دعاوی شرکت ها

دعوای استرداد سودهای صوری شرکت های تجاری

تقسیم سود و منافع در انواع شرکت های تجاری تابع مقررات خاصی است و منافعی که بر خلاف این قوانین میان سهامداران یا شرکا توزیع شود، منافع موهوم یا صوری...

ابطال کاهش غیرقانونی سرمایه شرکت

کاهش سرمایه فرآیندی است که طی آن، شرکت تجاری اقدام به تقلیل سرمایه ثبت شده خود می نماید. کاهش سرمایه ممکن است اجباری، اختیاری یا قضایی باشد و هم چنین...

تبدیل شرکت های تجاری به یکدیگر

منظور از تبدیل شرکت های تجاری، تغییر قالب و نوع شرکت ها بدون انحلال و زوال شخصیت حقوقی سابق می باشد. با توجه به ویژگی های متفاوت انواع مختلف شرکت...

طرح دعوا علیه اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت

طرح دعوا علیه اعضا هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت

اقدامات مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره در جریان اداره امور شرکت ممکن است موجب وقوع اختلاف بین مدیران و سهامداران شود که گاهی حل و فصل این اختلافات نیازمند رسیدگی دادگاه می باشد. طرح دعوا علیه اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت توسط هر ذی نفع قابل تصور است.

مطالبه وجوه از شرکت های تجاری

مطالبه وجوه از شرکت های تجاری

شرکت های تجاری موظف به ایفاء تعهدات خود می باشند چنان چه شرکت از انجام تعهدات خود اجتناب نماید ، طلبکاران می توانند با مراجعه به دادگاه علیه شرکت اقامه...

تغییرات سرمایه شرکت

نوسانات اقتصادی و بحران های مالی که در جامعه رخ می دهد، در سرنوشت شرکت ها تاثیر گذار می باشد، بر همین مبنا مدیران یا مجامع عمومی فوق العاده تصمیم بر تغییرات سرمایه شرکت می نمایند؛ بنا بر ضرورت ممکن است، تصمیم به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت در مجمع عمومی فوق العاده تصویب گردد.

معاملات اعضای هیات مدیره و مدیرعامل با شرکت

هیات مدیره و مدیرعامل ۲ رکن مهم اداره کننده شرکتهای تجاری می باشند. اداره امور شرکت به نحو مطلوب مستلزم در اختیار داشتن همه اطلاعات شرکت از جمله اطلاعات محرمانه...

ابطال صورتجلسات شرکت

ابطال صورتجلسات شرکت

از جمله مهم ترین حوزه های قوانین شرکتهای تجاری، شرایط و مقررات نحوه اتخاذ تصمیم در ارکان اداره کننده شرکت هاست که بی توجهی به این مقررات می تواند موجب ابطال صورتجلسات شرکت و ایراد ضررهای مادی و معنوی به شرکت، شرکا و اشخاص ثالث باشد.

دعاوی شرکت های تجاری

[vc_row width=”1″ height=”large” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-50px%22%7D%7D”][vc_column sticky=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-10px%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%7D%7D” width=”1/5″][us_image image=”32876″ align=”center” size=”us_100_100_crop”][us_separator size=”custom” height=”20px”][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%221px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-left-width%22%3A%225px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23000056%22%7D%7D”][vc_column_inner][vc_wp_custommenu align=”right” font_size=”16px” nav_menu=”3545″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”4/5″][vc_row_inner][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22height%22%3A%2250rem%22%2C%22margin-left%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2210px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2230px%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%223px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%223px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2210px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%220%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23999999%22%7D%7D” width=”5/6″][us_separator size=”custom” height=”20px”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22padding-left%22%3A%2220px%22%7D%7D”] دعاوی شرکت های تجاری [/vc_column_text][us_separator size=”custom” height=”20px” show_line=”1″...

توقیف سهام یا سهم الشرکه محکوم علیه در شرکت ها

توقیف سهام یا سهم الشرکه محکوم علیه در شرکت ها

امکان توقیف سهام یا سهم الشرکه محکوم علیه در شرکت ها،با توجه به اینکه این اموال مال محسوب میشوند وجود دارد. اما با توجه به نوع شرکت ،بازداشت سهام آن ها متفاوت میباشد.در این مقاله ضمن معرفی انواع سهام به بررسی انواع شرکت ها و چگونگی توقیف سهام یا سهم الشرکه در آن ها پرداخته…

توقیف و ضبط اموال و سهام شرکت

توقیف و ضبط اموال و سهام شرکت

توقیف و ضبط اموال و سهام شرکت توقیف و ضبط اموال و سهام شرکت در خصوص بدهی های شرکت امکان پذیر می باشد. چرا که سهام شرکتها ،مال می باشد...

دعاوی شرکت ها و ورشکستگی

دعاوی شرکت ها و ورشکستگی در عرصه اقتصادی ، نمی توان نقش شرکت ها علی الخصوص شرکت های سهامی را در نظر نگرفت . شرکت ها و بنگاه های اقتصادی...

وکیل دعاوی شرکتهای تجاری

اخذ مشاوره با وکیل دعاوی شرکتها از این جهت که دعاوی شرکتها  مستلزم اشراف حداقل نسبی به حقوق جزا ، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، قانون مدنی، قانون تجارت، قانون تامین اجتماعی، قانون کار، قانون مالیاتهای مستقیم، قوانین ثبتی، و … میباشد ، در حال حاضر ،از پیچیده ترین و تخصصی ترین دعاوی به…