قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری و کاربرد انواع قراردادهای پیمانکاری

انواع پیمانکاری را می توان براساس روش اجرای پروژه های پیمانکاری، براساس قرارداد خرید خدمات تخصصی یک پارچه، براساس قراردادهای مبتنی بر کارایی انرژی ESCOبراساس قراردادهای بیع متقابل، قراردادهای پیمانکاری از نظر روش پرداخت، قراردادهای پیمانکاری براساس شرایط عمومی پیمان، قراردادهای پیمانکاری براساس احتساب حق بیمه و قرارداد پیمانکاری براساس روش های تامین مالی تقسیم بندی نمود،که البته هرکدام از قراردادهای پیمانکاری مزبور دارای مصادیق نیز می باشند که در ادامه به آن می پردازیم.

 قرارداد پیمانکاری چیست؟

قرارداد پیمانکاری عبارت است از انجام عمل یا فروش کالایی با شرایط معینی در قبال مزد یا بهاء و در مدت معین به اشخاصی به نام پیمانکار .

موضوع قرارداد پیمان عبارت است از:حمل و نقل، خرید مصالح، تجهیزات، ماشین آلات، تهیه و نصب تجهیزات صنعتی، ساخت وساز ابنیه و مستحدثات عمرانی و ساختمانی از قبیل راه، سد، تونل و غیره.

تفاوت پیمان و قرارداد

قرارداد در معنای عام همان عقد یا contract  در زبان انگلیسی می باشد که به معنای یک توافق الزام‌آور میان اشخاص است که حقوق و تکالیف طرفین آن را تعیین می‌کند. در تعبیر حقوقی نیز به توافق دو یا چند اراده در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را قرارداد گویند. اما در ارتباط با واژه پیمان باید گفت که در معنای اخص، نوع خاصی از قرارداد های اداری می باشد که به موجب آن پیمانکار و کارفرما تعهدات مشخص شده ای را بر عهده می گیرند. علی الاصول قرارداد پیمان دارای تیپ قراردادی از قبل تهیه شده می باشند که امکان تغییر آن ها وجود ندارد. برای مثال می توان از نشریه ۴۳۱۱ شرایط عمومی پیمان نام برد که در اغلب قراردادهای پیمانکاری از آن استفاده می شود.

انواع قراردادهای پیمانکاری

انواع قراردادها در پروژه را می توان به شرح ذیل تقسیم نمود:

انواع قرارداد های پیمانکاری بر اساس روش های اجرای پروژه های پیمانکاری:

روش تک عاملی (امانی)

این روش به روش امانی نیز معروف است. کارفرما قسمت قابل توجهی از عوامل اجرایی را در اختیار دارد. و بیشتر امور در زمینه های طراحی و اجرا و مدیریت از سوی کارفرما انجام می شود. لذا بالاترین سطح از مسئولیت را به کارفرما تحمیل می کند. و به همین دلیل مدیران با تجربه سعی می کنند حتی المقدور از این روش استفاده نکنند.

در این روش ارکان اجرایی پیمانکار به صورت کلی حذف می شود. بنابراین میزان سود پیمانکار نیز به صورت مستقیم از هزینه های دوره ی عمر پروژه حذف می شود. ولی هزینه های مستقیم و غیرمستقیم کارفرما بالا خواهد رفت. این روش بیشتر جهت اجرای پروژه های ساده و کوچک مناسب است.

 روش دوعاملی

در این روش کارفرما از طریق یک قرارداد واحد، عملیات طراحی و ساخت را به شخص دیگر واگذارمیکند. مسئولیت امور به صورت عمده بر دوش پیمانکار است و نقش کارفرما عمدتاً مدیریت قرارداد و تأئید مراحل اجراست.و به همین جهت تغییر مفاد قرارداد برای هر دوطرف موجب ادعای جدید برای طرفین می شود. لذا باید در ابتدا با دقت نسبت به انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد اقدام نمود.

پیمانکاری دو عاملی

انواع قراردادهای پیمانکاری

روش سه عاملی

استفاده از این روش در ایران بسیار رایج می باشد. در آن کارفرما با استفاده از قراردادهای جداگانه عملیات طراحی را به مشاور و عملیات ساخت را به پیمانکار واگذار می کند. و نظارت کار به عهده ی مشاور است. در این روش پس از آماده شدن و تصویب نهایی طرح، معمولاً اسناد مناقصه توسط مشاور، تهیه می شود. و پس از طی تشریفات خاص جهت مرحله ی اجرا به پیمانکار واگذار می شود.

شرح وظایف پیمانکاران اجرایی درقالب فعالیت های مربوط به تأمین کالا، اجرای عملیات ساخت، نصب و سازماندهی اولیه جهت بهره برداری می باشد. لذا وظیفه ی نظارت بر نحوه ی اجرا نیز لازم است بر عهده یک مشاور باشد.

در این شکل از قرارداد مسئولیت هماهنگی و ریسک عدم هماهنگی بین طراح و ساخت به عهده کارفرما است. و مابقی ریسک، بین طراح و سازنده تقسیم می شود.

روش چهار عاملی

این روش بهبود یافته ی روش سه عاملی می باشد. کارفرما مسئولیت های خود از نظر هماهنگی بین طراحی و اجرا را به شخص خارجی دیگر منتقل می کند و مسئولیت ها بین چهار رکن اصلی طراح و پیمانکار،  مدیر طرح و کارفرما تقسیم می شود.

روش طرح و ساخت

در این روش انعقاد قراردادپیمانکار بر اساس تمام یا برخی از مراحل مختلف پروژه توسط ایشان انجام می گردد. تامین کالا، تجهیزات، مصالح پروژه، عملیات ساخت و نصب، راه اندازی و سایر خدمات جنبی با پیمانکار است. در این روش خسارت پذیری کارفرما به حداقل رسیده و در زمان صرفه جویی می شود.

روش طراحی، تدارکات، ساخت ( قرارداد epc)

ممکن است این سوال مطرح شود که قرارداد epc  چیست؟ می توان گفت که این قرارداد مشتمل بر طرح اولیه، استانداردهای مورد نظر و محدوده کار را به طرف دوم قرارداد اعلام می کند و ادامه ی کار را به وی می سپارد. در این روش کارفرما پروژه را به پیمانکار تحویل داده و در خاتمه، پروژه ی آماده ی بهره برداری را تحویل می گیرد. و در زمان طراحی و اجرا شخصاً یا به وسیله نماینده ای بر صحت انجام کار نظارت می کند.  نماینده می تواند مدیر طراح یا مشاور باشد. ذکر این نکته لازم است که در این روش مسئولیت هر اشتباه به عهده پیمانکار می باشد.

قراردادهای EC

قراردادهای EC شامل خدمات توأم مهندسی و ساخت می­باشند. عمده فرق این نوع قراردادها با قراردادهای EPC در بخش تأمین تجهیزات پروژه می ­باشد. تأمین تجهیزات در این نوع قراردادها بسیار کمرنگ است. ولی نحوه ارائه خدمات مهندسی توسط پیمانکار واجد صلاحیت، همانطور که در روش EPC شرح داده شد، می باشد.

قراردادهای EP چیست؟

قرارداد EP شامل خدمات توأم مهندسی  و خرید می­ باشند. عموماً این نوع قراردادها برای پروژه­های صنعتی کاربرد دارد.

قراردادهای PC چیست و قرارداد pc مخفف چیست؟

قراردادهای PC (purchase contract ) نیز پیمان­های تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توأم برای کارهای صنعتی می ­باشد. در قراردادpc  همانند روش خدمات، فاز یک و دو توسط یک مشاور دیگر انجام می شود. و فقط تأمین کالا و تجهیزات و ساختمان و نصب توسط پیمانکار برنده انجام می­ شود.

قرارداد c

این قرارداد صرفاً برای پروژه‌هایی که تامین کالا بر عهده پیمانکار نبوده و فقط عملیات نصب و اجرایی مد نظر است کاربرد دارد و نزدیک‌ترین قرارداد به نمونه قرارداد مندرج در کتاب قرمز فیدیک است.

قراردادهای EPCF

قراردادهای فاینانس و طرح و ساخت FEPC یا روش طرح و ساخت به همراه تأمین مالی، همان روش EPC است.

با فرض اینکه تأمین مالی یا فاینانس پروژه توسط خود پیمانکار یا مشارکت با یک سرمایه گذار می­ باشد. و در واقع نحوه باز پرداخت به سرمایه گذار از مهمترین مواردی است که در اسناد و مدارک پیمان مشخص و تعیین می­ گردد.

تفاوت قرارداد pc و epc

تفاوت قرارداد pc و epc

تفاوت قرارداد pc و epc

قراردادهای PC (purchase contract ) پیمان­های تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توأم برای کارهای صنعتی می ­باشد. همانند روش خدمات، فاز یک و دو توسط یک مشاور دیگر انجام می شود. و فقط تأمین کالا و تجهیزات و ساختمان و نصب توسط پیمانکار برنده انجام می­ شود. اما قرارداد epc مشتمل بر طرح اولیه، استانداردهای موردنظر و اعلام محدوده کار به طرف دوم قرارداد است و ادامه ی کار را به عهده پیمانکار بوده  به عبارت دیگر در این روش کارفرما پروژه را به پیمانکار تحویل داده و در خاتمه، پروژه ی آماده ی بهره برداری را تحویل می گیرد. و در زمان طراحی و اجرا شخصاً یا به وسیله نماینده ای بر صحت انجام کار نظارت می کند.

تفاوت قرارداد epc و bot

هنگامی که بخش دولتی تمایل دارد از تخصص پیمانکاران خصوصی داخلی یا خارجی در طراحی و ساخت پروژه‌های زیربنایی استفاده کند، قراردادEPC مناسب است. اما قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقالBOT، سه قرارداد در یک قرارداد گنجانده شده است، مرحله ی اول آن را ساخت پروژه با موافقت دولت یا بخش عمومی توسط سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، تشکیل می‌دهد که عرفا طی فرآیند مناقصه انجام می‌شود، سپس در مرحله‌ی دوم شرکت مزبور از پروژه بهره‌برداری می‌کند تا هزینه‌ها و سود خود را برداشت نماید و سپس در مرحله‌ی آخر آن را طبق مفاد قرارداد باز به دولت یا بخش عمومی انتقال می‌دهد، که با شکل گیری و اتمام این سه فرآیند قرارداد واحدی به ‌نام ساخت، بهره برداری و انتقال شکل میگیرد. هدف از نگارش این مقاله بررسی، مقایسه و ارائه شرح کلی قراردادهای EPC و BOT می باشد.

تفاوت نشریه ۴۳۱۱ و ۵۴۹۰

پیمانهای مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توام EPC   کارهای صنعتی بر اساس نشریه ۵۴۹۰ و موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان نشریه ۴۳۱۱ در قرارداد های pc منعقد می گردد. در تعریف پروژه های EPC باید گفت به پروژه‌هایی اطلاق می گردد که در آن کل فعالیت‌های لازم برای به ثمر رسیدن یک پروژه از مرحله طراحی تا ساخت به یک پیمانکار واگذار می شود. این واژه بر گرفته از سه کلمه Engineering به معنای مهندسی و یا طراحی، Procurement به معنای تدارک و تامین، Construction به مفهوم ساخت و اجرا است. بنابراین یک کارفرما کلیه عملیات مربوط به طراحی و تامین و تدارکات و ساخت و اجرا را تحت یک قرارداد به پیمانکار واگذار می کند هدف اصلی در نقطه مقابل قراردادهای PC منطبق بر نشریه ۴۳۱۱ ، انتقال حداکثر ریسک ممکن به شخص دیگر برای رسیدن به اهداف پروژه است.

قرارداد پیمانکاری خرید خدمات تخصصی(یکپارچه)

روش ساخت و بهره برداری و انتقال(BOT)

این روش در راستای مشارکت بخش خصوصی در توسعه پروژه های زیربنایی در سطح بین المللی می باشد. دولتها از این روش به عنوان یک روش مناسب برای سرمایه گذاری و ساخت سریع پروژه های زیربنایی استفاده می کنند. در این روش ساخت و بهره برداری پروژه به مدت معین توسط شرکت پروژه انجام می شود و انتقال آن به کارفرما پس از طی مدت معین و تحصیل درآمد لازم تحقق می یابد.

این نوع قراردادها به انواع گوناگونی نامگذاری شده اند از جمله :

 • ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT)
 • ساخت، مالکیت، بهره برداری و واگذاری (BOOT)
 • طراحی، ساخت، بهره برداری (DBO)
 • طراحی، ساخت، بهره برداری و واگذاری(DBOT)
 • ساخت، مالکیت، بهره برداری(BOO)
 • ساخت، واگذاری، بهره برداری(BTO)
 • طراحی، ساخت، تأمین منابع، بهره برداری(DBFO)
 • ساخت، اجاره و واگذاری (BLT)
 • نوسازی، بهره برداری، مالکیت و واگذاری(MOOT)
 • بازسازی، مالکیت، راه اندازی(ROO)

قراردادهای مبتنی بر کارایی انرژی (ESCO)

از انواع روش های اجرای پروژه انعقاد قراردادهای مبتنی بر کارایی انرژی، یکی از ابزارهای مهم بهینه سازی مصرف انرژی است. این قراردادها مبلغ ثابت و مشخصی ندارند بلکه میزان پرداخت به شرکت به میزان صرفه جویی انجام شده بستگی دارد. در قرارداد منعقده، شرکت خدمات انرژی، راساً اقدام به سرمایه گذاری می کند. و در مقابل، مشتری فقط در طول قرارداد بخشی از صرفه جویی حاصله در هزینه های انرژی را به شرکت پرداخت می کند. پس از پایان قرارداد مالکیت تجهیزات نصب شده را به دست می آورد.

قراردادهای بیع متقابل

قرارداد بیع متقابل از چندین قرارداد تشکیل می شود که مجموع آنها یک قرارداد را به وجود می آورد. در این نوع قرارداد، شرکت سرمایه گذارخارجی کلیه وجوه سرمایه گذاری، نصب تجهیزات و راه اندازی و انتقال تکنولوژی را برعهده می گیرد. و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار می کند. بازگشت سرمایه و سود سرمایه از طریق فروش محصولات و خدمات به دست می آید.

در این شکل از عقود ملاحظات حقوقی به صورت ویژه می بایست لحاظ گردد. معمولا ًمباحث حاکمیت قوانین، روابط ارزی فی ما بین، اعمال حق کنترل، نظارت فنی، مالی و موارد مشابه به نحو برجسته در قرارداد قید می گردد.

انواع قراردادهای پیمانکاری از نظر روش های پرداخت

طبق تقسیم بندی های انجام شده انواع قرارداد های پروژه ای و پیمانکاری را می توان موارد زیر را به عنوان مهمترین نوع قراردادهای پرداخت و در واقع روشهای پرداخت در قراردادها نام برد:

 • قراردادهای قیمت ثابت
 • قراردادهای قیمت مقطوع
 • قراردادهای قیمت واحد یا فهرست بهایی
 • قراردادهای اضافه بر هزینه
 • قراردادهای هزینه به علاوه درصد ثابت
 • قراردادهای هزینه به علاوه حق الزحمه ثابت
 • قراردادهای هزینه به علاوه درصد متغیر
 • قراردادهای برآورد مطلوب یا هزینه هدف
 • قراردادهای با حداکثر هزینه تضمین شده
قرارداد قیمت ثابت

قراردادهای پیمانکاری

قرارداد قیمت ثابت

قرارداد قیمت ثابت، قراردادی است که بر خلاف قراردادهای امانی، پرداخت آن به مقدار منابع یا زمان صرف شده توسط پیمانکار بستگی ندارد. این قراردادها معمولاً توسط ارتش و پیمانکاران دولتی استفاده می‌شود تا ریسک را به فروشنده منتقل کرده و هزینه‌ها را کنترل کنند.

قراردادهای قیمت مقطوع

قرارداد قیمت مقطوع، قراردادی است که بر پایه آن، پیمانکار فقط یک قیمت برای همه کارها و خدمات لازم اعلام می کند. و در واقع، در قرارداد قیمت بر اساس برآورد کلی که قرارداد با قیمت ثابت نیز نامیده می شود. یک قیمت کلی با توجه به مشخصات و ابعاد کامل و نوع کار قبل از انجام تشریفات موافقتنامه برآورد و مشخص می گردد. و کار به صورت کلی و یک جا با قیمت تعیین شده به پیمانکار واگذار می شود.

معمولاً این روش در ساختار کلید در دست مورد استفاده قرار می گیرد.

به طور معمول این گونه قراردادها در موارد ذیل منعقد می شود:

 • بودجه کارفرما مختصر و معین باشد.
 • پروژه از پیچیدگی خاصی بر خوردار نباشد.
 • تمام مشخصات و نقشه های پروژه در مرحله مناقصه قابل تهیه و جزییات روشن باشد.
 • احتمال وجود ریسک های بزرگ در پروژه نباشد.
 • زمان اجرای پروژه کوتاه باشد تا نرخ تغییر قیمت ها زیاد نشود.
 • احتمال هیچ گونه تغییرات اساسی و یا تغییرات زیاد در حین کار وجود نداشته باشد.
 • هیچ گونه تعدیلی به قیمت ها تعلق نگیرد.

قراردادهای قیمت واحد یا فهرست بهایی

در مقایسه با قرارداد قیمت مقطوع، قرارداد فهرست بهایی در رویارویی با اختلاف اندازه و مقدار کار در خلال ساخت و ساز مقداری انعطاف پذیری دارد.

پیشنهاد قرارداد در این روش شامل فهرستی از کلیه اجزای کاری تعریف شده برای پرداخت است .

قیمت کل با ضرب قیمت واحد در مقدار راهنما محاسبه می شود. در قراردادهای قیمت واحد، پرداخت مبتنی بر اندازه گیری دقیق مقادیر در محل کارگاه است. این اندازه گیری ها, اساس شکل پرداخت به پیمانکار را تشکیل می دهند.

چنانچه پیمانکاری که بر اساس فهرست بهاء، قرارداد منعقد می نماید بعداً نسبت به شرح قیمت های مشخص شده در فهرست بها و یا صحت آن ادعایی داشته و یا اظهار بی اطلاعی و در خواست هر گونه اقدامی برای تغییر قیمت و یا شرح قیمت نماید برای کارفرما قابل قبول نخواهد بود. در صورتی که شرح قیمت ها برای هر یک از طرفین قرارداد روشن نباشد، در این خصوص موضوع از سازمان مدیریت برنامه ریزی استعلام و نظر آن سازمان در مورد شرح قیمت ملاک عمل قرار می گیرد.

قراردادهای اضافه بر هزینه

قراردادهای اضافه بر هزینه قراردادی است که بر اساس آن پرداخت به پیمانکار برای بیش تر مخارج مستقیم مربوط به یک پروژه معین به علاوه فوق العاده، برای سود و بالا سری، انجام میگیرد. معمول است که این فوق العاده برای درصدی از هزینه ها باشد. اگر فوق العاده برای بالا سری و سود قابل قبول و منطقی باشد پیمانکار اصولا مطمئن خواهد بود که ضرر نمی کند. به طور کلی این گونه قراردادها وقتی به کار می روند که برآورد دقیق هزینه های واقعی پروژه یا قسمت هایی به طور دقیق مجسم کرد پیش بیاید.

قراردادهای هزینه به علاوه درصد ثابت

مهم ترین نکات این قرارداد عبارتند از:

 • گاه ممکن است، در شروع پروژه به دلیل شرایط اضطراری دقت و زمان کافی برای تهیه کامل مدارک و نقشه ها نباشد.
 • گاهی به دلیل شرایط خاص مثل جنگ ، بازسازی خرابی های زلزله، سیل و… میزان دقیق کار مشخص نیست. و کارفرما مجبور می شود که تمام مخاطرات افزایش هزینه را بپذیرد.
 • در این نوع قراردادها پیمانکار انگیزه چندانی برای کاهش هزینه ندارد.
 • این نوع قراردادها مطلوب پیمانکار است، به همین خاطر باید پیمانکار مورد اطمینان و اعتماد باشد.
 • به دلیل حساس بودن قرارداد، پیمانکار توسط مذاکره انتخاب می شود.

قرارداد هزینه به علاوه حق الزحمه ثابت

قرارداد هزینه به علاوه حق الزحمه ثابت نوعی از پیمان های باز پرداخت هزینه است.  که در آن پیمانکار حق الزحمه ای مقطوع که با مذاکره تعیین می شود دریافت می کند. مبلغ حق الزحمه مقطوع بوده و به هزینه های واقعی ارتباطی نخواهد داشت. البته ممکن است طبق پیمان، به علت تغییر در کاری که باید انجام شود تغییر کند.

این نوع پیمان برای کارهایی به کار گرفته می شود که ممکن است در صورت استفاده از پیمانی غیر از این نوع پیمان ریسک زیادی متوجه پیمانکار شود. ولی باعث می شود که پیمانکار انگیزه ی کمی برای کنترل هزینه ها داشته باشد.

