قاچاق کالا

قاچاق کالا وارز در ماده 1 قانون مزبور تعریف شده است.همچنین مصادیق قاچاق کالا و ارز در ماده۲ این قانون و ماده ۱۱۳قانون امور گمرکی تعیین شده است.علاوه بر این مواردی نیز به صورت خاص در قوانین متفرقه به عنوان قاچاق بیان شده است.قاچاق رفتارهایی چون ورود،خروج،حمل و نگهداری،عرضه وفروش کالا یا ارز را نیز شامل میشود.
مراجع صالح رسیدگی به لحاظ قاچاق کالا و ارز

شرح موضوع

قانونگذار قاچاق کالا را به چهار بخش مجزا از جمله قاچاق کالاهای مجاز ، مجاز مشروط ، یارانه ای و ممنوع تقسیم کرده است که هر بخش مجازات های متنوع اعم از ضبط ، حبس و جزای نقدی دارد .

با توجه به ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، صرفا کالایی ممنوع می باشد که ورود یا صدور آن به موجب قانون ممنوع شده باشد . در غیر این صورت ، کالای مشمول با توجه به اهمیت آن یا لزوم و عدم لزوم اخذ موافقت مراجع ذی ربط ممکن است مجاز یا مجاز مشروط باشد.

وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید . فهرست کالاهای یارانه ای نیز با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی و صنعت ، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

کالاآیا کالای جاسازی شده در جوف محموله قاچاق است ؟

بر اساس بند ج ماده ۱۱۳ وجود کالای اضافه به همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکر شده است ، در صورتی که از نوع کالای اظهار شده نباشد مشمول عنوان قاچاق کالا خواهد بود.

قاچاق کالای دست دوم یا مستعمل

در صورتی که به موجب قانون ورود کالایی به صورت نو منوع نباشد ، ورود آن به صورت دست دوم یا مستعمل با توجه به اهمیت مصرفی آن ممکن است مجاز یا مشروط باشد. در حال حاضر کالاهایی که واردات دست دوم و مستعل آنها مجاز است  شامل 5 گروه : کانتینر یخچال‌دار ، دریل واگن ، دستگاه حفاری تونل ،‌ شناور و  جرثقیل می باشند. مستفاد از ماده 183  آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ، میزان حقوق و عوارض گمرکی کالاهای مستعمل یا دست دوم  با توجه به وضعیت فعلی کالا توسط گمرک مشخص می گردد ؛ بر اساس این ماده در مورد کالاهایی که به استناد قانون خاص باید برای آنها بر اساس کالای نو حقوق ورودی پرداخت شود ، ما به التفاوت حقوق ورودی ناشی از تفاوت بین ارزش واقعی مستعل با ارزش  نو تعیین شده مشمول جریمه یا ابطال پروانه صادراتی نخواهد بود .

عرضه و فروش کالاهای قاچاق

نگهداری ، عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع ماده 18 حسب مورد توسط واحد های صنفی یا صرافی ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به ترتیب زیر جریمه می شود :

 • مرتبه اول : جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا
 • مرتبه دوم : جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا
 • مرتبه سوم : جریمه نقدی معادل ششش برابر ارزش کالا

و نصب پارچه یا تابلو در سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت شش ماه

7777فروش کالای قاچاق صرفا توسط اشخاصی که از مراجع ذی ربط مجوز دریافت کرده اند و در سامانه جامع تجارت ثبت شده اند مجاز می باشد و خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولید کنندگان موظفند هنگام خرید این کالاها از فروشنده فاکتور دریافت کنند.

ابطال کارت بازرگانی مرتکبین قاچاق و وضعیت معاملات جاری آن

طبق ماده 114 قانون امور گمرکی ، کارت بازرگانی مرتکبین قاچاق پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیون بنا به پیشنهاد گمرک ایران ، به طور موقت یا به طور دائم ابطال می گردد. بر اساس تبصره این ماده به منظور رعایت حق ثالث یا حقوق مکتسبه ، چنانچه تصمیم کمیسیون ، ابطال کات بازگانی مرتکب باشد این تصمیم مانع از ترخیص کالاهایی که طبق مقررات ، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است ، نخواهد شد .

تعلیق و تخفیف در مجازات قاچاق کالا

اعمال تعلیق و تخفیف در جزای نقدی کالا ممنوع است ؛ همچنین مجازات حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه ، حرفه ای و سازمان یافته قابل تعلیق نمی باشند.
اما طبق ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیگر مجازات ها قابلیت تخفیف دارد .

رسیدگی به جرائم قاچاق در دادگاه انقلاب و یا سازمان تعزیرات حکومتی

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده 44 بیان کرده که رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز چنانچه حسب تحقیقات معوله به صورت سازمان یافته و حرفه ای باشد ، همچنین قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز ، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد .

حکم به ضبط کالای قاچاق با وجود برائت متهم

در مواردی دادگاه می تواند علیرغم قرار توقف تعقیب ، حکم به ضبط کالا را صادر نماید؛ از جمله در مورد تجهیزات دریافت از ماهواره که به لحاظ شمول مرور زمان رای به توقف تعقیب صادر می شود ولی کالای موضوع جرم ضبط خواهد شد ؛ همچنین درصورتی که متهم به ارتکاب جرم قاچاق به علت نداشتن سوء نیت از جرم ارتکابی برائت حاصل می نماید، اما کالای ممنوعه مشمول حکم ضبط کالا خواهد شد.

صدور قرار تامین در پرونده های قاچاق

در پرونده هایی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون ریال است صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.

دستور توقیف اموال متهم در پرونده های قاچاق

در پرونده های قاجاق کالای ممنوعه ، سازمان یافته و یا پرونده هایی که ارزش کلا قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون ریال است ، مرجع رسیدگی مکلف است  نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی ، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک ، مخابرات ، بانکها و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

امکان تقسیط جریمه های نقدی قاچاق کالا

با توجه به سکوت ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص امکان تقسیط جزای نقدی محکومیت های مقرر در ماده 51 آن قانون ، با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی امکان تقسیط جزای نقدی محکومین قاچاق کالا یا ارز وجود دارد.

