـ دعاوی مربوط به نکاح دائم و موقت

۲ـ طلاق ، فسخ نکاح ، بذل مدت و انقضای مدت

۳ـ دعاوی مربوط به مهریه

۴ـ دعاوی مربوط به جهیزیه

۵ـ دعاوی مربوط به اجرت المثل و نحله ی ایام زوجیت

۶ـ دعاوی مربوط به نفقه معوقه و جاریه ی زوجه و اقربای واجب النفقه

۷ـ دعاوی مربوط به حضانت و ملاقات طفل

۸ـ دعاوی راجع به نسب

۹ـ دعاوی مربوط به نشوز و تمکین

۱۰ـدعاوی راجع به نصب قیم و ناظر ، ضم امین و عزل آنها

۱۱ـ حکم رشد

۱۲ـ دعاوی راجع به ازدواج مجدد

بیشتر بخوانید :  وکیل دعاوی امور حسبی

۱۳ـدعاوی راجع به شرایط ضمن عقد ازدواج

وکیل دادگاه خانواده

دعاوی مطروحه در دادگاه خانواده از زمره دعاوی تخصصی می باشد. هرچند که دادگاه خانواده جز ء مراجع عمومی شمرده می شود .اما وکالت دعاوی مربوط به دادگاه خانواده مستلزم داشتن دانش و قوانین و مقررات مربوط به قانون حمایت خانواده می باشد.

حدود اختیارات وکیل دادگاه خانواده همان حدود اختیارات مربوط به وکیل دادگاه عمومی حقوقی می باشد. و از لحاظ اینکه وکیل خواهان در دادگاه خانواده باشید یا وکیل خوانده  ، می بایست تمامی اختیارات و حقوقی که برای وکیل دادگاه عمومی حقوقی بیان گردید دارا باشید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )

1 دیدگاه.

فهرست