قاچاق کالا

قانونگذار قاچاق کالا را به چهار بخش مجزا از جمله قاچاق کالاهای مجاز ، مجاز مشروط ، یارانه ای و ممنوع تقسیم کرده است که هر بخش مجازات های متنوع اعم از ضبط ، حبس و جزای نقدی دارد .

با توجه به ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، صرفا کالایی ممنوع می باشد که ورود یا صدور آن به موجب قانون ممنوع شده باشد . در غیر این صورت ، کالای مشمول با توجه به اهمیت آن یا لزوم و عدم لزوم اخذ موافقت مراجع ذی ربط ممکن است مجاز یا مجاز مشروط باشد.

وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید . فهرست کالاهای یارانه ای نیز با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی و صنعت ، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

آیا کالای جاسازی شده در جوف محموله قاچاق است ؟

بر اساس بند ج ماده ۱۱۳ وجود کالای اضافه به همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکر شده است ، در صورتی که از نوع کالای اظهار شده نباشد مشمول عنوان قاچاق کالا خواهد بود.

قاچاق کالای دست دوم یا مستعمل

در صورتی که به موجب قانون ورود کالایی به صورت نو منوع نباشد ، ورود آن به صورت دست دوم یا مستعمل با توجه به اهمیت مصرفی آن ممکن است مجاز یا مشروط باشد. در حال حاضر کالاهایی که واردات دست دوم و مستعل آنها مجاز است  شامل 5 گروه : کانتینر یخچال‌دار ، دریل واگن ، دستگاه حفاری تونل ،‌ شناور و  جرثقیل می باشند. مستفاد از ماده 183  آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ، میزان حقوق و عوارض گمرکی کالاهای مستعمل یا دست دوم  با توجه به وضعیت فعلی کالا توسط گمرک مشخص می گردد ؛ بر اساس این ماده در مورد کالاهایی که به استناد قانون خاص باید برای آنها بر اساس کالای نو حقوق ورودی پرداخت شود ، ما به التفاوت حقوق ورودی ناشی از تفاوت بین ارزش واقعی مستعل با ارزش  نو تعیین شده مشمول جریمه یا ابطال پروانه صادراتی نخواهد بود .

عرضه و فروش کالاهای قاچاق

نگهداری ، عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع ماده 18 حسب مورد توسط واحد های صنفی یا صرافی ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به ترتیب زیر جریمه می شود :

 • مرتبه اول : جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا
 • مرتبه دوم : جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا
 • مرتبه سوم : جریمه نقدی معادل ششش برابر ارزش کالا

و نصب پارچه یا تابلو در سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت شش ماه

فروش کالای قاچاق صرفا توسط اشخاصی که از مراجع ذی ربط مجوز دریافت کرده اند و در سامانه جامع تجارت ثبت شده اند مجاز می باشد و خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولید کنندگان موظفند هنگام خرید این کالاها از فروشنده فاکتور دریافت کنند.

ابطال کارت بازرگانی مرتکبین قاچاق و وضعیت معاملات جاری آن

طبق ماده 114 قانون امور گمرکی ، کارت بازرگانی مرتکبین قاچاق پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیون بنا به پیشنهاد گمرک ایران ، به طور موقت یا به طور دائم ابطال می گردد. بر اساس تبصره این ماده به منظور رعایت حق ثالث یا حقوق مکتسبه ، چنانچه تصمیم کمیسیون ، ابطال کات بازگانی مرتکب باشد این تصمیم مانع از ترخیص کالاهایی که طبق مقررات ، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است ، نخواهد شد .

تعلیق و تخفیف در مجازات قاچاق کالا

اعمال تعلیق و تخفیف در جزای نقدی کالا ممنوع است ؛ همچنین مجازات حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه ، حرفه ای و سازمان یافته قابل تعلیق نمی باشند.
اما طبق ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیگر مجازات ها قابلیت تخفیف دارد .

رسیدگی به جرائم قاچاق در دادگاه انقلاب و یا سازمان تعزیرات حکومتی

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده 44 بیان کرده که رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز چنانچه حسب تحقیقات معوله به صورت سازمان یافته و حرفه ای باشد ، همچنین قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز ، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد .

