انواع دعاوی قاچاق کالا و ارز

رویه های گمرکی مرتبط با واردات کالا

کالاهایی که وارد قلمرو گمرکی می شوند بسته به قصد و هدف صاحب کالا با رویه های مختلفی می توانند اظهار شوند از جمله واردات، صادرات، کران بری، رویه انتقالی...

مجازات استخراج غیر مجاز رمز ارز

مجازات استخراج غیر مجاز رمز ارز

ارزهای دیجیتال به سبب ویژگی ها و مزیت هایی که دارند، نسبت به سایر ارزها مورد توجه روزافزون افراد قرار گرفته است. یکی از طرق کسب درآمد از طریق ارز...

قاچاق ارز

قانون گذار نقض مقررات مربوط به حوزه ارز را با دو عنوان کلی قاچاق ارز و تخلفات ارزی پیش بینی کرده و برای هر یک ضمانت اجرای خاصی را در نظر گرفته است. این مقررات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 پیش بینی شده و دو سال پس از تصویب…

اعتراض به رای قاچاق کالا و ارز

اعتراض به رای قاچاق کالا و ارز

رسیدگی به جرائم قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و سایر پرونده ها در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارند که اعتراض به آرای قاچاق کالا و ارز صادره از این مراجع در مواردی امکان پذیر خواهد بود.