وکالت فروش ملک

دعاوی اسناد مالکیت
وکالت فروش ملک

شرح موضوع

وکالت فروش ملک چیست

وکالت فروش ملک به معنای نمایندگی حقوقی است که یک وکیل یا وکلا را برای نمایندگی در فرآیند فروش یک ملک تعیین می‌کند. وکالت فروش ملک یک توافقنامه قانونی است که صاحب ملک (که معمولاً به عنوان وکیل مشتری عمل می‌کند) را به وکیل مورد نظر معرفی می‌کند تا در تمام مراحل فروش ملک او را یاری کند. این شامل بررسی مدارک مالکیت، تهیه قراردادهای فروش، مذاکره با خریداران و انجام مراحل قانونی مربوط به انتقال ملک خواهد شد. وکیل موردنظر به عنوان نماینده حقوقی مشتری، باید در تمام فرآیند فروش ملک به منافع مشتری خود توجه کند و در تمامی مراحل به مصلحت مشتری عمل کند. این ممکن است شامل مذاکره قیمت مناسب برای ملک، بررسی موارد قانونی و مالی مرتبط با ملک و رسیدگی به هر گونه سوال یا ادعای قانونی مربوط به فروش ملک باشد. وکالت فروش ملک می‌تواند برای فروش ملک‌های مسکونی، تجاری یا صنعتی استفاده شود. این وکیل ممکن است با مشتری خود همکاری کند تا بهترین استراتژی برای فروش ملک را تعیین کند و به او راهنمایی کند که چگونه بهترین قیمت را برای ملک خود به‌دست آورد. مهمترین وظایف وکیل موظف به مدیریت و نظارت بر تمامی مراحل فروش ملک هستند، به طوری که حقوق و منافع مشتری را در حین این فرآیند حفظ کنند.

وکالت فروش ملک

یکی از شایع‌ترین اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد، سند وکالت است که از جمله این وکالت‌ها، وکالت فروش ملک را نیز می‌توان نام برد. بدین معنی که شخصی به وکالت (نمایندگی) از مالک، ملک متعلق به وی را بفروشد که ممکن است در آن موکل حق عزل وکیل را برای خود محفوظ بدارد یا ممکن است حق عزل وکیل را در ضمن عقد از خود ساقط نماید.

شرح موضوع

اعطای وکالت در فروش ملک یا وکالت در مقام بیع به معنای تفویض نیابت و اختیارات لازم جهت انتقال مالکیت اموال موکل توسط وکیل و انجام تشریفات قانونی ثبت این انتقال است. وکالت در فروش ملک معمولا در دفاتر اسناد رسمی و با تنظیم وکالت نامه رسمی اعطا می شود.

مورد اعطای وکالت در فروش ملک

جهات متعددی وجود دارد که منجر به اعطای وکالت در فروش ملک می شوند. اهم این موارد به شرح ذیل است:
1-در صورتی که مالک به دلیل احتیاج به ثمن، قصد فروش فوری ملک خود را داشته باشد می تواند از طریق اعطای وکالت در فروش، بیع را به صورت قطعی منعقد نموده و اقدامات مربوط به تنظیم سند رسمی را به خریدار واگذار نماید.
2-معمولا پروسه انتقال سند رسمی طولانی و زمان بر است و همین موضوع، یکی از انگیزه های اعطای وکالت در فروش ملک است.
3-چنانچه ملک موضوع قرارداد در رهن بوده و مالک بخواهد پیش از فک رهن، ملک را منتقل نماید، تنظیم اسناد رسمی انتقال مالکیت با مانع قانونی مواجه می شود. در چنین مواردی مالک با تفویض وکالت در مقام بیع ، اختیار انجام تشریفات انتقال قطعی را به خریدار واگذار می نماید. در صورتی که چنین اختیاری به خریدار اعطا نشده باشد و ملک نیز در زمان معهود آزاد نشود، خریدار ناچار به طرح دعاوی الزام به فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت خواهد بود.
4-در صورتی که ملک فاقد سابقه ثبتی بوده و سند رسمی نداشته باشد.
5-اگر سند رسمی ملک مفقود شده باشد.
6-اگر به دلایلی مثل فقدان پایان کار، تقسیم نامه یا صورت مجلس تفکیکی، صدور سند رسمی برای ملک میسر نباشد. در چنین مواردی اگر خریدار فاقد اختیارات لازم جهت پیگیری امور باشد، می تواند نسبت به طرح دعاوی الزام به اخذ پایان کار، الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه و الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی اقدام نماید.
7-اگر انتقال رسمی ملک به دلیل عدم پرداخت جریمه های شهرداری ممکن نباشد، وکالت در مقام بیع این اختیار را به خریدار می دهد تا با پرداخت جریمه یا اعتراض به آن در کمیسیون ماده 77 شهرداری ، نسبت به انتقال رسمی ملک اقدامات لازمه را به عمل آورد.

اختیارات وکیل در فروش ملک

حدود اختیارات وکیل در فروش، تابع مفاد وکالتنامه است و اعمال وکیل خارج از حدود اذن، منوط به تنفیذ اقدامات از جانب موکل می باشد.

امکان انعقاد معامله با خود از جانب وکیل در فروش

در وکالت در مقام بیع، معمولا خریدار به عنوان وکیل تعیین شده و اقدامات لازم جهت انتقال رسمی را به عمل می‌آورد؛ اما ممکن است شخصی که وکیل در فروش ملک شده شخصی غیر از خریدار باشد. در چنین مواردی اگر وکیل در فروش، ملک را به خودش منتقل نماید، معامله با خود واقع شده است. اعتبار معامله با خود در فقه امامیه و قانون مدنی محل اختلاف است. مطابق نظر مشهور در فقه امامیه، معامله با خود اصولا صحیح نیست و برای صحت چنین معامله‌ای اذن موکل لازم است. از قانون مدنی چنین بر می‌آید که معامله با خود اصولا معتبر شناخته خواهد شد مگر آن‌که قانونا ممنوع یا منوط به رعایت شرایطی اعلام شده باشد. همچنین در عقودی که شخصیت طرف علت عمده عقد نباشد، مثل بیع، معامله با خود بلا اشکال است. به طور کلی می توان گفت از منظر قانون مدنی، معامله با خود در امور مالی اصولا معتبر و در امور غیرمالی اصولا ممنوع است. در عمل، اغلب دفاتر اسناد رسمی، اذن صریح موکل را برای انعقاد معامله با خود ضروری می‌دانند.