پرداخت به علاوه درصدی از هزینه ها تا سقف حداکثری تضمین شده

روش دیگر پرداخت هزینه به علاوه درصدی از هزینه ها تا سقف حداکثری تضمین شده است. در این نوع قرارداد، کارفرما فرض می کند که کل هزینه یک پروژه از مبلغ مقرری تجاوز نمی کند. و اگر هزینه از این مقدار مقرر تجاوز کرد، پیمانکار آن هزینه ها را خواهد پرداخت.

پرداخت هزینه به علاوه درصد متغیر انگیزش

پیمان با مبلغ مقطوع انگیزش، دارای مبلغ مقطوع با امکان تغییر سود و به تبع آن تغییر مبلغ نهایی پیمان می باشد. این تغییر بر پایه فرمولی که در پیمان مشخص شده است اعمال می شود. و در آن، هزینه کل نهایی واقعی (مورد قبول کارفرما) و هزینه کل هدف (تعیین شده در پیمان) دخالت دارند. برای مبلغ نهایی پیمان، سقفی به صورت مذاکره ای در ابتدای کار در نظر گرفته می شود.

این نوع پیمان معمولاًدر زمانی به کار گرفته می شود که شرح موضوع کار در دسترس است. ولی برخی موضوعات هنوز به صورت باز باقی مانده اند که باید تعیین تکلیف شوند.

انواع قراردادهای پیمانکاری براساس شرایط عمومی پیمان

 1. قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی
 2. قرارداد خرید تجهیزات (P) برای خریدهای داخلی
 3. قرارداد پیمان های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات به صورت توأم (EP) برای کارهای صنعتی
 4. قراردادهای همسان طرح و ساخت غیرصنعتی (DB)
 5. موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان (نشریه ۴۳۱۱)
 6. انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سر جمع
 7. انعقاد پیمان براساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن
 8. موافقتنامه قراردادهای خدمات مشاوره ژئوتیک و مقاومت مصالح
 9. موافقتنامه قراردادهای نقشه برداری
 10. موافقتنامه قراردادهای پژوهشی
 11. موافقتنامه قراردادها و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره
 12. موافقتنامه مطالعات ژئوفیزیک
 13. موافقتنامه ساخت، بهره برداری، واگذاری (BOT) (نشریه ۴۴۹)
 14. پیمانهای مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توام(EPC) برای کارهای صنعتی (نشریه ۵۴۹۰)
 15. مشارکت عمومی- خصوصی (۲۹/۱۲/۱۳۹۳)

قرارداد پیمانکاری براساس احتساب حق بیمه

 • قرارداد پیمانکاری مشمول ضوابط طرح های عمرانی
 • قرارداد پیمانکاری غیرعمرانی
 • قرارداد پیمانکاری براساس استخدام یا عدم استخدام نیروی کار

قرارداد پیمانکاری براساس مقررات جاری

 1. قرارداد پیمان خدمات مشاوره
 2. قرارداد پیمان خدمات نظارتی
 3. قرارداد پیمان خدمات مدیریت
 4. قرارداد خدمات پیمانکاری
 5. قرارداد پیمان با نرخ مترمربع
 6. قرارداد پیمان کارهای امانی(پیمان مدیریت)
 7. قرارداد تامین کالا
 8. قرارداد خرید و فروش
 9. قرارداد عقود معین
 10. قرارداد امور خدماتی
 11. قرارداد استعلامی
 12. قرارداد مزایده ایی

انواع قراردادهای پیمانکاری بر اساس روش های تامین مالی

روش های تامین مالی قرارداد های پیمانکاری بر حسب مرجع تامین کننده منابع

بخش دولتی:

  • اعتبارات کمک دارایی های سرمایه ایی
  • اعتبارات هزینه ایی
  • بخش خصوصی
  • بخش عمومی(سهام،اوراق مشارکت و…)
  • مشارکت بخش دولتی و خصوصی (قراردادهای (ppp
  • سرمایه گذاری خارجی
  • روش تامین مالی قرارداد های پیمانکاری از طریق سازمانی یا پروژه ایی
  • تامین مالی سازمانی یا شرکتی (بنگاه محور)
  • تامین مالی پروژه ایی(پروژه محور)
  • روش تامین مالی قراردادهای پیمانکاری از طریق استقراض(تسهیلات)
  • روش تامین مالی قراردادهای پیمانکاری از طریق بازار پولی و سرمایه ایی
  • روش تامین مالی به صورت سازمان یافته
  • روش تامین مالی با ترکیب منابع تامین مالی
  • روش تامین مالی به صورت بیع متقابل
  • روش تامین مالی از طریق قراردادهای خدمات تخصصیbot
  • روش تامین مالی از طریق سرمایه گذاری مشترکv
  • روش تامین مالی از طریق کنسرسیوم
  • روش تامین مالی به صورت سندیکایی

