دعاوی اراضی موات

مرجع تشخیص اراضی موات واقع در محدوده و حریم شهرها (کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری)

به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی از جمله اراضی که دراختیار دولت جمهوری اسلامی قرار دارد اراضی موات می باشد. به موجب قوانین مدونه مراجع مختلفی وظیفه شناسایی این اراضی...

اراضی موات و اصلاحات ارضی

یکی از زمین هایی که مشمول مرحله اول اصلاحات ارضی قرار گرفت اراضی موات بود. در شق ب از بند ۹ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹ مورد تعریف قرار گرفت...

دعاوی اراضی موات

[vc_row width=”1″ height=”large” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-50px%22%7D%7D”][vc_column sticky=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-10px%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%7D%7D” width=”1/5″][us_image image=”32876″ align=”center” size=”us_100_100_crop”][us_separator size=”custom” height=”20px”][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%221px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-left-width%22%3A%225px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23000056%22%7D%7D”][vc_column_inner][vc_wp_custommenu align=”right” font_size=”16px” nav_menu=”3656″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”4/5″][vc_row_inner][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22height%22%3A%2250rem%22%2C%22margin-left%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2210px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2230px%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%223px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%223px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2210px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%220%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23999999%22%7D%7D” width=”5/6″][us_separator size=”custom” height=”20px”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22padding-left%22%3A%2220px%22%7D%7D”] دعاوی اراضی موات [/vc_column_text][us_separator size=”custom” height=”20px” show_line=”1″ color=”text”][us_separator...

واگذاری اراضی موات

قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در بند ج ماده 7 اراضی موات را قابل واگذاری دانسته است ‌اعم از آن که به نام دولت به ثبت رسیده یا سابقه ثبتی....

اراضی موات غیر شهری

اراضی موات به دو دسته اراضی موات شهری و اراضی موات غیر شهری تقسیم می شوند. اراضی موات زمین هایی هستند  که فاقد هر گونه سابقه عمران و آبادی و یا باغ و کشاورزی باشند .

دعاوی اراضی موات،دعاوی منابع طبیعی و ملی،دعاوی زمین شهری

[vc_row width=”full” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-50px%22%7D%7D”][vc_column sticky=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-10px%22%7D%7D” width=”1/5″][us_separator][us_image image=”18325″ align=”center” size=”full” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%2220px%22%7D%7D”][us_separator][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%221px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-left-width%22%3A%225px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23000056%22%7D%7D”][vc_column_inner][vc_wp_custommenu align=”right” font_size=”16px” nav_menu=”3656″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”4/5″][vc_row_inner][vc_column_inner offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md”][us_image image=”29715″ size=”full”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-image%22%3A%2229715%22%2C%22background-position%22%3A%220%2B0%22%2C%22background-size%22%3A%22contain%22%2C%22background-repeat%22%3A%22no-repeat%22%2C%22margin-top%22%3A%22-10px%22%2C%22padding-left%22%3A%22-100px%22%2C%22padding-right%22%3A%22-100px%22%7D%7D”][vc_column_inner width=”1/2″ offset=”vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][us_separator size=”custom” height=”450PX”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ animate=”afl” offset=”vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][us_separator size=”custom”...