وصول جزای نقدی قاچاق کالا از محل وجه الکفاله

مطابق نظریه کمیسیون امور قاچاق با عنایت به مواد 232 و 233 قانون آین دادرسی کیفری ، تامین جزای نقدی از محل وجه الکفاله وجاهت قانونی ندارد .

وصول جزای نقدی از محل وثیقه سپرده شده اشخاص ثالث در پرونده های قاچاق کالا

در پرونده های قاچاق کالا و ارز ، اگر وثیقه گذار شخص ثالث باشد و در قرار قبولی وثیقه تصریح شده باشد که چنانچه محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی خودداری نماید ، جریمه از حل وثیقه سپرده شده وصول می شود در این صورت ، جزای نقدی از محل وثیقه قابل وصول است.

قاچاق سازمان یافته کالا

قاچاق سازمان یافته کالا  جرمی است که با برنامه ریزی ، تقسیم کار و  هدایت گروهی توسط سه نفر یا بیشتر که با هدف قاچاق کالا  فعالیت منسجم دارند صورت می گیرد.

مجازات قاچاق سازمان یافته

به استناد ماده 29 و 28 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورتی که قاچاق کالاها به نحو سازمان یافته ، یا توسط قاچاقچیان حرفه ای انجام گیرد ، مرتکب به مجازات های زیر محکوم می شود :

کالا 2قاچاقچی حرفه ای

عنوان قاچاقچی حرفه ای به شخصی اطلاق می شود که  بیش از سه بار مرتکب جرم قاچاق شود.

بر اساس ماده 32 کسانی که مطابق ماده این قانون قاچاچی  حرفه ای محسوب می شوند ، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق ، به حداکثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مجازات حبس بیش از شش ماه تا دوسال برای کالای با   ارزش بیش از یک میلیارد ریال محکوم می شوند.

همچنین  مرتکبین قاچاق حرفه ای کالاهای ممنوع علاوه برمجازات های مندرج در ماده 22  این قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس مقرر در این ماده محکوم می شوند.

استفاده از افراد ناآگاه یا کودکان در ارتکاب قاچاق

در مناطق جنوبی کشور ، صاحبان سرمایه که کالاهای تجاری حجیمی را قاچاق می نماید ، برای حمل کالای قاچاق به شهرهای داخلی نزدیک ( برای مثال از درگهان به بندر عباس ) از وجود افراد نیازمند و کودکان استفاده می کنند.

مشارکت در جرم قاچاق

هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرمی مشارکت و همکاری کند شریک در جرم شناخته می شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.

در این خصوص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده 66 روشن کرده است که چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند ، مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می نماید و در  صورتی که کالا یا ارز قاچاق ، از بین رفته باشد بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می شود.

همچنین چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شلاق نیز داشته باشد ، هر یک از شرکا به مجازات حبس یا قاچاق مقرر محکوم می گردد .

معاون جرم قاچاق

معاون جرم فردی است که در عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرم هیچگونه دخالت عملی یا نقشی ندارد ؛  حتی اگر  در صحنه ارتکاب جرم حضور داشته باشد. نقش معاون در جرم  ممکن است دستور دادن ، راهنمایی کردن ، تحریک ، یا مخفی کردن و … باشد.

شرط تحقق معاونت در جرم را وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی زمانی بین عمل معاون و مشاور جرم می باشد. معاونین جرم دارای مسئولیت کیفری هستند .

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  برای مجازات معاون در ماده 63 تعیین مجازات برای معاونت در وقوع بزه قاچاق را به قانون مجازات اسلامی احاله داده است .

تفاوت تخلف گمرکی و قاچاق کالا

 1. قاچاق کالا و ارز و سایر اشیاء ممنوع الورود یا ممنوع الصدور از جمله جرایم مالی علیه نظام اقتصادی است و اعمال مجازات درباره مرتکب جرم قاچاق برای پاسداری از نظم عمومی و تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی در جامعه است ؛ اما جریمه نقدی تخلفات گمرکی غالبا برای وادار کردن برخی افراد در جریان صدور یا ورود کالا و اشیا به کشور به رعایت نظامات گمرکی است؛
 2. لازمه تحقق قاچاق دست زدن به یک اقدام است که صریحا در قانون ذکر شده و برای آن مجازات تعیین شده است؛ولی وقوع تخلف گمرکی بدون نیاز به عناصر اختصاصی امکان پذیر است ؛
 3. رسیدگی به تخلفات گمرکی در صلاحیت مسئولین ادارات گمرک و عنداللزوم در صلاحیت کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی است ، در حالی که رسیدگی به جرم قاچاق بر حسب مورد در صلاحیت دادگاه انقلاب یا سازمان تعزیرات حکومتی می باشد و آیین دادرسی آنها نیز با یکدیگر متفاوت می باشد؛
 4. نقص یکی از مقررات گمرکی از ناحیه متخلف صرفا از مقایسه با رفتار معمولی و متعارف افراد دیگری که در حین ورود و صدور کالا مقررات را رعایت می کنند ارزیابی و سنجیده می شود .در حالی که برای احراز مسئولیت کیفری مرتکب جرم قاچاق باید عناصر و شرایط لازم برای تحقق قاچاق و نقش اراده و علم مرتکب جرم از سوی دادگاه دقیقا مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد تا بر اساس آن نوع و میزان مجازات مرتکب قاچاق مشخص و در حکم قید گردد و چه بسا دادگاه به علت فقدان یکی از عناصر یا شرایط تشکیل دهنده قاچاق متهم را از مسئولیت جزایی و مجازات مبری تشخیص دهد؛
 5. کیفر قاچاق اخذ جزای نقدی معادل دو برابر بهای مال ، حبس تعزیری تا دوسال و شلاق تا هفتاد و چهار ضربه است. در حالی که کیفر تخلفات گمرکی صرفا جریمه یا جزای نقدی حداکثر از پنجاه درصد تا یکصد درصد زیان مالی وارده به خزانه دولت می باشد.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه و با بهره گیری از وکلای متخصص اور گمرکی آماده ارائه خدمات در خصوص مشکلات و دعاوی گمرکی می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 24 امتیاز: 3.8)

