نمونه آرای دعاوی اجاره و سرقفلی

دعوای مطالبه وجه التزام در عقد اجاره

آقای ((س.الف)) فرزند ((ب)) به طرفیت آقای ((ن.ک))فرزند ((الف)) دادخواست مطالبه مبلغ ……بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی با احتساب خسارت دادرسی و تاخیر تادیه و هزینه تامین…

نمونه آرای دعاوی اجاره ، سرقفلی ، حق کسب یا پیشه یا تجارت

[us_separator size="large"][us_image image="32891" align="center" size="us_100_100_crop" css="%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%2220px%22%7D%7D"][us_separator]دعاوی سرقفلی دعاوی اجاره دعاوی تخلیه [us_image image="35559" align="center" size="full"][us_separator size="custom" height="300px"] نمونه آرای دعاوی اجاره ، سرقفلی ، حق کسب یا پیشه یا تجارت...

نمونه رای با موضوع تخلیه به جهت انتقال به غیر

قراردادهای اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ با گذشت زمان، کماکان دارای اعتبار بوده و تنها در موارد خاصی قابل فسخ می باشند. یکی از مواردی که…