تعیین ثمن در صورت اعطای وکالت در فروش ملک

در صورتی که موکل ضمن وکالتنامه، ثمن مدنظر خود را نیز تعیین کرده باشد، وکیل حق ندارد ملک را به کمتر از آن مبلغ بفروشد. اگر ملک به قیمتی بالاتر از قیمت مدنظر موکل به فروش برسد، ما به التفاوت متعلق به موکل است و وکیل حق تصرف در آن را ندارد.
اگر وکالتنامه در مورد ثمن ساکت باشد، وکیل موظف است در تعیین ثمن، غبطه و مصلحت موکل را رعایت نماید.

موارد انحلال وکالت در فروش ملک

وکالت در فروش ملک به اسباب ذیل منحل خواهد شد:

 • استعفای وکیل
 • عزل موکل
 • فوت و حجر هر یک از وکیل و موکل
 • اقاله
 • انقضای مدت
 • ورشکستگی موکل
 • از بین رفتن موضوع وکالت.

 

نمونه وکالت فروش ملک

در ادامه نمونه‌ای از یک وکالت فروش ملک را بیان خواهیم کرد. این نمونه صرفاً یک الگو است و برای هر مورد خاصی نیاز است که مشخصات و شرایط مربوطه توسط وکیل و مشتری تنظیم شود.

وکالت‌نامه فروش ملک

 • تاریخ: [تاریخ]
 • مابین:
 • نام وکیل: [نام کامل وکیل]
 • آدرس: [آدرس وکیل]
 • شماره تماس: [شماره تماس وکیل]
 • شماره تلفن همراه: [شماره تلفن همراه وکیل]

و

 • نام مشتری: [نام کامل مشتری]
 • آدرس: [آدرس مشتری]
 • شماره تماس: [شماره تماس مشتری]
 • شماره تلفن همراه: [شماره تلفن همراه مشتری]

 

مشتری موکل توسط وکیل فوق منصوب شده تا در امور فروش ملک زیر نمایندگی کند:

 1. هدف: هدف این وکالت فروش ملک، نمایندگی وکیل برای فروش ملک مشتری تحت هر شرایط و مقررات قانونی مربوطه است.
 2. توصیف ملک: مشتری فروشنده ملک زیر را توصیف می‌کند:
 • نوع ملک
 • آدرس
 • توضیحات ملک
 • مساحت
 • مدارک ملک
 • محدودیت‌ها یا برجستگی‌های ملک
 1. وظایف وکیل:
 • بررسی مدارک مالکیت و مستندات مربوطه به ملک.
 • تهیه و تنظیم قراردادهای فروش ملک.
 • نمایندگی در مذاکرات با خریداران و دیگر طرف‌های مرتبط.
 • ارائه مشاوره حقوقی مرتبط با فروش ملک.
 • انجام مراحل قانونی مربوط به انتقال ملک.
 • حفظ منافع مشتری در طول فرآیند فروش ملک.
 1. هزینه وکالت: توافق شده است که مشتری به وکیل هزینه‌ای به میزان [مبلغ] پرداخت نماید. هزینه‌های دیگر مربوط به فروش ملک، از جمله هزینه‌های حقوقی و دیگر هزینه‌های مربوطه، توسط مشتری پرداخت خواهد شد.
 2. ترمینیشن: هر یک از طرفین می‌توانند این وکالت را با اطلاع قبلی و توافق کتبی لغو کنند. در صورت لغو، هزینه‌های قابل پرداخت به وکیل تا تاریخ لغو پرداخت خواهد شد.
 3. قوانین حاکم: این وکالت طبق قوانین کشور [نام کشور] و قوانین مربوطه در آن اجرا خواهد شد.

تمامی شرایط و مقررات فوق توسط طرفین مورد قبول قرار گرفته است و به توافق کامل رسیده است.

 

امضاها:

 

[نام وکیل]                                  [نام مشتری]

وکیل                                           مشتری

 

تاریخ: [تاریخ]

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 31 امتیاز: 3.5)

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

پرسش و پاسخ

105 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • با سلام
  ممنون بابت اطلاعات مفیدتون متن بسیار روان نوشته شده بود من تونستم جواب سوالم بگیرم تشکر میکنم

  پاسخ
 • ضمن عرض تشکر ، به نظر میرسد نقد فوق صرفا با فرض انتقال وکالتی موضوع وکالت از طریق معامله تنظیم سمد بیع تحریر شده است حال آنکه در متن وکالت نامه های وکالت فروش بلاعزل صادره از دفاتر اسناد رسمی معمولا اختیار انجام انواع معامله از قبیل بیع و صلح مندرج میگردد ، چنانچه وکیل از طریق قرارداد تنظیم سند صلح اقدام به انتقال مورد وکالت به خود نماید مفروضات نقد اخیر به نظر مترلزل میگردد چراکه در قرارداد صلح لروما شرایط محدودیت های بیع نظیر لزوم رعایت قیمت عرفی و کارشناسی وجود ندارد و از طرفی موکل با قبول و امضا عبارت به هر قبمت و به هر کس و همچنین اعطای اختیار صلح عملا به وکیل اختیار مذکور بعنی انتقال بصورت صلح با قبمت ناچیز را داده است و لذا جا دارد موضوع انتقال اموال عیر منقول با عنوان کلی وکالت فروش لیکن از طریق تنظیم سند صلح با فرضیات یاد شده اخیر نیز مورد بررسی و تحلیل همکاران قرار بگیرد

  پاسخ
  • سلام بله تحلیل فرمایش حضرتعالی نیز شایسته تامل هست

   پاسخ
   • معین رفیعی
    آذر 28, 1400 5:39 ب.ظ

    سلام ۳دانگ ملکی رو خریداری کردم قولنامه ومبایعه رسمی دارم بعدش دردفترخانه اسناد فروشنده بهم وکالت داد تا خودم سند بزنم الان میخوام سند قطعی بزنم اصل سند ک بنام شریکم هستشو ندارم دفترخونه ام میگع تاسند نباشه نمیشه شریکمم سند نمیده ایا میتونم باوکالتی ک دارم سند المثنی بگیرم ک بعدش بنام خودم بزنم یا با گرفتن کپی برابر اصل سند از همون دفترخونه ای ک وکالت داده بهم میتونم سند بزنم؟

    پاسخ
    • سلام اگر دفتر خانه قبول کند با کپی برابر اصل سند بزند بهترین و سریعترین راه هست

