تشکیلات تعزیرات

تشکیلات تعزیرات حکومتی با توجه به قانون تعزیرات حکومتی در قالب دو بخش قابل بررسی است:

 1. تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی
 2. تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی

تشکیلات اداره ی تعزیرات حکومتی بخش دولتی

تشکیلات تعزیراتمطابق ماده 19 قانون تعزیرات حکومتی به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ها، سازمانها، دستگاه های دولتی، شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه و همچنین شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به دستگاهها و شرکتهای مزبور باشد مسئولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح آتی محول می گردد.

مطابق ماده 20 قانون تعزیرات حکومتی اعضای کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی عبارتند از:

 1. معاون نخست وزیر به عنوان رئیس کمیسیون
 2. نماینده دادستان کل کشور از دادسرای انقلاب
 3. معاون برنامه ریزی وزارت کشور
 4. معاون وزارت اطلاعات
 5. معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
 6. مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به نمایندگی از وزارت بازرگانی
 7. معاون وزارتخانه های ذیربط(حسب مورد)

تبصره: جلسات کمیسیون مرکزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت می یابد و احکام صادره و مصوبات حداقل با چهار رأی معتبر می باشد.

تشکیلات اداره ی تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی

مطابق ماده 29 قانون تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی به منظور اجرای این قانون در بخش غیردولتی ستادی به عنوان ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی با ترکیب زیر تشکیل می گردد:

 1. وزیر بازرگانی و رئیس هیأت عالی نظارت به عنوان رئیس ستاد
 2. وزیر کشور
 3. رئیس شورای مرکزی اصناف
 4. نماینده تام الاختیار و رئیس دیوان عالی کشور
 5. وزیر صنایع
 6. مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

مطابق تبصره ماده ی فوق نیز جلسات ستاد مرکزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات منخذه با حداقل چهار رأی معتبر و لازم الاجراء می باشد.

مطابق ماده 30 قانون تعزیرات حکومتی نیز وظایف ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی به شرح زیر می باشد:

تبصره ی آیین نامه های اجرایی، مالی و استخدامی

تبصره: تهیه ی آیین نامه اجرایی مربوط به تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی به عهده وزارت بازرگانی می باشد.

 1. تصویب بودجه مورد نیاز اجرای طرح برای کلیه دستگاه های ذیربط در بخش غیردولتی
 2. تعیین تعداد ناظران و نیروی انسانی اجرایی طرح
 3. ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی
 4. اتخاذ تصمیم های ضروری در چارچوب این قانون

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای مجرب و متخصص این موسسه آمادگی خود را جهت طرح دعاوی مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی به شما شهروندان گرامی اعلام می دارد.

فهرست