دعاوی حق اختراع

وحدت اختراع

مستنداً به اصل وحدت اختراع ، اظهارنامه ای که مخترع جهت ثبت اختراع به اداره…

واردات موازی

یکی از استثنائات مهم حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع و به تعبیر وسیع تر حقوق…
اختراعات قابل ثبت

ثبت اختراع

مخترعین برای آنکه بتوانند از حمایت های قانونی تعیین شده توسط قانونگذار بهره مند گردند…
انواع اختراع

انواع اختراع

اختراع و ورقه اختراع با توجه به عوامل و فاکتورهایی همچون اداره یا موسسه ای…
حق اختراع چیست

حق اختراع چیست

از جمله حقوقی که کم تر در مباحث حقوقی مورد کنکاش قرار گرفته است بحث…
نقض حق اختراع

ابطال حق ثبت اختراع

نبودن شرایط اختراع در صورتی که موارد زیر رعایت نشود بنابر قانون حق ثبت اختراع…
زوال حق اختراع

زوال حق اختراع

هر اختراعی برای مدت مشخصی تحت حمایت قانون قرار می گیرد مدت این حمایت از…
واگذاری و فروش حق اختراع

انتقال حق اختراع

یکی از حقوقی که قانون گذار برای مخترع به رسمیت شناخته است، انتقال حق اختراع…