نمونه آرای دعاوی ملکی

لزوم طرح همزمان دعاوی تحویل و تسلیم مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت

موضوع رای: لزوم طرح همزمان دعاوی تحویل و تسلیم مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت خواهان دادخواستی به طرفیت خواندگان به خواسته تحویل و تسلیم مبیع، یک…

نمونه رای الزام صاحب نانوایی به رفع مزاحمت

موضوع رای: الزام صاحب نانوایی به رفع مزاحمت خواهان مدعی است مغازه نانوایی که در مجاورت ملک مسکونی او قرار دارد به علت ایجاد گرمای شدید مانع انتفاع وی از…

نمونه رای تنفیذ فسخ قرارداد و خلع ید

موضوع رای: تنفیذ فسخ قرارداد و خلع ید الف قطعه زمین متعلق به خود را برای ساخت و ساز در اختیار شرکت ساختمانی ب قرار داده است. در قرارداد منعقد…

الزام به تسویه وام ،  الزام به فک رهن

موضوع رای : الزام به تسویه وام ،  الزام به فک رهن شرح پرونده : الف ملک تجاری متعلق به خود با پلاک ثبتی ۱۸۳ فرعی مجزا و مفروز از…

اثبات مالکیت و الزام به تحویل و تسلیم مبیع

موضوع رای: اثبات مالکیت و الزام به تحویل و تسلیم مبیع شرح پرونده: خواهان مدعی است ملک تجاری موضوع پلاک ثبتی ۷۹۳ فرعی از ۱۹ اصلی واقع در بخش ۶…

نمونه رای مطالبه ثمن ناشی از کسری مبیع

موضوع رای : مطالبه ثمن ناشی از کسری مبیع علی رغم آنکه معلوم و معین بودن موضوع معامله به تصریح ماده ۱۹۰ قانون مدنی از شرایط اساسی صحت معاملات شمرده…

نمونه رای الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی

موضوع رای : الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی بانک ها اصولا جهت تضمین بازپرداخت بدهی ها، اقدام به انعقاد عقد رهن با متقاضی دریافت تسهیلات بانکی نموده…

نمونه آرای دعاوی ملکی

[us_separator size="large"][us_image image="32891" align="center" size="us_100_100_crop" css="%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%2220px%22%7D%7D"][us_separator] دعاوی مالکیت دعاوی اسناد مالکیت دعاوی غصب و تصرف دعاوی ابطال و فسخ معامله دعاوی پیش فروش دعاوی ثمن معامله دعاوی املاک مشاع دعاوی...