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از یک دهه تجربه در زمینه وکالت دعاوی پیمانکاری آماده پاسخگویی به سوالات و ارائه جلسات مشاوره حقوقی می باشد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫13 نظر

 • محمد علی

  سلام
  اگر در قالب مشارکت با یک شرکت کاری به صورت EPC گرفته باشیم که بهش c را یکی انجام می‌دهد و ep با ما هست.
  در چه صورتی می شود پیمانکار بخش c را کنار گذاشت و شرکت دیگری را جایگزین نمود؟

  بهمن ۱۲, ۱۴۰۰ در ۲۲:۰۷
  • دادپویان حامی

   سلام نیاز به قبول و تایید کارفرما دارد

   بهمن ۲۳, ۱۴۰۰ در ۱۰:۲۷
 • طباطبایی

  سلام
  هزینه بیمه های شخص ثالث و ساختمان مجاور در قرارداد پیمانکاری با پیمانکار است یا کارفرما

  دی ۳۰, ۱۴۰۰ در ۱۳:۱۲
  • مدیریت

   پیمانکار

   بهمن ۲, ۱۴۰۰ در ۱۰:۱۰
 • آذری

  با سلام
  دز صورتی که در کارگاه به شخص ثالث خسارتی وارد گردد چه کسی مسئول جبران خسارت می باشد پیمان کار یا کارفرما؟

  آذر ۱۱, ۱۴۰۰ در ۱۱:۲۱
  • مدیریت

   پیمانکار مسئول خسارت وارده می باشد .

   آذر ۱۱, ۱۴۰۰ در ۲۲:۵۹
 • هادی

  عالی بود توضیحات

  مهر ۱۶, ۱۴۰۰ در ۲۰:۵۲
 • سیامک

  سلام آیا با وجود اختلاف بنده با کارفرما در ارجاع موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی تغییری در تعهدات قراردادی فی مابین ایجاد می کند؟

  اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۰ در ۱۵:۵۳
  • مدیریت

   خیر در ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی نمی‌دهد و موجب آن نمی‌شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل ننماید.

   اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۰ در ۱۶:۰۲
 • بیگدل

  سلام بنده به عنوان پیمانکارشرکت انبوه سازان بتن، کارهای جدیدی البته در چها چوب موضوع پیمان به من ابلاغ شده که برای آنها قیمت و مقدار در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان پیش بینی نشده است این امور چگونه محاسبه و با چه ضرایبی اعمال می گردد؟ ممنون میشم جواب سوالم را بفرمایید.

  اسفند ۲, ۱۳۹۹ در ۱۲:۲۶
  • مدیریت

   در این وضعیت شما باید پس از دریافت ابلاغ مهندس مشاور قیمت پیشنهادی خود را جهت اجرای کارهای یادشده به همراه تجزیه قیمت به مهندس مشاور تقدیم نمایید.قیمتی که با توافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین شده باشد و به تصویب کارفرما رسیده باشد ملاک برای پرداخت است.

   اسفند ۲, ۱۳۹۹ در ۱۷:۰۰
 • رهبری

  سلام خدمت شما و همه همکاران: بنده قرارداد پیمانکاری با یه شرکت بستم برای اینکه پروژه از لیست کاری من خارج گردد چند درصد پروژه باید انجام شده باشد؟

  آذر ۲۵, ۱۳۹۹ در ۰۹:۴۴
  • مدیریت

   به استناد فرم پیوست بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۶۳۳۶ مورخ ۱۳۷۸ قرارداد هایی که بیش از۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند از ظرفیت پیمانکار یا مشاور خارج می گردد.

   آذر ۲۵, ۱۳۹۹ در ۱۳:۵۸

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  چهار × 4 =