     پاسخ
  • سلام سند وکالت دادم به همسرم و قولنامه نوشتن مبلغ ۲۵۰ میلیون ت برای پرداخت نکرد .اعتراض کردم و دفتر خانه رسمی رعدم و توقف است .چیکارکنم

   پاسخ
 • خاکپوریان از اصفهان
  آذر 18, 1399 4:04 ب.ظ

  سلام وقتتون بخیر.
  قصد دارم آپارتمانی را بخرم که هنوز سند آن آماده نشده است و فعلا فروشنده در حال پس دادن وامی است که برروی مسکن گرفته احتمالا بعد از اتمام وام سند خواهد شد.شاید ۱۰ سال دیگر طول بکشد
  به نظر شما چگونه خانه را بخرم.اگر وکالتی و با مبایعه نامه بخرم و فروشنده فوت کند دیگه وکالت باطل است.لطفا من را راهنمایی کنید چگونه این خانه را بخرم تا خیالم راحت باشد؟ با تشکر

  پاسخ
  • یک مبایعه نامه همراه با وکالتنامه رسمی تنظیم نمایید در این صورت چنانچه فروشنده هم فوت نماید اعتبار مبایعه نامه به قوت خود باقی است.

   پاسخ
 • با سلام و عرض ادب .میخواستیم یک ملک پدری داریم که بین وراث اختلاف هستش توسط وکیل بفرشیم . ولی در حقیقت میترسیم اعتماد کنیم. در واقع نمیدونیم تو قرارداد چی بنویسیم. حق وکالت هم چقدر میشه. لطفا راهنمایی بفرمایید. ممنون

  پاسخ
  • با سلام و سپاس از همراهی شما

   جهت حفظ منافع خود در معامله در کنار وکالتنامه یک مبایعه نامه هم تنظیم نمایید . دقت داشته باشید که وکالتنامه به صورت صحیح تنظیم شود . شرایط تنظیم وکالتنامه در همین مقاله ذکر شده است.

   مبلغ حق الوکاله هم توافقی است .

   در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با شماره 09123034393 تماس بگیرید.

   پاسخ
 • بهادری اعظم
  بهمن 15, 1399 9:52 ق.ظ

  سلام بنده یه خونه دو طبقه قدیمی را با شخصی معامله کردم .فروشنده خودش کشور چک رفته و ایران نیست قرارداد فروش را وکیل او از سوی او امضا کرد آیا اگر پول معامله را به وکیل او بدهم برای من مسئولیتی پیش نمیاید؟

  پاسخ
  • وکیل در فروش، وکیل در گرفتن پول معامله نیست مگر در وکالتنامه ذکر شده باشد (ماده ۶۶۵ قانون مدنی)؛ بنابراین اگر شما ملکی را خریده اید که وکیل به وکالت از موکل قرارداد فروش را امضا کرده، در صورتی باید ثمن معامله به وکیل داده شود که وی اختیار گرفتن آن را داشته باشد درغیر اینصورت با ادعای موکل وی یعنی فروشنده مجبور می شوید یک بار دیگر ثمن را به فروشنده پرداخت نمایید زیرا کسی که اشتباه پرداخت می نماید باید دوباره پرداخت نماید.

   پاسخ
  • سلام
   همسر من ملک پدری خودش رو با وکالت در فروش پس از فک رهانت از بانک (چون در رهن بانک بود سند)به مادرش داده ولی مادرش ملک رو نفروخته(چون در رهن بانک بود و الان ازاد شده) و همچنان سند ثبتی بنام همسر من هست
   ملک در توقیف من بود
   به مزایده رفت و فروخته شد و الان مادر همسر میخواد اعتراض ثالث بده که این ملک برای من بوده تا مانع پرداخت پول به من بشن.
   همسرم چندین لایحه قبلا داده بود و توش نوشته بود ک مالک این ملک هست سند هم ب نامش هست
   وکالت هم فقط در فروش به مادرش داده بود اونم پس از فک رهانت
   الان من باید چیکار کنم

   پاسخ
 • مسلم میلانی
  بهمن 27, 1399 2:18 ب.ظ

  سلام. می خواهم خانه ام را به نام خانمم بزنم ولی با ای شرط که تا زمانی که زنده ام ایشان حق تصرف و فروش آن را نداشته باشند و عملاً بعد از فوت همه چیز در اختیار ایشان باشد. را حل قانونی این کار چیست. با تشکر

  پاسخ
  • با سلام
   می توانید با همسرتان قرارداد صلح عمری بنویسید و ملک تان را به ایشان صلح کنید.

   پاسخ
 • امیر اتابک
  بهمن 28, 1399 12:59 ب.ظ

  سلام. بنده یک خونه از پدربزرگم به ارث بهم رسید. 9 سال پیش به پدر خانمم وکالت تام دادم تا دنبال فروش این مال باشد. بعد از فروش مال هنوز موفق به گرفتن مالم نشدم چون در ایران زندگی نمیکنم. ممنون میشم مرا راهنمایی بفرمایید.

  پاسخ
  • اگر شما تنها وراث ملک هستید با تنظیم و ارائه یک وکالتنامه به شخصی که مورد اعتماد شما است می توانید از طریق قانونی اقدام نمایید اما اگر ملک چند ورثه دارد و صرفا شما به تنهایی وکالت فروش ملک را داده باشید بقیه می توانند اعتراض و آن معامله را باطل نمایند .