پرسش و پاسخ

82 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • با سلام
  اگر کالا بیشتر از میزان قید شده در ثبت سفارش (از لحاظ تعداد-وارزش )خارج گردد آیا تخلف است یا قاچاق؟

  پاسخ
  • اگر بیش از ۵ درصد بیش بود داشته باشد مازاد آن قاچاق محسوب می‌شود

   پاسخ
  • محمد صالحی
   آوریل 27, 2022 2:40 ب.ظ

   سلام وقت بخیر
   یک فردی به من پیشنهاد همکاری دادند برای فروش محصولات آرایشی و بهداشتی.
   محصولات قاچاق هستند.
   تحویل و و وصول هم به عهده من نگذاشتند و خودشون انجام میدن .
   فقط بازاریابی به عهده من هست.
   در حال حاضر اگر مشکلی پیش بیاد برای من هم بوجود میاد یا خیر؟میخوام ببینم همکاری کنم یا خیر؟

   پاسخ
   • دادپویان حامی
    می 7, 2022 4:41 ب.ظ

    سلام خیر ربطی به شما ندارد مگر اینکه قاچاق دسته جمعی محسوب یا به عنوان مباشرت یا معاونت در قاچاق محکوم شوید

    پاسخ
    • سلام همسرم و دیروز گرفتن ۱۶۰ کیلو بار لباس هس ما چجوری میتونیم اونارو در بیاریم؟

     پاسخ
     • دادپویان حامی
      می 20, 2023 1:16 ب.ظ

      سلام. تنها در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته گمرکی و اثبات اینکه آنها قاچاق نبوده می توانید اجناس خود را تحویل بگیرید.

 • سلام و عرض ادب ، من ارزش بار قاچاقم خورد ۲۱ میلیون ، ماشین هم به اسم داداشمه ، آیا ماشینم هم ارزش گذاری میشه ؟ و اگر ارزش گذاری میشه چه راهی هست که ارزش گذاری نشه و ما فقط همون ۲۱ تومن رو بدیم !

  پاسخ
  • سلام بله حتما طبق قانون ارزش گذاری میشود

   پاسخ
  • سلام. لطفن اگ میشه راهنماییم کنید. ازمن سیگارخارجی گرفتن. توی اظهارات هم گفتم من فقط حمل کننده بودم. صاحب کالاکسی دیگست. تعزیرات هم خودش پیگیری کرده ودنبال صاحب کالاهاست. گمرک هم کارشناسی کرده گفته140میلیون تومان ارزش گذاری کردن. قاضی هم گفته چون ارزشش بالای صدمیلیون تومان است قیمت ماشین هم میاد وی جریمه. ایااگرصاحب با پیدابشه یامتواری جریمه روبایدمن پرداخت کنم یا اه حل داره که خودموتبرئ یاحداقل جریمه کنه منو. ممنون میشم راهنماییم کنید.

   پاسخ
   • دادپویان حامی
    فوریه 26, 2022 10:18 ق.ظ

    سلام به هر صورت بستگی به نظر قاضی دارد و اگر مالک یافت نشود احتمالا شما باید پرداخت کنید
    لیکن اگر برای قاضی محرز شور مالک شخص دیگری هست و برفرض متواری هست شما مشمول جریمه و ضبط خودرو نمی شوید

    پاسخ
 • مهدی صمدپور علیبگلو
  جولای 25, 2021 7:57 ب.ظ

  با سلام عرض ادب من جنس از تبریز گرفتم شرکت هم ثبت سند دارد مجوز صنعت معدن دارد پروانه دارد الان هم رو کار تولیده اما تو شهرستان تکاب گرفتنم میگن کالا خارجی کار شناس جنس خارجی تشخیص داده رای قطی صادر کرده مبلع صدو چها ملیون من الان چکار کنم لطفا به حق امام حسین راهنمای کنید پول هم ندارم وکیل بگیرم

  پاسخ
  • سلام آرای بدوی و قطعی صادره از سازمان تعزیرات حکومتی را ارسال فرمایید تا توسط وکیل متخصص تعزیرات بررسی شود.

   پاسخ
 • راننده کامیون هستم چند ماه پیش بندر عباس یه آقایی گفت یک دستگاه یخچال بعنوان کالای قاچاق ببر ۲ میلیون بهت میدم در ضمن گفت فاکتور فروش هم میدم بهت که به مشکل بر نخوری خلاصه ایست بازرسی یخچال رو دید و به فاکتور هم اعتنا نکرد منم هم گفتم که خریدم
  بعد مسیر کاری من طرف بندر عباس نیافتاد دیگه و صاحب یخچال گفت اگه نمیتونی بیای دنبال کارای یخچال وکالت بده ما خودمون حلش میکنیم
  چند بار هم از ایست بازرسی زنگ زدن من به هوای اینکه از دادگاه باید بهم پیام بیاد اعتنا نکردم بار آخر بهشون گفتم من دو ماه پیش وکالت دادم بیان دنبال کار رو بگیرن
  من که منتظر پیام از سامانه ثنا بودم دیدم چند روز پیش ایست بازرسی خودش حکم داده جریمه بریده
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  پاسخ
  • سلام مدارک شما باید بررسی شود مسلما ایست بازرسی خودش نمی تواند حکم صادر نمیکند

   پاسخ
  • سلام وقت بخیر .اگر از فروشگاه که مجوز اصناف دارد ،کالای مثل لبتاپ استوک خرید مبلغ هم واریز کرده و فاکتور هم داشته باشم.کالا در موقع ارسال به اداره پست در ماشین حمل کالا گرفته باشند و توسط تعزیرات ضبط شود .آیا من میتوانم هزینه یا جنس رو دوباره داشته باشم ممنونم از راهنماییتون

   پاسخ
   • دادپویان حامی
    می 20, 2023 1:13 ب.ظ

    سلام. چنانچه فروشنده اسناد گمرکی را نداشته باشد و کالای شما ضبط و جریمه شوید می توانید علیه فروشنده طرح دعوا نموده و مبلغ و خسارات خود را مطالبه نمائید.

