کمیسیون های شهرداری

کمیسیون بررسی صلاحیت فنی و مالی

شهرداری قبل از آن که انجام خدمات نوسازی را در اختیار موسسات و شرکت ها قرار دهد ، می بایست صلاحیت آنان را احرازنماید . کمیسیون بررسی صلاحیت فنی و مالی موظف به بررسی صلاحیت شرکت ها

کمیسیون های ماده ۷ آیین نامه ماده ۳۱

شهرداری ها در راستای انجام وظایف و اجرای طرح ها و برنامه های عمرانی خود و تامین نیازهای شهری و عمومی، اقدام به تملک اراضی واقع در حد فاصل حد فعلی شهر و حد نهایی آن می نمایند. در صورتی که شهرداری بخواهد این قبیل اراضی و املاک را به صاحبان کارگاه ها و کارخانه…

کمیسیون ماده 99 شهرداری

کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری

به موجب تبصره ۲ بند ۳ قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ قانون شهرداری ها، کمیسیونی که به کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری ها معروف...

کمیسیون مناقصه (معاملات دولتی)

شهرداری با رعایت مقررات قانونی اقدام به دعوت از کمیسیون مناقصه نموده و این کمیسیون پس از بررسی پیشنهادات مناقصه گران ، اقدامات لازم را به عمل می آورد .

کمیسیون درجه بندی اماکن عمومی

کمیسیون درجه بندی اماکن عمومی

کلیه اصناف به جهت آن که بتوانند امتیاز و خدمات بیش تری را از مشتریان خود اخذ نمایند ، نیازمند درجه بندی می باشند ، طبق ماده 26 آیین نامه نظارت بر اماکن عمومی ، تعریف و درجه بندی هریک از  اماکن عمومی بر عهده کمیسیون درجه بندی اماکن عمومی می باشد.

کمیسیون تشخیص باغات ( کمیسیون ماده ۷ )

قانون گذار در راستای حفظ محیط زیست، گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، هر عملی را که به هر نحو منجر به قطع یا نابودی هر نوع درخت در معابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان ها، باغات و اماکنی که به نظر شورای اسلامی شهر، باغ شناخته می شوند اصولا…

کمیسیون حفاری

کمیسیون حفاری

در صورتی که اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی، اصلاح و توسعه شبکه های ارتباطی و احداث تونل ها در طرح های جامع، هادی و اجرایی در محدوده شهرها...

کمیسیون نظارت

کمیسیون نظارت ، کمیسیونی است که به سبب ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها و و مجامع امور  صنفی با سازمان ها و دستگاه های دولتی در راستای وظایف و اختیارات آنها و نظارت بر اتحادیه ها و مجامع امور صنفی شهرستان ها تشکیل می شود؛ همچنین کمیسیون نظارت به مرجع حل اختلاف میان…

کمیسیون معاملات و تحویل شهرداری ها

کمیسیون معاملات و تحویل شهرداری ها

شهرداری ها به عنوان یک شخص حقوقی در راستای ایفای وظایف قانونی خود و همچنین جهت تامین منابع مالی خود اقدام به انعقاد معاملات می نمایند که به موجب بند...

کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری

کمیسیون ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری

شهرداری ها در راستای ایفاء وظایف خود مبنی بر نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و ‌توسعه معابر و ایجاد پارک ها...

کمیسیون مشاغل و اماکن مزاحم

انجام فعالیت های صنعتی و ایجاد کارخانه و کارگاه در شهرها با محدودیت هایی مواجه می باشد. ایجاد سر و صدای نامتعارف و آزاردهنده برای شهروندان، تولید آلودگی و تهدید علیه بهداشت محیط شهری و سلامت شهروندان

کمیسیون ماده 100 شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

بر اساس ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدودی شهر یا حریم آن باید از قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه ساخت اخذ نمایند. در صورتی که عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه انجام گیرد مامورین شهرداری می توانند مانع ساخت…

کمیسیون ماده 5 شهرداری

کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری

کمیسیون ماده 5 بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تبصره اصلاحی آن که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، تشکیل شده است

کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

کمیسیون ماده 77 شهرداری در باب اختلاف میان مودیان و شهرداری که این اختلافات معمولاً شامل میزان و نحوه پرداخت عوارض بین مودیان و شهرداری می باشد. صلاحیت دارد که در ادامه به طور مفصل بیان خواهد شد.