دعاوی حق علامت تجاری

دعاوی حق علامت تجاری که یکی از شاخه های دعاوی مالکیت فکری و صنعتی است را مورد بررسی قرار می دهیم.

بهره برداری از برند

اجازه بهره برداری از برند

صاحب علامت تجاری می تواند اجازه بهره برداری از برند را در قبال پرداخت قیمتی، به شخص ثالث واگذار نماید.

اعتراض به رد اظهارنامه علامت تجاری

اعتراض به رد اظهارنامه در صورتی که اظهارنامه ثبت علامت تجاری واجد شرایط قانونی نباشد و یا اینکه علامت تجاری که تقاضای ثبت آن شده است از علائم تجاری غیر قابل ثبت باشد، وارد است این اعتراض در دادگاه عمومی تهران مطرح میگردد.

مراجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی ثبت علامت تجاری

مراجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی ثبت علامت تجاری با آنچه به صورت معمول در قانون آئین دادرسی مدنی وجود دارد متفاوت است و ساز و کار خاص خود را دارد. دعاوی که در خصوص علائم تجاری ممکن است به وقوع بپیوندد را می توان در دو دسته دعوای حقوقی و دعاوی کیفری تقسیم بندی نمود که هر کدام با توجه به موضوع خواسته طرفین بررسی های خاص خود را می طلبند.

علائم تجاری و صنعتی «مارک»

علامت تجاری و صنعتی (مارک)

علائم تجاری و صنعتی اغلب به یک معنا به کار می روند در حالیکه این دو دارای تفاوت هایی با هم هستند. اما جدای از تفاوت های آن ها هرگاه علائم تجاری یا صنعتی را به کار می بریم ،هدف این است که یک کالا یا محصول را از دیگر کالاها متمایز کنیم.

مراحل ثبت علامت تجاری

ثبت علامت تجاری و مراحل ثبت

شرکت ها و موسسات جهت بهره برداری از ساز و کارهای حمایتی پیش بینی شده توسط قانون گذار، علاقه مند به ثبت علامت تجاری می باشند.

اخذ دستور موقت در دعاوی علامت تجاری

اخذ دستور موقت در دعاوی علامت تجاری

دستور موقت اقدامی است که نقش بسیار سازنده ای را قبل از طرح دعوا یا در جریان طرح دعوا بر عهده می گیرد.
دستور موقت یا دادرسی فوری ، همان طور که از نام آن بر می آید ، اقدامی است فوری که پیش از طرح دعوا یا در جریان طرح

مزایای ثبت علامت تجاری

مزایای ثبت علامت تجاری

علامت تجاری هر نشان و علامتی است که سبب تمییز یک کالا یا خدمات از سایر کالاها و خدمات می گردد.
البته صرف قراردادن علامت تجاری برای یک محصول یا خدمات کافی نیست بلکه برای استفاده از مزایای علامت تجاری لازم است که علامت تجاری مربوطه ثبت شود.

اعتبار و تمدید مهلت علامت ثبت شده

انتقال، تمدید و تغییر علامت تجاری

قانون گذار در جهت حمایت از مالکین علامت تجاری قوانینی را تدوین نموده است. انتقال، تمدید و تغییر علامت تجاری از جمله حقوق انحصاری مالک علامت تجاری می باشد.

ابطال علامت تجاری

ابطال علامت تجاری

علامت تجاری پس از ثبت حق انحصاری مالک آن است که جهت بهره برداری از آن به وی تعلق می گیرد . مالک در صورتی که متوجه شود اقداماتی جهت سوء استفاده از حق او در حال وقوع است می تواند از استفاده دیگران از حق انحصاری خود جلوگیری کند .

ضبط کالای نقض کننده علامت تجاری به نفع مالک علامت تجاری

هنگامی که علامتی تجاری برای کالایی در نظر گرفته می شود و ثبت می گردد ، استفاده از علامت ثبت شده تنها توسط مالک آن مجاز می باشد و مالک آن علامت را برای محصولات خویش مورد استفاده قرار می دهد و از این جهت با آن علامت محصول خویش را به سایرین می شناساند.

انتقال علامت تجاری ثبت شده

صاحب یک حق و علامت پس از ثبت ، می تواند شخصا از حق خود هر استفاده ای که می خواهد داشته باشد و برای این مورد هم قانون گذار صرفا حق استفاده انحصاری را به مالک اعطا کرده است

تغییر علامت تجاری

تغییر علامت تجاری

تغییر علامت تجاری ،حقی است که به صاحب علامت تجاری ثبت شده در قانون اعطا شده است. ممکن است متقاضی ثبت علامت تجاری ،تمایل داشته باشد که تصویری که انتخاب شده است تغییر کند

تامین دلیل در دعاوی علامت تجاری

گاهی افراد ذی نفع در امری ، احتمال می دهند که در آینده بنا به دلایلی ، استفاده از اسناد و مدارک موجود آن ها به دلیل معدوم شدن آن ها و یا هر علت دیگری متضرر گردد. از این رو قبل از ، از بین رفتن اسناد و مدارک مربوط به ادعایشان به تامین دلیل روی می آورند