حکم به ضبط کالای قاچاق با وجود برائت متهم

در مواردی دادگاه می تواند علیرغم قرار توقف تعقیب ، حکم به ضبط کالا را صادر نماید؛ از جمله در مورد تجهیزات دریافت از ماهواره که به لحاظ شمول مرور زمان رای به توقف تعقیب صادر می شود ولی کالای موضوع جرم ضبط خواهد شد ؛ همچنین درصورتی که متهم به ارتکاب جرم قاچاق به علت نداشتن سوء نیت از جرم ارتکابی برائت حاصل می نماید، اما کالای ممنوعه مشمول حکم ضبط کالا خواهد شد.

صدور قرار تامین در پرونده های قاچاق

در پرونده هایی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون ریال است صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.

دستور توقیف اموال متهم در پرونده های قاچاق

در پرونده های قاجاق کالای ممنوعه ، سازمان یافته و یا پرونده هایی که ارزش کلا قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون ریال است ، مرجع رسیدگی مکلف است  نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی ، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک ، مخابرات ، بانکها و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

امکان تقسیط جریمه های نقدی قاچاق کالا

با توجه به سکوت ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص امکان تقسیط جزای نقدی محکومیت های مقرر در ماده 51 آن قانون ، با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی امکان تقسیط جزای نقدی محکومین قاچاق کالا یا ارز وجود دارد.

وصول جزای نقدی قاچاق کالا از محل وجه الکفاله

مطابق نظریه کمیسیون امور قاچاق با عنایت به مواد 232 و 233 قانون آین دادرسی کیفری ، تامین جزای نقدی از محل وجه الکفاله وجاهت قانونی ندارد .

وصول جزای نقدی از محل وثیقه سپرده شده اشخاص ثالث در پرونده های قاچاق کالا

در پرونده های قاچاق کالا و ارز ، اگر وثیقه گذار شخص ثالث باشد و در قرار قبولی وثیقه تصریح شده باشد که چنانچه محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی خودداری نماید ، جریمه از حل وثیقه سپرده شده وصول می شود در این صورت ، جزای نقدی از محل وثیقه قابل وصول است.

قاچاق سازمان یافته کالا

قاچاق سازمان یافته کالا  جرمی است که با برنامه ریزی ، تقسیم کار و  هدایت گروهی توسط سه نفر یا بیشتر که با هدف قاچاق کالا  فعالیت منسجم دارند صورت می گیرد.

مجازات قاچاق سازمان یافته

به استناد ماده 29 و 28 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورتی که قاچاق کالاها به نحو سازمان یافته ، یا توسط قاچاقچیان حرفه ای انجام گیرد ، مرتکب به مجازات های زیر محکوم می شود :

قاچاقچی حرفه ای

عنوان قاچاقچی حرفه ای به شخصی اطلاق می شود که  بیش از سه بار مرتکب جرم قاچاق شود.

بر اساس ماده 32 کسانی که مطابق ماده این قانون قاچاچی  حرفه ای محسوب می شوند ، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق ، به حداکثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مجازات حبس بیش از شش ماه تا دوسال برای کالای با   ارزش بیش از یک میلیارد ریال محکوم می شوند.

همچنین  مرتکبین قاچاق حرفه ای کالاهای ممنوع علاوه برمجازات های مندرج در ماده 22  این قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس مقرر در این ماده محکوم می شوند.

استفاده از افراد ناآگاه یا کودکان در ارتکاب قاچاق

در مناطق جنوبی کشور ، صاحبان سرمایه که کالاهای تجاری حجیمی را قاچاق می نماید ، برای حمل کالای قاچاق به شهرهای داخلی نزدیک ( برای مثال از درگهان به بندر عباس ) از وجود افراد نیازمند و کودکان استفاده می کنند.

مشارکت در جرم قاچاق

هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرمی مشارکت و همکاری کند شریک در جرم شناخته می شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.

در این خصوص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده 66 روشن کرده است که چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند ، مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می نماید و در  صورتی که کالا یا ارز قاچاق ، از بین رفته باشد بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می شود.

همچنین چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شلاق نیز داشته باشد ، هر یک از شرکا به مجازات حبس یا قاچاق مقرر محکوم می گردد .

معاون جرم قاچاق

معاون جرم فردی است که در عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرم هیچگونه دخالت عملی یا نقشی ندارد ؛  حتی اگر  در صحنه ارتکاب جرم حضور داشته باشد. نقش معاون در جرم  ممکن است دستور دادن ، راهنمایی کردن ، تحریک ، یا مخفی کردن و … باشد.

