الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام در شرکت های تجاری

در برخی از شرکت ها ، نقل و انتقال سهام با رعایت شرایط خاصی امکان پذیر می باشد ؛ یکی از شرایطی که قانون در خصوص انتقال سهام در شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود مقرر کرده است ، تنظیم سند رسمی انتقال سهام می باشد.در صورت عدم رعایت تنظیم سند رسمی انتقال سهام ، ذی نفع می تواند نسبت به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام در شرکت های تجاری  اقدام نماید.

شرکت هایی که نقل و انتقال سهام نیازمند تنظیم سند رسمی انتقال نمی باشد

در شرکت های تضامنی، نسبی و مختلط غیر سهامی، کسب رضایت تمام شرکاء برای انتقال لازم نمی باشد و در صورتی که شرکا بدون رضایت سایرین سهم الشرکه خود را به شخص ثالث منتقل نماید. این انتقال در مقابل شرکت و اشخاص ثالث فاقد اثر می باشد و شرکاء می توانند دعوای ابطال سهم الشرکه را در مرجع صالح اقامه نمایند. در این شرکت ها انتقال سهم الشرکه نیازمند رعایت تشریفات و تنظیم سند رسمی انتقال نمی باشد.

شرکت هایی که نقل و انتقال سهام در آن نیازمند تنظیم سند رسمی انتقال می باشد

قانونگذار تشریفات خاصی را برای انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود و سهام با نام در شرکت سهامی عام تعیین نموده است، در صورت عدم رعایت شرایط قانونی انتقال فاقد اثر می باشد.

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

بر اساس ماده 103 قانون تجارت در شرکت با مسئولیت محدود انتقال سهم الشرکه تنها به موجب سند رسمی به عمل خواهد آمد. در خصوص این موضوع میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی از حقوقدانان تنظیم سند رسمی را از شرایط صحت قراردادی می دانند، این دسته از حقوقدانان بر این باور هستند که انتقال سهم الشرکه واقع  نمی شود مگر بعد از تنظیم سند رسمی انتقال چنانچه سند رسمی انتقال سهم الشرکه تنظیم نگشته باشد، قرارداد میان انتقال گیرنده و انتقال دهنده فاقد هرگونه اثری خواهد بود. اشخاص ذی نفع برای باطل کردن چنین توافقی نیاز به حکم دادگاه ندارند زیرا انتقال از ابتدا باطل می باشد، همچنین بنا بر نظر این دسته از حقوقدانان شریک صاحب سهم الشرکه می تواند به موجب سند رسمی سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل نماید و نه رضایت شرکت و نه رضایت تمام شرکا اثری در انتقال ندارد. بنا بر نظر این دسته از حقوقدانان اگر شریک با سند عادی سهم الشرکه را منتقل نماید، منتقل الیه شریک در شرکت نمی شود.

در مقابل گروه دیگر از حقوقدانان معتقدند ممکن است فروشنده به موجب سند عادی با خریدار توافق بر انتقال سهم الشرکه نماید ولی انتقال می بایست به موجب سند رسمی صورت گیرد. در این صورت اگر فروشنده در موعد معین از انتقال رسمی سهم الشرکه اجتناب نماید، می توان الزام او به تنظیم سند رسمی انتقال را از مرجع صالح درخواست نمود.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام در شرکت سهامی

سهام در شرکت های سهامی به دو نوع سهام با نام و بی نام تقسیم می شود. در شرکت سهامی عام هیچ یک از مجامع عمومی و مدیران نمی توانند انتقال سهام شرکت را محدود نمایند. قانونگذار در خصوص انتقال سهام بی نام تشریفات خاصی را تعیین ننموده است و صرف قبض و اقباض برای انتقال سهام شرکت کافی می باشد لکن در خصوص انتقال سهام با نام خریدار و فروشنده، ملزم به رعایت شرایطی می باشند.

انتقال این نوع سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده و انتقال دهنده یا نماینده قانونی او باید دفتر را امضا نماید. چنانچه تمام مبلغ اسمی سهام تادیه نشده باشد، نشانی کامل منتقل الیه در دفتر ثبت سهام شرکت درج می گردد. در صورتی که فروشنده اقدام به تنظیم سند رسمی انتقال ننماید، خریدار می تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را در مرجع صالح علیه او مطرح نماید.

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام در شرکت مختلط سهامی 

شرکت مختلط سهامی میان یک یا چند نفر شریک ضامن و یک عده شریک سهامی تشکیل می گردد .شرکای ضامن در صورتی می توانند سهم الشرکه خود را به شخص ثالث منتقل نمایند که رضایت تمامی شرکا را کسب نمایند ؛ قانون گذار تشریفات خاصی را برای انتقال سهم الشرکه شرکای ضامن تعیین نکرده است .

چنان چه شرکای سهامی قصد انتقال سهام خود را داشته باشند و سهام آنان با نام باشد , انتقال دهنده یا نماینده قانونی او می بایست دفتر ثبت سهام شرکت را امضا نموده و نسبت به ثبت انتقال  سهام شرکت اقدام نمایند ؛ چنان چه فروشنده نسبت به ثبت و تظیم سند رسمی انتقال سهام اقدام ننماید , خریدار می تواند با مراجعه به دادگاه علیه او دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را اقامه کند .

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام در شرکت تعاونی 

شرکای شرکت تعاونی نمی توانند سهام خود را به اشخاص غیر عضو منتقل نمایند و تنها حق انتقال سهم خود به اشخاص عضو شرکت تعاونی را دارند ؛ در صورت انتقال سهام , فروشنده ملزم به ثبت انتقال سهام در دفترثبت  سهام شرکت است ؛ در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به ثبت سهام شرکت , خریدار می تواند الزام  انتقال دهنده را به تنظیم سند رسمی انتقال از مرجع صالح درخواست نماید .

طرفین دعوا

خواهان این دعوا، خریدار سهام می باشد که به طرفیت خوانده در مرجع صالح اقامه دعوا می نماید.

نحوه طرح دعوا

خواهان با مراجعه به دادگاه می تواند دادخواست الزام به تنطیم سند رسمی انتقال را ارائه نماید. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام ، یک دعوای مالی می باشد.

مرجع صالح

از آنجا که سهام از اموال منقول به شمار می آید، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می باشد.

 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست