دعاوی اجاره املاک وقفی

روش های اجاره موقوفات

روش های اجاره موقوفات طبق آئین نامه اجرای قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه،مصوب10/12/،1365مشخص شده است و عبارتند از: انجام مزایده، دریافت پذیره، دریافت اهدایی و همچنین طبق ماده 11 قانون فوق الذکر،شرایط ویژه ای برای عقد اجاره اموال موقوفه تعیین شده است.

مطالبه اجرت المثل املاک وقفی

مطالبه اجرت المثل املاک وقفی

مطالبه اجرت المثل املاک وقفی زمانی مطرح میشود که ملک وقفی مورد اجاره قرار گرفته باشد و مدت اجاره ملک مزبور منقضی گردد و متولی اوقاف نیز اجاره را تمدید ننماید،در این صورت مستأجر میبایست ملک را تخلیه وتحویل متولی اوقاف نماید.

وکیل دعاوی اجاره موقوفه

[vc_row][vc_column][vc_column_text]اجاره اموال موقوفه دارای شرایطی است که هم عام است و هم خاص شرایط عمومی اجاره اموال موقوفه همان شرایطی است که در همه ی قراردادهای اجاره وجود دارد و...

مطالبه حق نسق و حق ریشه در املاک وقفی

مطالبه حق نسق و حق ریشه در املاک وقفی

مطالبه حق نسق و حق ریشه در املاک وقفی،نیز همچون سایر املاک مزروعی غیر وقفی امکان پذیر میباشد و البته تعیین و پرداخت حق ریشه ونسق معمولا از طریق توافق...