   پاسخ
 • ماسیس ماطوسیان
  اسفند 27, 1399 10:29 ق.ظ

  با سلام
  اینجانب در حال معاوضه ملک کلنگی خود با آپارتمان هستم. طرف معاوضه اینجانب، وکیلی است که از طرف مالک آپارتمان دارای وکالت جامع و تام برای خرید و فروش همه ملک موکل می باشد. قرار است بنده ملک خود را به نام وکیل مذکور سند بزنم و وکیل نیز آپارتمان را به نام بنده سند بزند.
  توضیح این که در متن وکالت وکیل فوق الذکر چنین امده است که:
  اقدام به خریداری نمودن هر نوع پلاک ثبتی در هر نقطه از ایران به هر بعد و مساحت و مقدار مفروزا یا مشاعا اعم از این که مورد خرید از املاک ثبت شده باشد یا در جریان ثبت و تنظیم مبایعه نامه و قرارداد خرید و پرداخت ثمن معامله و اسقاط نمودن کافه خیارات و اخذ و تحویل مورد معامله و امضا ذیل اوراق و اسناد و دفاتر و قراردادها در این زمینه و انجام کلیه تشریفات لازمه حقوقی و قانونی در این زمینه از بدو الی الختم
  انجام هر گونه معامله فروش و انتقال و واگذاری در خصوص کل اموال مربوط به موکل خواه اصالتا یا وراثتا یا وکالتا ذینفع باشد با هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی ولو با خود با هر مبلغ و با هر شرط و مدت و اخذ بهاء معاملات و سپس ایصال به موکل، استرداد وجوه حاصله و دریافتی توسط وکیل به موکل و اسقاط خیارات و تحویل و تحول موارد معاملات و ضمانت در کشف فساد و همچنین تفویض و واگذاری تمامی وکالتنامه هایی ( اعم از کاری و فروش ) که موکل مرقوم در اسناد وکالت وکیل واقع شده باشد و امضاء ذیل اسناد و اوراق و دفاتر
  در قولنامه فروش آپارتمان ها اشاره شده که وکیل در حال فروش آپارتمان های مالک اصلی به اینجانب است اما در قولنامه فروش ملک کلنگی ما، وکیل به عنوان خریدار ذکر شده است و نامی از موکل برده نشده است. البته در دو قولنامه اشاره شده است که ثمن این دو معامله با یکدیگر تهاتر شده اند.
  با توجه به این متن وکالتنامه، اگر بنده ملک کلنگی خود را به نام وکیل سند بزنم و وکیل نیز اپارتمان موکل را به نام من سند بزند، مشکلی وجود ندارد؟

  پاسخ
  • با سلام بهتر هست در مبایعه نامه شماره وکالتنامه و مالک اصلی نوشته شود

   پاسخ
   • ماسیس ماطوسیان
    اسفند 28, 1399 11:22 ق.ظ

    با تشکر از پاسخ شما،
    در مبایعه نامه مربوط به فروش آپارتمان ها، به شماره وکالتنامه اشاره شده است و نام مالک اصلی هم نوشته شده است و اشاره شده است که وکیل به وکالت اقدام به فروش آپارتمان های مالک می نماید همچنین اشاره شده است که ثمن معامله با ثمن معامله فروش ملک کلنگی اینجانب، تهاتر می گردد و افزوده شده است که اینجانب به فروشنده یعنی مالک اصلی هیچ بدهی نداشته و نخواهم داشت.
    اما در مبایعه نامه مربوط به فروش ملک کلنگی اینجانب ، نام وکیل به عنوان خریدار ذکر شده است و نامی از موکل وی برده نشده است . البته در هر دو مبایعه نامه اشاره شده است که این دو قرارداد لازم و ملزوم یکدیگرند.
    با توجه به این شرایط، این که وکیل آپارتمان های موکل خود را به نام من سند بزند و بنده ملک کلنگی خود را به نام وکیل (به عنوان خریدار اصلی) سند بزنم، آیا مشکلی وجود ندارد؟

    پاسخ
 • باسلام
  مریم هستم
  من در اروپا زندگی میکنم و میخواهم وکالت فروش خانه پدری که درقید حیات نیستن، را به برادرم درایران بدهم،که بتوانن با فروش خانه پدری، خانه جدید در ایران بخرن، چه نوع وکالتی بایدبدهم که حق سهم سند مالکیت خودم حفظ شود؟ آیا راهی وجود دارد؟ لطفا راهنمایی ام کنید.
  با تشکر
  مریم

  پاسخ
  • سلام
   چنانچه و کالت جهت فروش به ایشان داده شود میتواند نسبت به فروش ملک اقدام نماید اما می توانید به صورت جداگانه با ایشان متنی را تنظیم نمایید که ایشان تعهد نماید پس از فروش ملک و خرید خانه جدید سهم شما را محفوظ داشته و ملزم شود به نسبت سهم شما سند مالکیت خانه جدید را به نام شما بزند.اما در مجموع جهت اطمینان خاطر وکالت در فروش به ایشان ندهید .

   پاسخ
 • سلام من وکالت تام -بلا عزل دام به برادرم خانه پدری را فروخته اما حق و حقوقات ما را کامل نداده مثلا چهارصد و پانزده میلیون باید میداد میگه سیصد میلیون میشه یا این مبلغ رو بگیر یا نمیدم برو برا همه اش شکایت کن ،لطفا راهنمائی کنید

  پاسخ
 • عباس خادم عباسیه
  مرداد 16, 1400 4:03 ق.ظ

  باسلام وعرض ادب. بنده وکالت فروش ملک چهار واحد نیمه کاره در حال ساخت به شریکم تنفیذ نمودم از داخل زندان با فرم ویژه زندانیان . فقط نوشته بودم پلاک ثبتی حهت فروش اما حدود اختیارت هیچ چیزی ننوشتم ایا ایشان میتونه کافه خیارات رو اسقاط کنه به این معنا که هر قیمتی فروخته باشه ‌موکل نتونه از خیار غبن استفاده کنه. با تشکر فراوان

  پاسخ
 • با سلام و وقت به خیر
  اگر در وکالت نامه( فروش مال غیر منقول) چند موکل داشته باشیم و دو وکیل ،هرکدام و از وکیل ها میتواند بجای بقیه ملک را بفروشد یا امضای هردو وکیل لازم است.
  لطفا حالت های ممکنه را بگویید.
  با تشکر

  پاسخ
  • اصل بر اجتماع اقدام وکلا هست مگر خلاف آن درج شود

   پاسخ
   • سلام.
    پدر و مادر فوت کرده اند و یک باب مغازه و یک باب خانه ارثیه ماست. وراث به بهانه های مختلف حاضر به فروش نمی باشند. خواهرم شش سال استکه بعداز فوت مادر خانه را با وسایل تصرف کرده و تخلیه نمیکند، ایشان شاغل و مجرد هستند. سایر وراث به اسم انسان‌دوستی و در واقع چون قصد ذخیره اموال برای بچه های شان را دارند از خواهر متصرف حمایت می کنند.
    ۱. سند خانه پدری تفکیک شده است. سند من چه امتیازی برای من دارد؟ آیا به تنهایی می توانم اقدام به فروش سهم الارثم کنم؟

    ۲. مغازه قولنامه ای ست و سند ندارد، در اداره ثبت اسناد ملکی به نام پدرم ثبت نشده است. اقدام به تنظیم سند و فروش ملک در حوزه اختیار وکیل می‌باشد؟

    ۳. ملک در شهری غیر از محل سکونت من قرار دارد.

