تملکات دستگاههای دولتی و شهرداری ها

اختلافات اشخاص ناشی از تامین اراضی عمومی و دولتی

همانطور که در فرآیند تملک اراضی خصوصی واقع در طرح های دولتی و عمومی ممکن است بین مالک و دستگاه اجرایی اختلافاتی مثل دعاوی راجع به ارزیابی و مطالبه قیمت...

تملکات دستگاههای دولتی و شهرداری

[vc_row width=”1″ height=”large” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-50px%22%7D%7D”][vc_column sticky=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-10px%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%7D%7D” width=”1/5″][us_separator size=”custom” height=”20px”][us_image image=”32876″ align=”center” size=”us_100_100_crop”][us_separator size=”custom” height=”20px”][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%221px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-left-width%22%3A%225px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23000056%22%7D%7D”][vc_column_inner][vc_wp_custommenu align=”right” font_size=”16px” nav_menu=”3083″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”4/5″][vc_row_inner][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22height%22%3A%2255rem%22%2C%22margin-left%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2210px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2230px%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%223px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%223px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2210px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%220%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23999999%22%7D%7D” width=”5/6″][us_separator size=”custom” height=”20px”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22padding-left%22%3A%2220px%22%7D%7D”] تملکات دستگاههای دولتی و شهرداری [/vc_column_text][us_separator...

صلاحیت دادگاه ها و اصحاب دعوی در دعاوی مربوط به تملک اراضی و املاک در اجرای طرح های دولتی و عمومی

به اعتبار قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در هنگام طرح دعوی توجه به دو مورد ضروری است: اول اینکه دعوای مدنظر در چه...