    پاسخ
 • سلام.رفیقم ماشینمو امانت گرفته و بار قاچاق زده بدون اینکه بدونه بار قاچاقه.حالا گرفتنش و ماشین منم پارکینگه.چجوری میتونیم ثابت کنیم بار برا کس دیگه بوده و از قاچاق بودنشم اطلاع نداشته

  پاسخ
  • نسبت به ارائه مدارک و همچنین با استناد به استشهادیه در تعزیرات اثبات نمایید که خودرو متعلق شماست و حامل کالای قاچاق خیانت در امانت کرده است

   پاسخ
   • من ۱۰سال پیش یکی از دوستانم از مدارکم سواستفاده کرد و به نام من تریلی قاچاق وارد کرد ، تو دادگاه تعذیرات به حکم قاچاق کالا جریمه شدم و بخاطر اینکه وثیقه م ظبط نشه مجبور به پرداخت جریمه شدم و سندم آزاد شد، ماشین و هم گفتن از نفر آخری که خریده توقیف و ضبط بشه ، حالا ایشون از نفر قبلی تو دادگله حقوقی شکایت کردن ، نفر قبلی هم از قبلی و آخرش دوباره به من میرسه که نفر اول هستم ! توروخدا بگید چه حکمی به من میدن اگه منو دوباره بازداشت کنند ؟

    پاسخ
  • ما یک شرکت تعاونی مصرف کارمندی هستیم که مقداری روغن مایع مازاد بر نیاز داشتیم که تاریخ مصرفشون نزدیک بود و مطمئنا تا تاریخ مصرفشون فروش نمی‌رفت. (بعضی ها در حد ۱۰ روز تاریخ داشتن). آگهی فروش گذاشتیم و فردی از یه شهر دیگه با من تماس گرفت برای خرید، در نهایت خودش از باربری ماشین گرفت و فرستاد و مبلغ رو هم به حساب شرکت واریز کرد. توی مسیر ایست و بازرسی ماشین رو می‌گیره و می‌فرسته پارکینگ، با اینکه فاکتور فروش هم بهش داده بودیم. حالا خریدار ترسیده که جریمه بشه و جواب راننده رو نمی‌ده، راننده هم دستش به جایی بند نیست و فقط ما رو می‌شناسه.
   آیا در این خصوص ما هم مسئولیت داریم؟ در ضمن روغن‌ها تنظیم بازار نبوده و آزاد بوده و اسناد خریدشان موجوده، راننده هم از طریق باربری و با تماس خریدار آمده و بار رو تحویل گرفته

   پاسخ
   • دادپویان حامی
    می 7, 2022 4:43 ب.ظ

    سلام خیر قاچاق محسوب نمی شود مدارک ارائه بدهید

    پاسخ
   • سلام بنده و شخص دیگری همزمان در وسیله نقلیه ای لپتاپ داشتیم برامون ارسال میشده تو راه ماشین رو گرفتن و الان تو تعذیرات هستش و هردو اونجا اعلام مالکیت نمودیم. فرایند بررسی و حکم آزادسازی گفتن میدن چون یکی بوده و مصرف شخصی بوده. بنظرتون فرایند حکم رای تا ازاد سازی کالا چقدر زمان بر هستش معمولا؟

    پاسخ
    • دادپویان حامی
     می 20, 2023 12:52 ب.ظ

     سلام. زمان دقیقی برای صدور رای نمی توانم تعیین کنم. بهتر است حضوراً پیگیری نمائید تا زودتر به نتیجه برسید.

     پاسخ
 • سلام من رو با دو کارتن ژل دست و صورت. بهداشتی گرفتن که قیمتش حدود ۷ میلیون تومان میباشید ولی گمرک ارزش ان را ۲۴ میلیون اعلام کرده و خواستم رو قیمت گمرک اعتراض کنم قاضی تعزیرات نمیزاشت اعتراض کنم الانم داده به دادگاه به خاطر مصرف غیر انسانی الانم بازپرس دادگاه هم نمیزاره اعتراض رو قیمت گمرک بزنم لطفا راهنماییم کنید

  پاسخ
 • ابوبکرتروشه
  ژانویه 28, 2022 11:06 ق.ظ

  سلام سال ۹۹ازمن ۷دستگاه کولرگرفتن از همان اول تواظهاراتم نوشتم که من فقط به عنوان باربر این کالاها رو حمل کرده ام ححکم به ضبط کالا وجریمه ۱۵۰میلیون دادن من رو این حکم اعتراض زدم که خریدارها رو معرفی کنم وخریدارها حضورا اومدن تعزیرات وهرکدوم یک کولر رو به عهده گرفتن وارزش هرکدوم از ده میلیون کمربود اول ازهرکدوم وثیقه میخواستن بعدا هرجور بود پذیرفتن ولی الان بعد از یکسال و۶ماه باز همون رای اولیه تایید شده توتجدیدنظر یه بارازپرونده نقض گرفتن که دوباره هر۷نفرخریداررو دوباره بیان اظهارات خودشون رو بدهند که باز ۷نفر رفتن همون اظهارات اولیه رو دادن وامضا واثرانگشت دادن ولی دررای صادره نوشته شده به علت ندادن اظهارات خریدارها همان رای اولیه تایید شده و تازه رای نوشته قطعی ولازم الاجرامی باشد ولی نه توشعبه تجدید نظر .و نه توشعبه ی که رای اولیه صادرشد اجازه ورود به پرونده ام ندادن که ببینم که خریدارها دوبار اومدن واظهارات خود رو نوشتن روپروونده بوده یا خیر لطفا راهنمایم کنید که چکارمیشه کرد ایا تازه این رای قطعی است ونمیشه اعتراض کرد

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فوریه 12, 2022 9:56 ق.ظ

   از قضات مربوطه یا کارمندان حسب مورد در دادسرای انتظامی قضات یا دادسرای کارکنان دولت شکایت کنید.

   پاسخ
 • سلام. بنده یک دستگاه موتور سیکلت را در دبی به شخصی که می گفت ترخیص کار است تحویل دادم و قرار شد در اصفهان تحویل من دهد اما ایشان از راه غیر قانونی موتور را وارد کرده و در گناوه به عنوان قاچاق موتور را گرفته اند آیا می توانم مبلغ موتور را از ایشان مطالبه کنم؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   ژانویه 30, 2022 4:39 ب.ظ

   باسلام. چنانچه مدارکی دال بر اظهارات خود دارید و می توانید اثبات نمائید ایشان ترخیص کار است و قرار بوده از راه قانونی موتور را وارد کند می توانید مبلغ موتور و جریمه هایی که در تعزیرات محکوم شده اید را از ایشان مطالبه نمائید

   پاسخ
 • سلام ۲ سال پیش من به مشتری جنس ایرانی مجاز دادم مشابه خارجی هم داره رفته جنس خارجی از یک جای دیگه خریده اجناس تو مغازه‌اش تعزیرات گرفته حالا اومده به من شر میکنه آیا مشکلی برام پیش میاد چه کار کنم تشکر

  پاسخ
 • ارمان فرتاش
  فوریه 23, 2022 1:28 ق.ظ

  سلام من انبار دارم شب پلیس رفته تمام کالا رو از انبارم به ظن قاچاق بردن بعد رفتم سند گمرک ارائه دادم سه بار از گمرک استعلام گرفتن برای اصالت تطابق کالا و اینکه کالا از گمرک به کدام انبار خروج شده که همه اش بدونه مشکل بود و از صمت سه تا استعلام گرفتن که انبار ثبت شده که جواب داد ثبت شده ودر انتظار تایید ،ایا ورود کالا درانبار ثبت شده که گفتن بله و بار سوم که ایا در سامانه تجارت کالا ورود خوره و کد نقش دارد منم فورا برای کد نقش اقدام کردم که تاریخش بعد کشفه ولی در سامانه انبار ورد کالا رو زدم ولی در سامانه تجارت نزدم البته کلا ۲۰ روز از خروج کالا از گمرک میگزره
  بنظرتون چرا این همه استعلام گرفتن و چه نیتی دارن میتونن قاچاقش کنن یا نه باید چکار کنم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فوریه 26, 2022 10:37 ق.ظ

   سلام بله عدم ثبت کالا در سامانه جامع انبارها قاچاق محسوب و مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق می شود

   پاسخ
 • سلام ما کارخانه خوراک دام تو شهرصنعتی داریم ما سال دی ماه ۹۹ از سامانه بازارگاه ۶۰۰تن جو خریداری کردیم که این را در دی بهمن و اسفند ماه تحویل ما دهندولی آنها کل بار را درحدود ۵۰ کامیون اخر اسفند برای ما فرستادن این در صورتی بود که کارخانه ما ظرفیت تخلیه نیمی از آن بار را داشت بنا ب ناچار با مذاکره با جهاد شهرستان رشت انباری روبروی کارخانه ودر۲۰متری ان تخلیه کردیم بلافاصله ازآن استفاده میکردیم با نظارت جهادبدون اینکه فاسد شود در طی مصرف این از تعزیرات آمدند گفتند چرااین انبار را در سامانه انبار ثبت نکردید این در صورتی بود که ما آخر سال با تعطیلات برخورد کردیم وخود نیز در حال مصرف ان و توزیع ان با نظارت جهاد ب مردم بودیم در حال حاضر این رای برای ما آمده که ما را متهم ب قاچاق آن کرده در صورتی که جو همان جا جلو کارخانه در اختیار جهاد بود و الان جهاد نامه ای ب ما داده برای تاظیرات حکومتی کشور که ما این بار جو را در مود مقرر سالم ب مقداری که تحویل گرفته بودیم تحویل دادیم وحال از شما بزرگوار میخواهم ما را راهنمایی کنید یا از دستتان برمی آید انجام دهید تا ما بحق مان برسیم سپاس گذار از شما

  پاسخ
 • پارسال برج ۸ چند کارتن ابکش خریداری از جنوب کردم ب مقصد گیلان ک در اهواز گرفتنم و گفتند بارتون قاچاقه طی مراحل قانونی ارزش گمرکی زدند ۱۶۸۰۰۰۰۰شانزده ملیون هشتصد هزار تومان بعد گفتند وسیله حمل کننده هم باید ارزش بخورد ک اونم ارزشش شده ۲۲۰ ملیون ت قانون قاچاق میگند ارزش کالا و ارزش بار با هم جمع میشه و صحاب بار اومده بار رو تحویل کرفته ک حاضره ۱۶۸۰۰ملیون رو پرداخت کنه ولی متاسفانه میگند باید جریمه ماشین هم رو بپردازیدحالا ب این مرحله رسیدیم ک حکم رو ارجا دادند ب کمیسیون میخواستم بدونم چرا حکم رفته کمیسیون؟؟؟؟؟ ایا احتمال داره همون ۱۶۸۰۰ بپردازیم در ضمن من راننده خودرو سواری هستم ماشین ب اسم ی خانم هست صحاب بار هم ی خانم هست ک اومده روی باراگر امکان دارد ی راهنمایی کنید

