حق مالکیت طرح صنعتی

ابطال طرح صنعتی 1

ابطال طرح صنعتی

دعوای ابطال طرح صنعتی ثبت شده در مواردی مطرح میشود که خواهان ادعا نماید طرح صنعتی ثبت شده فاقد شرایط مذکوردر قانون میباشد. مثلا طرح،جنبه کارکردی وفنی داشته باشد ویا اینکه مقایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه و موازین شرعی باشد.

حمایت از طرح های صنعتی در معاهده تریپس1

حمایت از طرح های صنعتی در معاهده تریپس

اظهارنامه بین المللی می تواند در قالب فرم خاصی یا به صورت الکترونیکی باشد. بعد از تکمیل اظهارنامه پرداخت هزینه های مرتبط و ارسال اظهارنامه به دبیرخانه ، دبیرخانه صرفاً اظهارنامه را از نظر شکلی مورد بررسی قرار می دهد و در صورت احراز شرایط شکلی و عدم

صدور حکم بر منع استفاده غیر مستقیم از طرح صنعتی ثبت شده3

دعوای صدور حکم بر منع استفاده غیر مستقیم از طرح صنعتی ثبت شده

علاوه بر مواردی که به طور مستقیم ناقض حقوق مالک طرح صنعتی می گردد مواردی نیز وجود دارد که اشخاص به طور غیر مستقیم مبادرت به نقض حقوق مالک طرح صنعتی ثبت شده می گردند. مانند اینکه شخصی اقدام به ساخت قلتک چاپ به تقلید از

طرح دعوای مالکیت صنعتی1

طرق طرح دعوای مالکیت صنعتی

اشخاص ذی نفع در صورتی که حقوق انحصاری آنها نقض گردد، می توانند جهت طرح دعوای مالکیت صنعتی به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کرده و تعقیب مدنی یا کیفری متخلف را درخواست نمایند.

دعوای صدور حکم منع واردات یا صادرات کالای مغایر با طرح صنعتی ثبت شده1

دعوای صدور حکم منع واردات یا صادرات کالای مغایر با طرح صنعتی ثبت شده

واردات و صادرات کالاهای حاوی طرح صنعتی ثبت شده از جمله حقوق مادی صاحب طرح می باشد و چنان چه  چه افراد بدون اجازه مالک طرح اقدام به واردات و صادرات این قبیل کالاها نمایند، صاحب طرح می تواند علیه آنان دعوای صدور حکم منع واردات یا  صادرات کالاهای مغایر با طرح صنعتی ثبت شده…

دعوای اخذ دستور موقت مبنی بر منع استفاده از تولید، ساخت،توزیع و فروش و واردات و صادرات کالای مغایر با طرح صنعتی ثبت شده

طبق ماده ۳۱۰ قانون آئین دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به دستور ذینفع دستور موقت صادر می نماید. در...

دعوای استرداد حق مالکیت صنعتی

در صورتی که متقاضی ثبت علائم صنعتی ـ تجارتی بخواهد ، با ثبت علامت مزبور برای خود حق مالکیت صنعتی، تجارتی ایجاد کند، عمل وی نباید مطابق با تقلب

نحوه رسیدگی به دعاوی طرح صنعتی

پس از ثبت طرح صنعتی قانون آن مورد حمایت قرار می دهد و در صورتی که کسی بخواهد از آن بهره برداری نمایند باید با اذن مالک طرح باشد .

طرح صنعتی 1

طرح صنعتی چیست ؟

ماده 20 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، طرح صنعتی را اینگونه تعریف می کند: از نظر این قانون‌، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه‌بعدی باخطوط‌، رنگها و یا بدون آن‌، به‌گونه‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد،…

انواع طرح صنعتی

در قوانین کشورهای مختلف جهان تعاریفی از طرح صنعتی شده است که تقریباً همگی این قوانین ، طرح صنعتی را ویژگی های شکل ، ساختار ، طرح یا تزئین و یا ترکیبی از ویژگی های فوق که در یک کالای تمام شده و نهایی تبلور یافته و به آن جذابیتی می دهد که صرفاً بینایی…

زوال حق مالکیت طرح صنعتی1

زوال حق مالکیت طرح صنعتی

حق ناشی از ثبت طرح صنعتی، مانند هر حق دیگر قابل زوال می باشد. زوال حق مالکیت طرح صنعتی منحصر به انقضاء مدت نبوده و ممکن است تحت شرایطی..