نمونه آرای دعاوی اجاره و سرقفلی

دعوای مطالبه وجه التزام در عقد اجاره

دعوای مطالبه وجه التزام در عقد اجاره

آقای ((س.الف)) فرزند ((ب)) به طرفیت آقای ((ن.ک))فرزند ((الف)) دادخواست مطالبه مبلغ ……بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی با احتساب خسارت دادرسی و تاخیر تادیه و هزینه تامین...

نمونه آرای دعاوی اجاره ، سرقفلی ، حق کسب یا پیشه یا تجارت

[vc_row width=”full” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-50px%22%7D%7D”][vc_column sticky=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-10px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-left-color%22%3A%22%23e5e0e0%22%2C%22border-left-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-right-color%22%3A%22%23e5e0e0%22%2C%22border-right-style%22%3A%22solid%22%7D%7D” width=”1/5″][us_separator size=”large”][us_image image=”32891″ align=”center” size=”us_100_100_crop” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%2220px%22%7D%7D”][us_separator][vc_wp_custommenu align=”right” font_size=”16px” nav_menu=”3093″][/vc_column][vc_column width=”4/5″][vc_row_inner][vc_column_inner offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md”][us_image image=”35559″ align=”center” size=”full”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-image%22%3A%2235559%22%2C%22background-position%22%3A%220%2B0%22%2C%22background-size%22%3A%22cover%22%2C%22background-repeat%22%3A%22no-repeat%22%2C%22margin-top%22%3A%22-10px%22%2C%22padding-left%22%3A%22-100px%22%2C%22padding-right%22%3A%22-100px%22%7D%7D”][vc_column_inner width=”1/2″ offset=”vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][us_separator size=”custom” height=”300px”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ animate=”afl” offset=”vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]...

نمونه رای با موضوع تخلیه به جهت انتقال به غیر

نمونه رای با موضوع تخلیه به جهت انتقال به غیر

قراردادهای اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ با گذشت زمان، کماکان دارای اعتبار بوده و تنها در موارد خاصی قابل فسخ می باشند. یکی از مواردی که...