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 26, 2022 3:31 ب.ظ

   سلام وقت بخیر
   اگر صاحب بار خودشو معرفی کرده
   خودرو آزاد میشه و جریمه خودرو رو صاحب مال باید بدهد

   پاسخ
 • با سلام و عرض احترام
  من جایی برای استخدام رفتم و به من گفتند شما بایستی فروش محصولات مارو انجام بدید.
  محصولات آرایشی و بهداشتی هست .
  اعلام کردند که محصولات قاچاق هست .
  و فقط وظیفه شما بازاریابی هست.
  تحویل و تسویه به عهده شما نیست و ما خودمان انجام میدهیم.
  از شما این سوال رو دارم این کار برای من بار قانونی دارد یا خیر؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 7, 2022 4:41 ب.ظ

   سلام خیر ربطی به شما ندارد مگر اینکه قاچاق دسته جمعی محسوب یا به عنوان مباشرت یا معاونت در قاچاق محکوم شوید

   پاسخ
 • رضا مهدی زاده
  آوریل 28, 2022 10:51 ق.ظ

  سلام ایا خروج خودرو های منطقه ازاد از محدوده تردد قاچاق محسوب میشود

  پاسخ
 • من راننده هستم از ماشینی که روش کار میکنم تریلی هست از ماشین کالای قاچاق گرفتند پوشاک خارجی و ماشین توقیف است .ارزش کالا را در کلانتري ۲۷۰ میلیون زدند . تعزیرات پرونده را ارسال کرده به گمرک و در گمرک ارزش کالاها را به ۱۴۵ زدند و با توجه به این که تریلی بالای ۱۰۰ میلیون مصادره یا قیمت تریلی به جریمه اضافه می‌شود. آیا شما راه چاره ای میدانید .لطفا راهنماییم بفرماید .با تشکر

  پاسخ
 • سلام
  یه راهنمایی میخواستم ازتون
  امروز یه بنده خدایی به فروشگاه من مراجعه کرد و یه کارت شناسایی نشون داد و خودش رو ….. معرفی کرد و جواز کسب رو خواست
  در فرصتی که من رفتم انتهای مغازه برای آوردن جواز دیدم اومده پشت پیشخوان و قصد سرک کشیدن رو داره که باهاش برخورد کردم گفت باید مغازتو بگردم گفتم حکم بیار بگرد فرستادمش اون طرف میز
  زنگ زد دوستانش اومدن و گفتند کالاهای مغازت قاچاق و باید ضبط بشن و ما ببریمشون
  نزاشتم این کارو بکنن و یه صورت جلسه نوشت و کل وسایل رو عکس گرفت و گفت حق فروش نداری تا بیای تکلیفش رو روشن کنی
  حالا 2 تا سئوال داشتم
  1 مامور یا بازرس ….. بدون حکم حق گشتن مغازه رو داره؟
  2 من نمایندگی برند….. هستم و تمام وسایل رو از اون شرکت میخرم
  قرارداد نمایندگی رو ارائه کردم میگن باید برگ سبز تمام اجناس مغازه رو بیاری که ممکن نیست چون من با ش…

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 11, 2022 4:49 ب.ظ

   سلام
   جواب سوال اول خیر هست
   در خصوص سوال دوم مدارک شما باید مورد بررسی قرار گیرد

   پاسخ
 • سلام از بندع دو دستگاه کولر گازی گرفتن که ارزششون روی هم ۲۰ ملیون تومانه
  هر کدومم مال یه خونوادس برای تهران میبردم که از بندع گرفتن ، ولی اگاهی که کولرو گرفته توی صورت جلسه نوشته مال بندس، باید چکار کنم
  پیش قاضی

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   ژوئن 17, 2022 11:00 ب.ظ

   سلام در فرض سوال شما حامل و مالک کالای قاچاق محسوب می شوید.

   پاسخ
   • سلام از بنده ۴۰۰۰ عدد عینک آفتابی گرفتن و ماشین به نام خودم نیست و میخواستم بدونم چقدر جریمه میشم چند برابر ارزش مال و ماشین آزاد میشه یا نه؟؟ممنون

    پاسخ
    • دادپویان حامی
     می 20, 2023 12:53 ب.ظ

     سلام. بستگی به نظر قاضی دارد. از 1 تا 5 برابر می تواند جریمه نماید. در مورد ماشین هم مالک می تواند با ارائه مدارک درخواست رفع توقیف نماید اما ارزش ماشین به جریمه شما اضافه می شود.

     پاسخ
 • سلام.اگر شخصی سه سال متوالی برای قاچاق لوازم آرایشی دستگیر بشه.براش سوپیشینه منظور میشه و حبس داره یا با جریمه قابل حله؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 20, 2023 12:51 ب.ظ

   با سلام. طبق قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1400 ارتکاب جرم قاچاق بیش از سه بار قاچاق حرفه ای محسوب و علاوه بر ضبط کالا و جریمه نقدی به حبس نیز محکوم می شوید.

   پاسخ
 • با سلام ما یک شرکت داشتیم که در اون نقشه برداری های سه بعدی سنگنین انجام میدادیم که برای اینکار نیاز به کامپیوتر های قوی هست . از تعزیرات اومدن کامپیوتر های مارو بردن انبار تملیکی ضبط کردن به جرم قاچاق! کل قطعات رو از بازار از ی فروشنده معتبر خرید کردیم که تمامش فاکتور چاپی داشته و همچنین کل لوازم گارانتی شرکت های ایرانی بودن…
  قاضی تعزیرات ضمن اینکه اعلام کرد گارانتی ایرانی قطعات دلیل بر قاچاق نبودنشان نیست گفت فاکتور ها نیز کارایی ندارند و فقط برگه سبز لازم است.
  ما خریدار هستیم برگه سبز از کجا بیاریم آخه!!!
  ما فروشنده را معرفی کردیم ولی ایشان امدند و خیلی راحت گفتند فاکتور ها برای فروشگاه ما هست ولی از قطعات داخل انبار بی اطلاع هستند و رفتند!
  و ما متهم به قاچاق شدیم واقعا قوانین مسخره است

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 20, 2023 12:51 ب.ظ

   سلام. شما باید از شخصی که خریداری کرده اید بخواهید اسناد مثبته گمرکی را ارائه نماید چنانچه این مدارک را نداشت و شما محکوم شدید می توانید علیه فروشنده طرح دعوی نمائید و خسارات خود را مطالبه نمائید.

