درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

آرشیو برای دسته بندی: قراردادهای بین المللی

شرایط فسخ قراردادهای بین المللی ( ماده ۲۱۹ قانون مدنی )

فسخ قراردادهای بین المللی طرق انحلال قراردادهای بین المللی طرفین قراردادهای بین المللی می توانند با توافق یکدیگر قرارداد را منحل نمایند که به این اقد...

بیشتر بخوانید
تماس با موسسه