مسئولیت سهامداران یا شرکای شرکت تجاری در مورد بدهی شرکت

منظور از بدهی های شرکت، تعهدات مالی است که شرکت های تجاری در جریان فعالیت های بازرگانی خود پذیرفته اند. با توجه به وجود شخصیت حقوقی مستقل برای شرکت های تجاری، ایفاء این تعهدات اصولا بر عهده خود شرکت است و شرکا نسبت به این موارد مسئولیتی ندارند. مسئولیت سهامداران یا شرکای شرکت های تجاری نسبت به بدهی شرکت تنها زمانی قابل بحث است که شرکت منحل شده باشد و دارایی آن کفاف تادیه دیون شرکت را ندهد. پس از انحلال شرکت نیز نحوه مراجعه طلبکاران به سهامداران یا شرکای شرکت های تجاری در هر یک از انواع شرکت های تجاری تابع قواعد مختلفی است.

شرایط مراجعه طلبکاران شرکت به سهامداران یا شرکای شرکت های تجاری نسبت به بدهی شرکت

تا زمانی که شرکت تجاری منحل نشده، هیچ یک از طلبکاران شرکت نمی توانند جهت وصول طلب خود به سهامداران یا شرکا مراجعه کنند. همانطور که طلبکاران شخصی شرکا نیز حق مراجعه به شرکت را ندارند و تنها می توانند نسبت به توقیف سهام یا سهم الشرکه محکوم علیه در شرکت های تجاری و یا منافعی که توسط شرکت به شریک یا سهامدار مدیون اختصاص داده شده اقدام نمایند.

پس از انحلال شرکت، دارایی شرکت صرف تصفیه دیون شرکت خواهد شد و اگر این اموال نیز برای پرداخت دیون کافی نباشد، نوبت به شرکا یا سهامداران خواهد رسید.

مسئولیت سهامداران شرکت سهامی نسبت به بدهی شرکت

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به قطعات سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. بنابراین سهامداران شرکت های سهامی اعم از عام و خاص، مسئولیتی بیش از آورده خود ندارند و طلبکاران شرکت نمی توانند برای وصول مابقی طلب خود به آنها مراجعه کنند.

مسئولیت سهامداران شرکت تعاونی نسبت به بدهی شرکت

مسئولیت اعضای شرکت های تعاونی محدود به میزان سهام ایشان می باشد؛ مگر آنکه ترتیب دیگری میان اعضا مقرر شده باشد.

مسئولیت سهامداران و شرکای شرکت مختلط سهامی نسبت به بدهی شرکت

شرکای ضامن در شرکت مختلط سهامی نسبت به پرداخت تمام دیون شرکت متضامنا مسئولیت دارند. هر طلبکاری می تواند پس از انحلال شرکت، کل طلب خود را از هر یک از شرکای تضامنی مطالبه نماید. شرکای سهامی تنها به میزان آورده خود مسئول دیون شرکت هستند.

مسئولیت شرکای شرکت با مسئولیت محدود نسبت به بدهی شرکت

شرکا در شرکت با مسئولیت محدود فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت نسبت به قروض و تعهدات شرکت مسئولیت دارند.

مسئولیت شرکای شرکت تضامنی نسبت به بدهی شرکت

در شرکت تضامنی هر شریک در قبال کلیه دیون شرکت با دیگر شرکا متضامنا مسئول است. پس از انحلال شرکت تضامنی هر طلبکار حق دارد تمام طلب خود را از هر یک از شرکا که بخواهد مطالبه نماید و شریک مذکور موظف به تادیه دین می باشد.

مسئولیت شرکای شرکت مختلط غیر سهامی نسبت به بدهی شرکت

در شرکت مختلط غیر سهامی، مسئولیت شرکای ضامن مشابه مسئولیت شرکای ضامن در شرکت تضامنی و مختلط سهامی است. به این ترتیب شرکای ضامن متضامنا در قبال کلیه بدهی های شرکت مسئول شناخته می شوند. مسئولیت شریک با مسئولیت محدود نیز تا میزان سرمایه او در شرکت است.

مسئولیت شرکای شرکت نسبی نسبت به بدهی شرکت

هر شریک شرکت نسبی به نسبت سرمایه ای که در شرکت گذاشته نسبت به پرداخت دیون شرکت مسئولیت دارد. برای نمونه اگر شریکی مالک ده درصد از کل سرمایه شرکت نسبی باشد، جهت پرداخت ده درصد از دیون شرکت نیز مسئولیت دارد.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 1 =