   پاسخ
 • عرض ادب و احترام
  من یک بسته پستی ارسال کردم که چندتا تیکه پوشاک جنس خارجی بوده که از شیراز از یک مغازه که حراج گذاشته بود با قیمت کمتر خرید کردم و با کمی سود برای فروش گذاشتم و کسی در تهران خرید و بسته را براش پست کردم دوتا کفش و یک کیف و یدونه بلوز و شلوار بود
  وزن بسته با کارتن پستی 3600 گرم بود

  الان در سایت پست فقط نوشتن بسته توقیف شده و هیچی هم ننوشتن
  یعنی بخاطر خارجی بودن توقیف کردن؟؟

  من چه اقدامی باید بکنم؟؟

  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 20, 2023 12:52 ب.ظ

   سلام. احتمالاً بخاطر خارجی بودن توقیف گردیده، البته از پست پیگیری کنید تا دقیقا اطلاع دهند که موضوع توقیف بابت چه هست.

   پاسخ
 • سلام. وقت عالی بخیر. قاچاق نوشابه انرژی زا چه مجازاتی دارد؟ آیا سابقه کیفری هم دارد یانه؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   جولای 31, 2022 2:08 ب.ظ

   سلام ضبط کالا و معادل یک برابر ارزش کالا طبق نظر گمرک جریمه نقدی دارد. خیر. سابقه کیفری ندارد.

   پاسخ
 • سلام
  روز بخیر
  بنده نماینده شرکت حمل و نقل بین اللمللی هستم و وظیفه ترانزیت خارجی کالا از گمرک مبدا به گمرگ مقصد داشتم
  قضیه این هست که یک دستگاه معدنی مستعمل طبق اسناد که در اسناد حمل صاحب کالا مشخص هست و شرکت ما هم به عنوان حمل کننده ذکر شده حالا بعد از تشریفات گمرکی ارزیابی و کارشناسی سریال دستگاه با اسناد اون چیزی که ورود شده بود و انبار قبض انبار صادر کرده و اسناد مبدا و ارزیابی ارزیاب و اظهار نامه کاملا مطابقت دارد و قبل از خروج کالا که نمیدونم بر چه اساسی گمرک حساس شده بو و کالا در گمرک توسط حراست بررسی شد و ظاهرا یه سریال شاسی به جز اون چیزی که ما دیده بودیم و در اسناد باشه در زیر بچسب قدیمی پیدا شد که ظاهرا از مبدا هند به این صورت اومده بود و نه ما و نه خریدار از این موضوع مطلع نبویم که حالا پرونده به تعزیرات کشیده حالا شرکت حمل ما که فقط نقش حمل کننده و ترانزیت خارجی کالا رو بر عهده داشته تکلیف چی هست؟ تکلیف صاحب کالا چی هست؟
  اگر هم جرمی یا شیطنتی انجام شده توسط فروشنده خارجی بوده اینجا تکلیف کالا چی میشه
  لطفا راهنمایی بفرمایید

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 20, 2023 12:54 ب.ظ

   سلام. صاحب کالا می بایست علیه فروشنده دعوای کلاهبرداری را مطرح نماید و گواهی طرح دعوا را به تعزیرات ارائه دهد و درخواست توقف رسیدگی نماید.

   پاسخ
 • با سلام. من سه قلم جنس لوازم خانگی ، فر توکار، هود و گاز رومیزی گرفتم که بعدا متوجه شدم کد رهگیری و شناسه کالا ندارن. از لحاظ حقوقی و گمرکی تکلیف چیست؟ ۱- قاچاق محسوب میشود؟ ۲- من حق شکایت دارم یا خیر؟ ۳- جریمه یا اعمال قانون فروشنده چیست؟ با سپاس فراوان

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 20, 2023 1:13 ب.ظ

   سلام. متوجه سوال شما نمی شوم. این کالاها از کجا خریداری شده است؟ آیا شما وارد کننده می باشید؟ جهت راهنمایی بهتر با دفتر تماس حاصل نمائید.

   پاسخ
 • سلام. اگر از قاچاق بودن کالا اطلاع نداشته باشی و از فرد ناشناس بار تحویل گرفته باشی بابت کرایه معمولی بار حمل کرده باشی آیا جریمه حمل بار شامل راننده می‌شود؟یا به مبلغ ارزش بار جریمه می‌کنند ؟/ ممنون پس اینکه میگن بار بی صاحب خورده تو پرونده یعنی چه/

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   سپتامبر 18, 2022 3:32 ب.ظ

   سلام به مبلغ ارزش بار جریمه میشوید/ بارنامه قانونی اگر صادر شده باشد و بتونید ثابت کنید اطلاع نداشتین مجازات نمی شوید

   پاسخ
   • سلام..کامیونی ازیکی ازاقوام برای تهیه امرارمعاش اجاره کردم درطی حادثه‌ای قادربه رانندگی نبودم به ناچارراننده گرفتم راننده بعدازبیست روز بارقاچاق زد وماشین توقیف شدالان چه شکایتی میتونم ازاین راننده بکنم تابه حق وحقوقم برسم)ضمننا ماشین وبعداز ۱ماه بادوندگی فراوان آزادکردم ولی دلم میخواد راننده به سزای کارش برسه نامرد

    پاسخ
    • دادپویان حامی
     می 20, 2023 1:17 ب.ظ

     سلام. در صورتی که خسارتی به شما وارد شده باشد می توانید از طریق مراجع قضایی مطالبه خسارت نمائید.

     پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر من سوالم این است که بخاطر کالای قاچاق یک سال محکوم به زندان تعزیری شدم من نمیخام زندان برم میشه تبدیل به جریمه کرده پرداخت کنم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اکتبر 20, 2022 10:47 ق.ظ

   سلام از اجرای احکام درخواست پابند الکترونیکی نمایید.

   پاسخ
  • سلام من یک کامپیوتر که ۸ عدد کارت گرافیک روی ان بسته بودم پارسال از تهران خریدم یه مدت باهاش ارز اتریوم استخراج میکردم بعد از چند ماه دیگه که نشد اتریوم استخراج کنم تو خونه باهاش گیم و کارهای گرافیکی انجام میدادم . حدود یک ماه پیش ماموران اگاهی ریختن داخل خونه و بدون حکم کامپیوتر و کارتهای گرافیکمو بردن و به عنوان کالای قاچاق برام پرونده درست کردن . تمام وسایلم با فاکتور و گارانتی هلوگرام دار هستن ایا میتوانند وسایل من رو مصادره کنند ؟

   پاسخ
   • دادپویان حامی
    می 20, 2023 1:16 ب.ظ

    سلام. فاکتور و گارانتی ملاک قاچاق نبودن نیست شما باید مدارک و اسناد گمرکی را ارائه دهید.

    پاسخ
 • محمد پودینه
  نوامبر 3, 2022 3:03 ب.ظ

  با سلام و خسته نباشید
  از من 11 عدد بخاری گازی ژاپنی گرفتن
  ایست بازرسی سهل آباد گرفتن و پرونده من نهبندان است
  قاضی فقط میگه پوله نقد بده تا ماشینت آزاد بشه سند قبول نمیکنه که ماشین آزاد بشه و صاحب بار هم اومده بود و بنده هیچ اطلاعی در مورد قاچاق بودن آونا نداشتم و قاضی گفت مالک رو هم اگه بخوام وارد پرونده کنم هر دو نفرتون باید
  130 میلیون بزارید پس خودت قبول کن وگرنه هر دو نفر هم جریمه میشید من هیچ اطلاعی نداشتم و الان نمیدونم باید چیکار کنم صاحب بار رفته جواب نمیده قاضی هم فقط میگه پول نقد نمیدونم مقدار جریمش چقد هست ارزش کالا هم هنوز مشخص نیست

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 20, 2023 1:14 ب.ظ

   سلام. تعیین نوع وثیقه به اختیار قاضی می باشد و شما نمی توانید در این مورد کاری انجام دهید.

   پاسخ
 • خوب

  پاسخ
 • با سلام بنده مقداری لوازم بهداشتی داشتم که به ظن قاچاق گرفتن و به اداره تملیکی دولت دادن و من بغد 6 ماه رای برایت گرفتم ولی مال من رو به دلیل نداشتن تاییدیه غذا دارو دولت بدستور دادستان محل انهدام کرده استو من حقی بر مال یا حق شکایت دارم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 20, 2023 1:15 ب.ظ

   سلام. نداشتن تائیدیه غذا و دارو تخلف تعزیراتی است و شما نمی توانید نسبت به کالایی که این تائیدیه را ندارد ادعایی داشته باشید. و نسبت به آن هم پرونده مجزا تشکیل خواهد شد.

   پاسخ
 • سلام.وقت به خیر .بابت کالای کیف و کفش خارجی که در عمق سرزمین گمرکی به ظن قاچاق از ماشین وانت ظبط شده .و راننده به عنوان مالک و حامل جریمه شده است .آیا اگر شخص ثالث به عنوان مالک ورود کند و اثبات کند از قاچاق بودن کالا بی اطلاع بوده .امکان دارد اجازه مرجوع نمودن کالا رو صادر کنند؟

  پاسخ
 • ستار ثنایی
  فوریه 5, 2023 3:35 ق.ظ

  عالی

  پاسخ
 • سلام خسته نباشید من راننده کامیون بودم که با بارنامه دولتی وبیجک خرده بار زدم ماشین بس از بازرسی هشت تا بیجک گفتن قاچاق هفت نفر به زور پیدا کردم به جز یکیش بار سیگار بود پنجاه میلیون دادگاه بدوی جریمه نوشته به من اعتراض دادم دادن تجدید نظر اونجا هم با باربری رفتیم من اثبات کردم که باربری تحویل گرفته ولی باز از قزوین پیگیر شدم میگن باید پرداخت کنی مگه نباید دوباره رای بیاد

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 20, 2023 1:17 ب.ظ

   سلام. در صورتیکه به رای بدوی تعزیرات اعتراض کرده باشید باید منتظر رای تجدیدنظر باشند سپس پرونده به اجرای احکام ارسال شود.

   پاسخ
 • سلام
  بنده 10تن گردو ازم گرفتن که اعلام کردم طبق مستنداتی داشتم ایرانی میباشد ولی قبول نکردن و نهلیتا کارشناسی جهاد کشاورزی ایرانی اعلام کردو من تبرئه شدم رای به نفعم صادر شد، حالا که قرار بر تحویل بارم شده میگن طبق قانون و دستور دولت کلیه بارهای داخل انبار تمیلیکی فروخته شده و بار شماهم جز این بارها هم بود
  حالا خواستم بدونم چقد زمان میبره که پولشو طیق قیمت گذاری اولیه گمرک که اعلام کرده بود و بهم میدن
  آیا زمان زیادی میبره و حالا حالا باید بدوم یا نه بعد از قطعی شدن حکم بهم میدنش

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 20, 2023 1:17 ب.ظ

   سلام. زمان مشخصی ندارد. چنانچه پیگیر باشید زودتر به نتیجه خواهید رسید.

   پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

آرا قضایی

نظریات مشورتی

مقالات مرتبط