    ۴. اگر من اقدام به گرفتن وکیل و پرداخت حق الوکاله و تنظیم سند مغازه بکنم، آیا وکیل می تواند مبالغی را که من هزینه کرده ام از سایر وراث اخذ کرده و به من مسترد شود؟

    ۵. ایا در تنظیم قرارداد میان وکیل و موکل تضمینی مبنی بر حصول قطعی نتیجه(تنظیم سند و فروش املاک و استرداد هزینه ) وجود دارد؟
    سپاسگزارم

    پاسخ
 • سلام بنده یک قطعه گلخانه که اجاره به شرط تملیک بوده از شخصی خریداری کرده ام و وکالت فروش و وکالت کاری از صاحب اصلی ملک گرفته ام که قرار است هر زمانی که ملک توسط جهاد کشاورزی به نام ایشان سند زد به نام من سند زده شود
  اکنون میخواهم ان ملک را بفروشم آیا من میتوانم وکالت فروش و کاری خود را به شخص خریدار تفویض کنم ؟؟
  یعنی آیا میتوانم وکالتی که دارم را به خریدار جدید انتقال دهم ؟

  پاسخ
 • محمد خردمند
  مهر 11, 1400 5:41 ق.ظ

  سلام
  من یک واحد مسکن مهر به صورت وکالتی خریدم. سند تک برگ به نام مالک اول هست که به نفر دوم وکالت داده. از نفر دوم به نفر سوم و از نفر سوم هم به بنده تفویض وکالت شده. من مبایعنامه با کد رهگیری هم از نفر سوم دارم. البته در مبایعنامه قسمت فروشنده مشخصات نفر سوم قید شده نه مالک اول که سند به نامش هست. یعنی اخرین وکیل ایشون بوده. این موضوع مشکل ساز نیست؟ و سوال دوم اینکه تمام وکالتنامه ها تا خودم و سند تک برگ در اختیار بنده قرار گرفته ولی مبایعه نامه های قبل رو در اختیار ندارم از نفر دوم و سوم. این موضوع مشکلی ایجاد نخواهد کرد؟ و سوال سوم با توجه به اینکه در زمان انجام خرید ملک توسط بنده مالک اولیه در قید حیات بوده انجام مورد معامله توسط شخص سوم که تفویض وکالت شده بوده بهشون معتبر هست؟ یعنی اینکه معامله انجام شده معتبر هست و در اینده و بعد از فوت نفر اول یا هرکدام از نفرات به مشکل نمیخورم؟

  پاسخ
 • سلام
  من ۳ دانگ یک ملک را باشخصی شریک هستم اما ملک من به اسم شریکم میباشد و من بابت ۳دانگ خودم از او یک صلح نامه‌گرفتم و یک وکالتنامه فروش بلاعزل
  حالا اگر من سهم ۳دانگ خود را به شخص دیگری بفروشم و نخوام به شریکم بفروشم آیا شریکم میتواند بابت حق شفعه شکایت کند و از شفعه استفاده نماید؟

  پاسخ
 • باسلام .ملکی وارثی داشتیم که به یکی از اعصا وکالت کاری دادیم تا کارهای ملک را انجام بدهد و وقتی مشتری پیدا شد قیمت فروش را اعلام نماید و سپس فروخته شود.صمنا چون در قسمتی از ملک ساختمانی ساخته بودیم و متاسفانه زمینش را بین همه تقسیم کردند و حتی قرار شد هوایی خانه که ساخته بودیم یا جدا فروخته شود و یا کارشناسی بیارن و اهن هایی که استفاده شده را تخمین قیمت بزنن و هزینه اش را همه پرداخت کنند.اول اینکه متاسفانه بدلیل بی اطلاعی و بی تجربگی بجای وکالت کاری وکالت تام از ما گرفتند و کلاهبرداری کردند و دوم اینکه حالا میگویند ملک فروخته شده با قیمتی زیر قیمت بازار که فرق معامله حدود یک میلیارد میباشد و صمنا قسمت هوایی که ما ساختیم را هم تبدیل به هیچ کردن و میگویند با ملک فروخته شده .حالا هم میگویند تخلیه کنید تا پولتان را بدهیم .آیا میتوانم شکایت کنم .چون قولنامه ای معامله شده و سند ملک چند ماه دیگر تا اماده شود کار دارد .و تا الان نه خریداری را نشان ما دادند و نه قولنامه را .لطفا راهنمایی کنید .تا حق چند یتیم پایمال نگردد.

  پاسخ
  • سلام حسب مورد میتوانید دعوای مطالبه حساب مدت وکالت به قیمت روز با جلب نظر کارشناس مطرح نمایید

   پاسخ
 • سید علی آزاد
  آبان 14, 1400 0:09 ق.ظ

  سلام و خسته نباشید من یک آپارتمانی را ۵ سال پیش خریداری کردیم که فروشنده اصلی با انجام وکالت به شخص دیگری واگذار کرده بود و بعد از گرفتن مبایعه نامه کد رهگیری دار و بعد از رفتن به محضر و به نام زدن و گرفتن سند تک برگ درحال حاضر بعد اینهمه سال آن فروشنده از ما شکایت کرده و می‌گوید باید مبایعه نامه و سند باطل شود در صورتیکه تمام امور ما به صورت کاملا قانونی در دفترخانه انجام شده و حتی اون ملک را نیز ما به شخص دیگری باز کاملا به صورت قانونی بعد از تسویه اقساط وام مسکن در دفتر خانه به نام شخص بعدی زده ایم، سوال من این است که چرا آن فروشنده از ما شکایت کرده و از شخصی که به صورت وکالتی فروخته است شکایت نکرده و این آیا برای ما مشکلی ایجاد می‌کند یا خیر ممنون میشم پاسخ بدید باتشکر

  پاسخ
 • با سلان
  با وکالت کاری که دارم میتونم تهاتر انجام بدم و ملک کلنگی پدرم رو که وکالت کاری دادن رو با یک واحد آپارتمان و یک میلیارد پول نقد که مستقیم به حساب موکل ریخته میشه رو بدون حضور پدر تمام کارهاشو به عهده بگیرم یا این اعتیار از من خارج هست؟ در وکالت دو مورد ذکر شده برداشت از حساب موکل و دریافت پول به حساب خودم در انجام امور اموال ایشان که من منع شدم.

