جرایم علیه اشخاص

جرایم علیه اشخاص

[vc_row width=”1″ height=”large” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-50px%22%7D%7D”][vc_column sticky=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-10px%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%7D%7D” width=”1/5″][us_image image=”32876″ align=”center” size=”us_100_100_crop”][us_separator size=”custom” height=”20px”][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%221px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-left-width%22%3A%225px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23000056%22%7D%7D”][vc_column_inner][vc_wp_custommenu align=”right” font_size=”16px” nav_menu=”3407″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”4/5″][vc_row_inner][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22height%22%3A%2250rem%22%2C%22margin-left%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2210px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2230px%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%223px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%223px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2210px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%220%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23999999%22%7D%7D” width=”5/6″][us_separator size=”custom” height=”20px”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22padding-left%22%3A%2220px%22%7D%7D”] جرایم علیه اشخاص [/vc_column_text][us_separator size=”custom” height=”20px” show_line=”1″ color=”text”][us_separator...

سقط جنین

امروزه سقط جنین در دنیا با دلایل مختلفی رو به فزونی است، بیشتر افراد هم با موضوع سقط جنین کاملاً مخالفند و حقوق دانان و فقها آن را غیرقانونی و...

جرم ترک انفاق

قانونگذار ایران با هدف حفظ و استحکام خانواده و رفع ضروریات زندگی برخی خویشاوندان سببی و نسبی افراد را ملزم به پرداخت نفقه می کند.

جرم تهدید و اکراه

تهدید به معنای ترساندن و بیم دادن است و عبارت از عملی که دیگری را به ارتکاب جرم یا گرفتن مال مجبور کند طوری که ترس از عاقبت انجام یا عدم انجام عمل تهدید شونده را وادار به اطاعت از خواسته ی تهدید کننده کند.

جرم توهین

جرم توهین از دسته جرایم علیه شخصیت معنوی افراد می باشد و جرم توهین نیز مانند سایر جرایم دارای عناصر مادی، معنوی و قانونی می باشد

شکایت کیفری دیه

شکایت کیفری دیه

دیه یا خون بها ، از جمله مجازات های مقرر برای جرایم علیه تمامیت جسمانی انسان می باشد که در کنار قصاص و تعزیرات بررسی می شود. دیه به صورت...

آدم ربایی و ربودن اعضای انسان

آدم ربایی در قالب جرم سرقت نمی گنجد و قانونگذار ماده ی خاصی را برای آن مقرر داشته است: