دعاوی پیمانکاری

سازمانهای دولتی ونهادهای عمومی در واگذاری پروژه های عمرانی و غیر عمرانی خود به پیمانکاران ازشکل خاصی از قرارداد استفاده میکنند.که به شرایط عمومی پیمان معروف است.قراردادهای پیمانکاری از ویژگی هایی برخوردار هستند که با دیگر قراردادها قابل مقایسه نیست.به طوری که می توان گفت شرایط عمومی پیمان حلقه ای از یک زنجیر است.و حلقه های دیگر آن عبارتند از قوانین،آئین نامه ها،بخشنامه ها،و دستورالعمل های مرتبط.
لذا برای درک درست و برداشت صحیح ازمواد این مجموعه،باید تمام حلقه های این زنجیر باهم ودر ارتباط با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد.
این ویژگی قراردادهای پیمانکاری موجب گردیده،حل وفصل اختلافات ودعاوی ناشی ازآن ساز و کارها وحتی مراجع قضایی تخصصی را طلب نماید.
امروزه شاهد پیشرفت های فنی وسیعی درپروژه های عمرانی پیرامون خود هستیم.که قطعا این پیشرفت ها درمرحله اول مدیون مطالعات وطراحی های مهندسی وسپس اجرای درست و دقیق براساس فرضیات مهندسی می باشد.اما هیچگاه نباید از اهمیت یک قرارداد دقیق ودرست غافل شد.چراکه اجرای درست ودقیق نقشه ها وفرضیات مهندسی مرهون یک قرارداد بی نقص و ایرادی است.که تمام مسائل حقوقی در آن رعایت شده است.وتمام نیازمندی های اجرای یک پروژه با توجه به نوع وماهیت پروژه در آن پیش بینی شده است.از این رو تنظیم قرارداد پیمانکاری صحیح و بی عیب و نقص امر مهمی است که از مشکلات احتمالی آتی در فرآیند پروژه پیشگیری مینماید.

بیشتر

مشاوره ی دعاوی پیمانکاری

  • وکیل دعاوی پیمانکاری
    دلایل مشاوره با وکیل متخصص در دعاوی پیمانکاری را در ادامه مطلب مطالعه بفرمایید…

  • مشاوره حقوقی دعاوی پیمانکاری
    نحوه مشاوره حقوقی با وکلای متخصص دعاوی پیمانکاری را میتوانید در ادامه مطلب خواهد دید.

  • تنظیم دادخواست و لایحه دعاوی پیمانکاری
    شرح کامل نحوه تنطیم دادخواست و لایحه در دعاوی پیمانکاری را در ادامه این مطلب خواهید خواند..

موسسه حقوقی
مشاوره حقوقی

تماس با ما

نام و نام خانوادگی