دعاوی علائم و نشانه های جغرافیایی

ثبت نشانه های جغرافیایی در حقوق ایران

مطابق با قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی ایران، جهت حمایت از نشانه های جغرافیایی، نیاز به ثبت آن ها نیست ولیکن اگر یک نشانه ی جغرافیایی به ثبت برسد،...

خصایص و فواید علائم یا نشانه های جغرافیایی

نشانه ها یا علائم جغرافیایی واجد ویژگی ها و فوایدی است که متفاوت از خصوصیات سایر حقوق مالکیت صنعتی می باشد. در مقاله حاضر قصد داریم به بررسی تفصیلی خصوصیات...

دعاوی علایم و نشانه های جفرافیایی

[vc_row width=”1″ height=”large” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-50px%22%7D%7D”][vc_column sticky=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-10px%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%7D%7D” width=”1/5″][us_image image=”32876″ align=”center” size=”us_100_100_crop”][us_separator size=”custom” height=”20px”][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%221px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-left-width%22%3A%225px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23000056%22%7D%7D”][vc_column_inner][vc_wp_custommenu align=”right” font_size=”16px” nav_menu=”3092″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”4/5″][vc_row_inner][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22height%22%3A%2250rem%22%2C%22margin-left%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2210px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2230px%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%223px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%223px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2210px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%220%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23999999%22%7D%7D” width=”5/6″][us_separator size=”custom” height=”20px”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22padding-left%22%3A%2220px%22%7D%7D”] دعاوی علایم و نشانه های جفرافیایی [/vc_column_text][us_separator size=”custom”...

علائم و نشانه های جغرافیایی

یکی از انواع مالکیت صنعتی که در کشورهای پیشرفته صنعتی به نحو خاص و اخیراً در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است، علائم و نشانه های جغرافیایی...