  پاسخ
 • با سلام به شخصی وکالت فروش ملکم را دادم با اخذ ثمن و اقرار به دریافت آن ..ولی ایشان بدون عقد بیع و ثمن ملک را بنام خریدار کرده و تحویل داده…ایا معامله صحیح میباشد .ایا میتوانم ابطلال کنم عثد انها را چون غبطه موکلین رعایت نشده..در ضمن وکیل اصلا ذینفع نبود و اعلام کرده بودم که به چه شخص انتقال دهد..

  پاسخ
  • بله معامله فضولی و غیر نافذ محسوب میشود چون هرچند وکالت از جانب شما داشته اند ولی رعایت مصلحت و غبطه شما رو نکردند و

   پاسخ
 • سلام
  من یه ملکی رو خریداری کردم که فروشنده به من نگفت که وکالت فروش به کسی دیگه دادم، ۲ فقره چک هم دادم در وجه اقای وفایی که اقای وفایی چک هارو خرج که اون اقایی که وکالت فروش داره
  من خودم فهمیدم و شبانه زنگ زدم و معامله رو به هم زدم و‌گفتم چکاتو پاس نمیکنم
  با توجه به تفاهم دو طرف قرار براین شد که که چک های منو بیارن و من هم در ازاش چک بانکی بگیرم و برای فرثشنده ببرم
  حالااز کجا بفهمم که کسی که وکالت داره به چند نفره دیگه خونه رو مفروخته باشه؟
  و اینکه مالک به چند نفر دیگه وکالت نداده باشه

  پاسخ
  • متاسفانه راهی وجود ندارد
   مگر اینگه بابت ضمانت درک مبیع خسارت سنگینی در قرارداد مقرر نمایید

   پاسخ
  • با سلام. بنده یک واحد آپارتمان از کسی خریده ام که وکالت فروش از صاحب اصلی سند داشته، و در دفترخانه سند قطعی زده ام و سند تک برگ به نام من آمده. اگر خدایی نکرده وکالت فروش دیگه ای چه از طرف صاحب اصلی سند و یا کسی که به من واحد رو فروخته باشه، تکلیف اونها چیه؟ البته آدم های مطمئنی هستند. ولی خوب آیا میشه استعلام گرفت؟ و یا اینکه من سند زده ام و دیگه جای نگرانی نیست؟ به نظر شما من چه کار کنم؟ خیالم راحت شه؟

   پاسخ
 • محمود هاشمی
  دی 7, 1400 10:42 ق.ظ

  شخصی به دو نفر وکالت به قید منفردا ویامنفردا وبا مشخص نمودن سهم هر یک از وکلا از مورد وکالت داده است ..حال یکی از موکلین بدون حضور وکیل دیگر می تواند به کل مورد وکالت اقدام نماید سپاس

  پاسخ
 • سلام من یه زمین وکالتی خریدم . چون زمین رایگان بوده و صاحب اصلی دوتا زمین رایگان گرفته از دولت الان بنیاد مسکن میخواد زمین من رو پس بگیره . من این زمین رو خریدم و در دفتر اسناد رسمی به اسم من کرده . الان باید چکار کنم لطفا راهنمای کنید

  پاسخ
 • ابراهیم
  دی 20, 1400 5:16 ب.ظ

  به موجب وکالت نامه خانه را به همسرم منتقل کردم الان میخایم جدا بشیم و همسرم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و اجرت المثل اموال را طرح کرده من چه اقدامی می تونه انجام بده

  پاسخ
  • اجرت المثل نمیتونه مطالبه کنه ولی الزام به تنظیم سند رسمی میتونه درخواست کنه

   پاسخ
  • اعظم کمندلو
   دی 25, 1400 4:35 ب.ظ

   سلام
   وقت بخیر همسرم دارای منزل شخص و چند قطعه زمین زراعی هست ولی چندین سال قبل تحت شرایطی در دوران مجردی ایشون برادر بزرگشون از ایشان وکالت نامه اموال گرفته ولی الان که همسرم و من باهم زندگی میکنیم و یک دختر ۵ ساله داریم به دلایلی مجبور به ساخت و ساز منزلمون هستیم و نیاز به سند برای جواز داریم که برادر ایشون به هیچ عنوان و شرایطی مدارک و اسناد دارایی همسرم رو بهشون نمیده
   اگر این وکالت نامه بلا عزل بوده باشه آیا راهی وجود داره که بشه وکالت ایشون رو باطل کرد؟
   در شرایطی که سماجت ایشون باعث مشکلات بسیار فراوونی برای من و دختر ۵ سالم ایجاد کرده

   پاسخ
 • با داشتن وکالت از طرف فرزندم که خارج از کشور است زمینی بنامش خریدم و بعد از مدتی فروختم الان بعد از دو سال همسایه مجاور زمین ادعای یکصد متر از زمین را کرده و با ارایه مبایعه نامه ثابت کرده که بخشی از زمین مورد نظر مال وی بوده و اکنون با رای دادگاه آن یکصد متر را تصرف کرده و خریدار نیز از من شکایت کرده که بخشی از مال غیر را به وی فروخته ام و در این میان نیز شخصی که من زمین را از وی خریداری کرده بودم فوت کرده و دستم به جایی بند نیست و آیا راهی برای من به عنوان وکیل از طرف فرزندم باقی هست ؟ سپاسگزار از راهنماییتان

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اسفند 7, 1400 10:33 ق.ظ

   سلام اگر فرزندتان زیر ۱۸ سال هست به ولایت از ایشان میتوانید طرح دعوا یا دفاع کنید

   پاسخ
 • سلام.
  زن سابق بنده چند سال پیش زمانی که من تازه دو روز از بیمارستان مرخص شده بودم و از نظر روحی و روانی مشکل داشتم سند وکالت بلاعزل خانه ام را تنظیم کرده و بعد از طلاق ملک را با قولنامه رسمی فروخته و ظاهراً دو سوم پول را از خریدارگرفته و خودش را کنار کشیده.
  منتهی چون ملک در رهن بانک است و سند هنوز بنام من و نزد من است‌ خریدار نتوانسته بنام خود بزند و فقط در ملک ساکن است، حالا آن وکالتنامه مهلتش که پنج سال بوده تمام شده .
  آیا بنده میتوانم با شکایت خانه ام را پس بگیرم ؟
  البته قبلاً برای اینکه زن سابقم در آن وضع وکالتنامه ازم گرفته شکایت کردم ولی با تهدید و سوء قصد نصفه کاره ماند .

