دعاوی حق مالکیت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی1

ثبت طرح صنعتی

اشخاص جهت بهره مندی از ساز و کارهای حمایتی پیش بینی شده توسط قانونگذار ملزم…

انواع طرح صنعتی

در قوانین کشورهای مختلف جهان تعاریفی از طرح صنعتی شده است که تقریباً همگی این…
طرح صنعتی 1

طرح صنعتی چیست ؟

ماده 20 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، طرح صنعتی…
ابطال طرح صنعتی 1

ابطال طرح صنعتی

دعوای ابطال طرح صنعتی ثبت شده در مواردی مطرح میشود که خواهان ادعا نماید طرح…