جرایم علیه عفت عمومی

جرایم علیه عفت عمومی

[us_image image="32876" align="center" size="us_100_100_crop"][us_separator size="custom" height="20px"]فرار مالیاتی [us_separator size="custom" height="20px"] جرایم علیه عفت عمومی [us_separator size="custom" height="20px" show_line="1" color="text"][us_separator size="custom" height="20px"][us_grid taxonomy_category="%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ab%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%87,%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b9%d9%81%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c" orderby="modified" items_quantity="" items_layout="37174"]

تفاوت رابطه نامشروع با زنا

[us_post_title tag="h1" link="post" css="%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23f24822%22%7D%7D"] رابطه نامشروع به هر رابطه ای اعم از جنسی و یا غیر آن گفته می شود که زن و مرد بیگانه بدون وجود علقه ی زوجیتی،...

جرم زنا

[us_post_title tag="h1" link="post" css="%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23f24822%22%7D%7D"] زنا عبارت است از نزدیکی و رابطه جنسی زن و مردی که از نظر شرعی زن و شوهر محسوب نشده و از موارد شبهه در وجود...

جرم رابطه نامشروع

جرم رابطه نامشروع نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد بنابراین در این جرم مدعی العموم می تواند شخصاً و بدون این که شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به جرم براساس ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ شود.