  پاسخ
 • سلام. بنده یک واحد اپارتمان رو قصد خرید دارم. مالک ایران حضور نداره و وکالت به پدرش برای فروش داده. اگر در کنار قولنامه من بخوام یه مبایعه نامه تنظیم کنم که در طول معامله اگر مالک اصلی فوت شد یا هرچیزی که سبب بشه وکالت نامه باطل شه اما من همچنان نسبت به موضوع معامله که همون ملک هست حق داشته باشم چه باید بکنم؟ و اینکه این مبایعه نامه حتما باید به امضای خود مالک اصلی برسه یا وکیل او به تنهایی می تونه با من مبایعه نامه ایی تنظیم کنه که بعد از فوت موکلش موضوع معامله به وراثش نرسه و من همچنان روی ملک مدعی باشم؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فروردین 27, 1401 11:19 ق.ظ

   سلام با تنظیم مبایعه موضوع انحلال وکالت به جهت فوت مهم نمی باشد و امضای وکیل کافی هست
   البته مفاد وکالتنامه باید بررسی شود.

   پاسخ
 • سلام برادرمن وکالت فروش از پدرم گرفت به دیگری و یا بخود —خودش رفت بدون قولنامه و پرداخت هیچ وجهی ، ملک را به نام خودش زد ما بقیه فرزندان خبر نداشتیم پدرم ان زمان 1397الزایمر داشت که این اتفاق افتاد الان هم حجر او از اول 1400ثابت شد آیا میتوان اعتراض کرد و خونه را برگشت داد

  پاسخ
 • دوست من آپارتمانی در مشهد خریده و وکالت آن را از مالک گرفته اکنون بعد از 8 ماه دو نفر دیگر هم وکالت آورده اند وادعای مالکیت میکنند و الان آپارتمان در تصرف دوست من است. این آپارتمان به کی میرسد؟ ممنون از پاسخگویی شما

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اردیبهشت 6, 1401 3:32 ب.ظ

   سلام آیا دوست شما مبایعه نامه نیز دارد یا خیر؟
   تقدم و تاخر وکالت نامه ها نیز موثر هست.

   پاسخ
 • با سلام.آیا می شود قبل از اینکه ملکی را به نام من کنند وکالت بدهم که بعد از ازدواج با ایشان دوباره به نام خودشان کنند؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اردیبهشت 7, 1401 4:20 ب.ظ

   در وکالتنامه باید موضوع مورد وکالت مشخص باشد بنابراین تا قبل از اینکه ملکی به نام شما انتقال یابد نمی توانید راجع به آن ملک تنظیم وکالت نمایید.

   پاسخ
 • با سلام و عرض تشکر از اینکه بزرگواری میفرمائید و بدون هیچ توقعی به هموطنان عزیز مشاوره میدهید.
  زمینی یک هکتاری دارم که نزدیک سی سال است سند شش دانگ دریافت کردم.
  حال مهندسی از یک دفتر کارگزاری پیشنهاد داده اند که زمین را قطعه بندی کنند و به فروش برسانند و من با دریافت وجه هر قطعه نسبت به امضای فرم جداکردن از سند اصلی اقدام نمایم. آیا نیازی به ثبت محضری جهت انجام کارگزاری هست یا نه.
  و از طرفی یک وکیل پیشنهاد وکالت دادند که با دریافت مبلغی ناظر بر حسن انجام کار کارگزار باشند.
  آیا نکات احتیاطی و روش تعیین حق و حقوق کارگزار و وکیل به چه صورتی است.
  با تشکر

  پاسخ
 • باسلام من ملکی را چندین سال قبل فروختم وبه خریدار هم در دفترخانه وکالت دادم ولی طرف هنوز خانه را نام به نام نکرده وبا پیگیری من هم اینکار را انجام نمیدهد.راه حل چیست؟

  پاسخ
 • سلام چندوقت پیش سر یک اتفاقی من یه وکالت فروش ماشین با تمام مدارک دادم به طرف الان مدارک نمیده میتونم برم درخواست المثنی بدم گفتن آگهی روزنامه کن بعد ده روز ببر تعویض پلاک الان نمیدونم میشه یا نه

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   خرداد 13, 1401 11:18 ب.ظ

   سلام بله میشود لیکن مفاد وکالت نامه اعطایی مهم هست باید بررسی شود سپس اقدام به اخذ المثنی کنید

   پاسخ
 • سایا رهنورد
  خرداد 15, 1401 12:30 ب.ظ

  سلام وقت بخیر شوهرم از من وکالت جامع فروش گرفت و حق عزل وکیل رو هم ساقط کرده ولی هیچ دلیلی هم نداشت چون من فعلا ملکی چیزی به اسم خودم ندارم و ارثیه پدری رو هم هنوز تقسیم نکردیم نمیدونم برای چیه و مشکوک هستم میخواستم بدونم چه عواقبی میتونه داشته باشه و چطور میتونم اونو باطل کنم

  پاسخ
 • درود و احترام
  سال ۹۶ برای پدرم یک اپارتمان بنام خودش خریدم
  لذا پدرم ۳ ماه قبل از فوتش در تاریخ آذرماه ۴۰۰ بمن وکالت داد و من مجدد آپارتمان را بنام خود کردم
  اما برادرم نیز که ۶ ماه بود برای مراقبت و پرستاری و دریافت حقوق با پدرم زندگی میکرد بعد از فوت پدر از آپارتمانی ک بنام من هست نمیرفت و درب را باز نمیکرد و ب زور و تماس باپلیس ۱۱۰ و آوردن کلیدساز بیرونش کردم و با دریافت رسید و امضای شهود لوازمهایش را تحویل دادم ،
  الان از بنده ب اتهام ممانعت از حق (کیفری) شکایت کرده ، آیا ب نتیجه خواهد رسید ؟

  سپاس

  پاسخ
 • سعید قربانپور
  شهریور 2, 1401 1:00 ق.ظ

  سلام خسته نباشید فدوی یک باب حیاط مسکونی داشتم که به شهرداری انتقال رسمی دادم و تمام کارهای اداری را شخصا خودم انجام دادم قبلا به پسر عمویم وکالت داده بودم شهرداری بدون اجازه من ملک بلا عوض رامستقیم به نام ایشان انتقال داد0 و هیچ ثمن ای به من نداده ایا شهرداری محاز است بدون اذن من ملک بلاعوض را انتقال دهد نه

  پاسخ
 • درود بر شما بزرگوار.ببخشید جسارتا یه سوال از خدمتتون و اینکه در دادگاه بر فرض که بنده محکوم باشم برای ضامن بخوام سندی رو در گرو دادگاه بگذارم که به اسم خودم نیست.اما وکالت تام و محضری داشته باشم ازش.مورد قبول است؟همسایه رفته شکایتی درست کرده ب علیه ام که بهش توهین و فحاشی و تهدید وووو شده و احضاریه اومد واسم که خودمو معرفی کنم و ضامن معتبر هم ببرم. ممنون میشم لطف کنید بفرمایید که اگه این سند خونه ای ک عرض کردم خدمتتون که من وکالت دارم ازش رو ببرم قبول میکنند!!