شرط تحقق معاونت در جرم را وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی زمانی بین عمل معاون و مشاور جرم می باشد. معاونین جرم دارای مسئولیت کیفری هستند .

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  برای مجازات معاون در ماده 63 تعیین مجازات برای معاونت در وقوع بزه قاچاق را به قانون مجازات اسلامی احاله داده است .

تفاوت تخلف گمرکی و قاچاق کالا

 1. قاچاق کالا و ارز و سایر اشیاء ممنوع الورود یا ممنوع الصدور از جمله جرایم مالی علیه نظام اقتصادی است و اعمال مجازات درباره مرتکب جرم قاچاق برای پاسداری از نظم عمومی و تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی در جامعه است ؛ اما جریمه نقدی تخلفات گمرکی غالبا برای وادار کردن برخی افراد در جریان صدور یا ورود کالا و اشیا به کشور به رعایت نظامات گمرکی است؛
 2. لازمه تحقق قاچاق دست زدن به یک اقدام است که صریحا در قانون ذکر شده و برای آن مجازات تعیین شده است؛ولی وقوع تخلف گمرکی بدون نیاز به عناصر اختصاصی امکان پذیر است ؛
 3. رسیدگی به تخلفات گمرکی در صلاحیت مسئولین ادارات گمرک و عنداللزوم در صلاحیت کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی است ، در حالی که رسیدگی به جرم قاچاق بر حسب مورد در صلاحیت دادگاه انقلاب یا سازمان تعزیرات حکومتی می باشد و آیین دادرسی آنها نیز با یکدیگر متفاوت می باشد؛
 4. نقص یکی از مقررات گمرکی از ناحیه متخلف صرفا از مقایسه با رفتار معمولی و متعارف افراد دیگری که در حین ورود و صدور کالا مقررات را رعایت می کنند ارزیابی و سنجیده می شود .در حالی که برای احراز مسئولیت کیفری مرتکب جرم قاچاق باید عناصر و شرایط لازم برای تحقق قاچاق و نقش اراده و علم مرتکب جرم از سوی دادگاه دقیقا مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد تا بر اساس آن نوع و میزان مجازات مرتکب قاچاق مشخص و در حکم قید گردد و چه بسا دادگاه به علت فقدان یکی از عناصر یا شرایط تشکیل دهنده قاچاق متهم را از مسئولیت جزایی و مجازات مبری تشخیص دهد؛
 5. کیفر قاچاق اخذ جزای نقدی معادل دو برابر بهای مال ، حبس تعزیری تا دوسال و شلاق تا هفتاد و چهار ضربه است. در حالی که کیفر تخلفات گمرکی صرفا جریمه یا جزای نقدی حداکثر از پنجاه درصد تا یکصد درصد زیان مالی وارده به خزانه دولت می باشد.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه و با بهره گیری از وکلای متخصص اور گمرکی آماده ارائه خدمات در خصوص مشکلات و دعاوی گمرکی می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 7 امتیاز: 4.4)

6 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • با سلام
  اگر کالا بیشتر از میزان قید شده در ثبت سفارش (از لحاظ تعداد-وارزش )خارج گردد آیا تخلف است یا قاچاق؟

  پاسخ
 • سلام و عرض ادب ، من ارزش بار قاچاقم خورد ۲۱ میلیون ، ماشین هم به اسم داداشمه ، آیا ماشینم هم ارزش گذاری میشه ؟ و اگر ارزش گذاری میشه چه راهی هست که ارزش گذاری نشه و ما فقط همون ۲۱ تومن رو بدیم !

  پاسخ
 • مهدی صمدپور علیبگلو
  جولای 25, 2021 7:57 ب.ظ

  با سلام عرض ادب من جنس از تبریز گرفتم شرکت هم ثبت سند دارد مجوز صنعت معدن دارد پروانه دارد الان هم رو کار تولیده اما تو شهرستان تکاب گرفتنم میگن کالا خارجی کار شناس جنس خارجی تشخیص داده رای قطی صادر کرده مبلع صدو چها ملیون من الان چکار کنم لطفا به حق امام حسین راهنمای کنید پول هم ندارم وکیل بگیرم

  پاسخ
  • سلام آرای بدوی و قطعی صادره از سازمان تعزیرات حکومتی را ارسال فرمایید تا توسط وکیل متخصص تعزیرات بررسی شود.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست