حمل و نقل جاده ای

قوائد حاکم بر مسئولیت متصدیان حمل و نقل جاده ای

در قراردادهای حمل و نقل که امروزه بخش جداناپذیر قراردادهای تجاری هستند طرفین قرارداد به موجب قرارداد منعقده دارای تعهدات و حقوق و تکالیفی هستند که عدم پایبندی به هر...

555

حقوق و تکالیف صاحبان کالا در حمل و نقل جاده ای

قانون تجارت در خصوص حقوق و تکالیف صاحبان کالا به صورت کلی قوانینی را بیان نموده است، اما به جهت گسترش جوامع و افزایش صادرات و واردات، ضرورت دانستن قوانین حقوق بین الملل احساس می گردد.

66

قراردادهای حمل و نقل جاده ای 

با گسترش جوامع ، در جهت رفع نیازهای بشر ، صادرات و واردات افزایش یافته است . از آن جا که تجار برای حمل محموله های باری خود نیازمند وسایل نقلیه می باشند ، بیش از پیش ضرورت انعقاد قراردادهای حمل و نقل احساس می گردد ؛ حمل و نقل جاده ای به سبب کم…