انواع دعاوی حمل و نقل

قرارداد اجاره دربست یا لخت

اگر اجاره کننده (Charterer ) خود در حرفه دریانوردی وارد باشد یا یک بنگاه حرفه ایی رابه عنوان مدیر عملیاتی کشتی استخدام کرده باشد ،آنگاه کشتی را بدون خدمه ،...

انواع بارنامه دریایی و شرایط صدور آن

اصولاً در یک معامله، طرفین پس از توافق اولیه در خصوص شرایط انجام معامله از قبیل قیمت و نحوه حمل و ترتیب پرداخت، نیاز به انتخاب متصدی حمل و تحویل...

قواعد حاکم بر مسئولیت متصدیان حمل و نقل جاده ای

در قراردادهای حمل و نقل که امروزه بخش جداناپذیر قراردادهای تجاری هستند طرفین قرارداد به موجب قرارداد منعقده دارای تعهدات و حقوق و تکالیفی هستند که عدم پایبندی به هر...

دعاوی حمل و نقل جاده ای

  دعاوی حمل و نقل جاده ای حمل و نقل جاده ای سابقه ای کهن داشته و این روش حمل و نقل به جهت گستردگی، وسعت عمل و قابل دسترس...

555

حقوق و تکالیف صاحبان کالا در حمل و نقل جاده ای

قانون تجارت در خصوص حقوق و تکالیف صاحبان کالا به صورت کلی قوانینی را بیان نموده است، اما به جهت گسترش جوامع و افزایش صادرات و واردات، ضرورت دانستن قوانین حقوق بین الملل احساس می گردد.

66

قراردادهای حمل و نقل جاده ای 

با گسترش جوامع ، در جهت رفع نیازهای بشر ، صادرات و واردات افزایش یافته است . از آن جا که تجار برای حمل محموله های باری خود نیازمند وسایل نقلیه می باشند ، بیش از پیش ضرورت انعقاد قراردادهای حمل و نقل احساس می گردد ؛ حمل و نقل جاده ای به سبب کم…