نمونه آرای داوری

ابطال رای داوری به جهت خروج شریک از شرکت

موضوع رای: ابطال رای داوری به جهت خروج شریک از شرکت شرکت سهامی خاص الف در اساسنامه خود، حل و فصل اختلافات میان شرکا و شرکت را که ناشی از…

داوری در دعاوی

داوری در دعاوی تراکم و انباشت پرونده ها در دادگستری همواره یکی از معضلات نظام حقوقی بوده است. برخی از این پرونده ها سال ها در انتظار صدور حکم نهایی...