  پاسخ
 • سلام ببخشید استاد من وکالت دادم به دختر خواهرم برای فروش خونه ولی اون دزدکی خونه رو فروخته آیا راهی برای شکایت هست؟ وکالت تام داده شده برای فروش خونه که خونه فروخته شد یعنی خیانت در امانت شده،استاد این مسئله شامل خیانت در امانت هست؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   شهریور 27, 1401 3:40 ب.ظ

   سلام وکالت نامه باید بررسی شود./ صرفا میتوانید دعوای مطالبه ثمن معامله رو مطالبه کنید/ خیر

   پاسخ
 • باسلام.
  اگر ملکی به‌صورت وکالتی فروخته شده باشد و بعد از تاریخ وکالت شخص سومی که از فروشنده طلبدارد، ملک را بازداشت کند..
  آیا خریدار با وکالتنامه می‌تواند از ملک رد بازداشتی بکند؟
  ممنون و سپاسگزارم از لطف شما

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   بهمن 9, 1401 5:34 ب.ظ

   در صورتی که مبایعه نامه داشته باشد بله ولی به صرف وکالتنامه خیر

   پاسخ
 • سئوالم این اینکه: در چ مواقعی وکالت فروش ملک را ب کسی دیگر میدهیم؟ همسر سابق بنده در قید حیات هستند و سلامت. ولی وکالت فروش ملک را ب برادرش داده در حالیکه ما ی پسر ۲۸ساله داریم ولی ب برادرش داده./ چرا ب برادرشون ؟ آیا امکانش هست ک برادر ایشون خریدار این خونه ممکنه باشن؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   مهر 28, 1401 10:43 ق.ظ

   سلام هر شخص عاقل و بالغی در تمام طول حیات خود به هر شخصی که بخواهد بابت هر امری به استثنای برخی موارد قانونی میتواند وکالت دهد./ بله ممکنه.

   پاسخ
 • ببخشید من از خاله خودم وکالت یک زمین مسکونی دارم. تو وکالت هم همه چی قید شده فروش انتقال سند ابطال سند میتونم برم سندرا ابطال کنم برم به نام خودم سند بگیرم.

  پاسخ
 • با سلام
  اگر از فردی مبایعه نامه .اقرار نامه و وکالت بلاعزل گرفته شود برای واگذاری ملکی بعد از فوتش قابل قبول و قانونی هست؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   بهمن 9, 1401 5:34 ب.ظ

   بعد از فوت مبایعه نامه معتبر است ولی وکالتنامه بلاعزل از اعتبار ساقط میشود

   پاسخ
 • سلام من یک دنگ از سهم خودم رو به نام برادر وکالت زدم میتونم بدون حضور برادر سند بزنم و بفروشم

  پاسخ
 • سلام
  خانه همسر من به صورت وکالتی به نام ایشان است ( چون هنگام خرید سند اماده نبوده و تا دوساا دیگر هم اماده نمیشود؛ برای همین فروشنده ملک یک وکالت بلاعزل به همسر من داده است)؛
  سوال من این است:
  آیا همسر من می‌تواند با این وکالتی که دارد، یک وکالت بلاعزل به من بدهد و ‌۲دنگ خانه را به من وکالت بدهد؟

  پاسخ
 • سلام وعرض خسته نباشید استاد عزیز فردی باوکالت خرید ملک بنام شخص ثالث که در آن حق صلح و واگذاری و اسقاط کافه خسارات هم میتونه انجام بده ملک رو با بیع نامه عادی بنام من زده سال ۸۶ وتصفیه کردم بجز رقم اندک روز دفترخانه که مشخص نکردیم دقیقا چه روزی متاسفانه ویل سال ۹۰ از دنیا رفت و ورثه وکالت بمن دادن دوباره اما مالک اصلی بدون هیچ سند وبنچاق و قولنامه های قبلی که نزد من هست کاملا صوری ملک رل به خواهر ناتنی خود واگذار کرده وملک درتصرف بنده هست متاسفانه خواهر هم از دنیا رفت و ورثه نداره یعنی فقط خواهر برادر داره که حصروراثت نکردن بهترین اقدام من برای گرفتن سند چیه ؟ راهی برای ترساندن ورثه برای امضا هست ؟ پیشنهاد شما چیه استاد عزیز؟

  پاسخ
 • سلام. آیا در وکالت نامه فروش فموال منقول و غیر منقول/بلا عزل و بدون داشتن حق عزل وکیل، وکیل میتواند بدون اینکه موکل در جریان باشد ملک موکل را بفروش برساند و هیچ مبلغی را هم به موکل پرداخت نکند؟
  آیا در این شرایط میتوان وکالتنامه را باطل نمود؟
  بنده بدلیل حماقت حاضر به صدور وکالت فروش مذکور شدم اما خانم بنده منزل من را فروخته/یا صوری بنام کسی انتقال داده و من 2روز پیش مطلع شدم. آیا میتوانم وکالتنامه را باطل کنم؟ با فرض بر اینکه قطعا ثابت نمایم که حتی یکریال هم بابتش دریافت نکرده و اصلا روحم از این اتفاق خبر نداشته
  سپاسگذارم

  پاسخ
 • سلام پدر شوهرم یک خونه بهش دادن از طرف نیرومسلح ما پول قسطاشو همه چیشو داریم میدیم که خونه رو برداریم ولی همه چیز باید ب اسم خودش ثبت میشد . یوالم اینه که فرزندانش در صورت فوت اگر ادعایی کنند راجب خونه ای که ما پولشو دادیم چه میشه ؟ و راهکارش چیه همین الان اقدامی کنیم که بعد از فوت پدرشوهرم ادعایی نداشته باشند؟ ممنون میشم راهنماییم کنید

  پاسخ
 • سلام بسیار عالی است

  پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط