انتقال ملک قبل و بعد از تقاضای ثبت

خدمات حقوقی

شرح موضوع

تنظیم و ثبت و صدور سند رسمی و انتقال ملک نسبت به ملک مجهول المالک قانونی،منوط به اعلام الزام عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به تقاضای ثبت املاک و اراضی مجهول المالک متصرفی موضوع ادعای مالکیت خود با تنظیم اظهارنامه ثبتی و تسلیم آن به اداره ثبت و اعلام ممنوعیت دفتراسنادرسمی از تنظیم هر گونه سند رسمی با موضوع معاملات مربوط به املاک و اراضی و اموال مجهول المالک مشمول اصلاحات ارضی و اعلام رفع ممنوعیت دفتر اسناد رسمی راجع به معاملات مربوط به املاک و اراضی مجهول المالک پس از قبول تقاضای ثبت انها از طرف اداره ثبت اسناد و املاک محل میباشد.

انتقال ملک قبل از تقاضای ثبت

انجام معامله و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی ممنوع است. شخصی که در دفتر توزیع اظهارنامه پلاکی به نام وی معرفی و ثبت شده باشد و قبل از درخواست ثبت با سند عادی پلاک موصوف را به دیگری انتقال دهد و بارسیدگی کامل اداره ثبت تصرفات مالکانه خریدار سند عادی محرز باشد قبول تقاضای ثبت با شرایط مذکور از خریدار بلااشکال است.وطبق بخشنامه های ثبتی انتقال ملک به موجب سند عادی قبل از ثبت ملک در ادارت ثبت پذیرفتنی می باشد و آثار قانونی انتقال بر آن مترتب است و خریدار نیز می تواند با استناد به سند عادی ادامه روند تقاضای ثبت را خواستار شود.

انتقال در حین عملیات مقدماتی ثبت بعد از تقاضای ثبت

مطابق قانون ثبت بعد از تقاضای ثبت و قبل از ثبت ملک در دفتر املاک ، متقاضی ثبت ممکن است مورد تقاضای خود را کلاً یا بعضاً به دیگری انتقال دهد. در انتقال به موجب سند عادی  در نقاطی که ثبت معاملات الزامی نشده ، انتقال دهنده موظف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصاً یا به وسیله وکیل در اداره ثبت حاضر و معامله خود را کتباً اطلاع دهد.

عدم اعتراض به ثبت ملک

هرگاه انتقال به موجب سند عادی باشد و نسبت به آن اعتراض صورت نگرفته باشد ، عملیات مقدماتی ثبت به نام انتقال گیرنده ادامه می یابد. بدین نحو که اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده ملک به اسم انتقال گیرنده اعلان می شود و اگر اعلانات درجریان باشد ، بقیه اعلانات به نام انتقال گیرنده با قید انتقال صورت می گیرد و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسم انتقال گیرنده به ثبت خواهد رسید.

اعتراض صورت گرفته نسبت به ملک

هرگاه مورد انتقال ، ملکی باشد که نسبت به آن  اعتراض شده باشد ، انتقال دهنده مکلف است درحین انتقال ، انتقال گیرنده را از وجود معترض و در ظرف 10 روز از تاریخ انتقال ، معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال دهنده درحین انتقال از اعتراضی که شده است رسماً مطلع نبوده و یا اعتراض بعد از انتقال داده شود ، انتقال دهنده مکلف است در ظرف 10 روز از تاریخ اطلاع رسمی معترض را به وسیله اظهار نامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل الیه و انتقال گیرنده در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض آگاه کند.منتقل الیه به محض ابلاغ اظهارنامه درمقابل معترض قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوی بدون تجدید به طرفیت او جریان خواهد یافت. انتقال دهنده ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی است که از تخلف او بر گیرنده و یا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است ، به تقاضای انتقال گیرنده و یا معترض توقیف خواهد شد.

انتقال به موجب سند رسمی

درصورت عدم اعتراض طبق آئین نامه اجرایی درمورد املاکی که به ثبت نرسیده ولی شماره ملک از طریق اداره ثبت تعیین شده است دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند خلاصه معامله را تهیه و به طوری که در ماده مزبور مقررات به اداره ثبت بفرستند که در پرونده مربوطه بایگانی و درموقع ثبت ملک منظور می گردد. این امر به لحاظ اطلاع اداره ثبت از وقوع معامله صورت می گیرد و پس از آن دیگر تکلیفی متوجه انتقال دهنده نیست و پس از انتقال عملیات ثبتی به نام انتقال گیرنده ادامه می یابد.

انتقال حقوق ادعائیه معترض به ثبت

یکی از اصول کلی حقوقی انتقال دعوا به قائم مقام و ادامه اعمال دادرسی و قابل الاجرا بودن الزامات حقوقی درصورت انتقال دعوا و حقوق آن ها می باشد انتقال یا دعوی به دوصورت امکان پذیر است : یکی انتقال به صورت قهری با فوت مدعی یا معترض به وراث و دیگری انتقال به صورت اداری توسط عقد و یا هرعمل حقوقی که حاکی از انتقال ارادی باشد.

 انتقال به صورت قهری

طبق قانون ثبت هرگاه معترض حقوق ادعائیه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید دادخواست قائم مقام او شده و از مواعدی که برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد. این مورد را می توان از موارد انتقال به صورت ارادی تلقی کرد. به طور نمونه انتقال با وکالت و یا توسط عقد الزام آوری صورت پذیرد. البته باید به ذکر این نکته پرداخت که علاوه بر انتقال حقوق مندرج در قانون ثبت ، قائم مقام به انجام تکالیف و تعهداتی که برعهده معترض است ملزم می باشد.

تکلیف روسای ثبت در خصوص اعتراض موسسات دولتی

درمواردی که موسسات دولتی قانوناً برای حفظ حقوق دولت مکلف به دادن درخواست اعتراض به ثبت یا به تحدید حدود املاک مورد تقاضای ثبت اشخاص هستند چون عمل به این تکلیف مستلزم آگاهی از هویت و اقامتگاه و میزان سهم متقاضی ثبت و سایر اطلاعات لازم از طریق مراجعه به پرونده ثبتی مربوطه به منظور تقدیم دادخواست جامعی که مصون از اخطار رفع نقص دادگاه و محفوظ از تضییع حقوق دولت می باشد در این زمینه با موسسات مذکور همکاری نماید.

توقیف املاک ثبت نشده 

توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد درموردی که حکم بر مالکیت محکوم علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازای بدهی محکوم علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکل به صدور حکم نهایی است.

*مطابق  آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی هرگاه ملک مورد بازداشت ثبت نشده باشد مطابق ذیل رفتار خواهد شد :

1- هرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضای ثبت شده و طبق سند رسمی به غیر منتقل نشده باشد و یا اینکه مجهول المالک باشد ، بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت می شود.

2- هرگاه نسبت به ملک از طریق کسی دیگر تقاضای ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده باشد یا اینکه اساساً مورد بازداشت جزو نقاطی که به ثبت عمومی گذارده شده نباشد ، مراتب به اجراء اطلاع داده می شود.

توقیف املاکی که در جریان عملیات مقدماتی هستند

مانند املاک ثبت شده است با این تفاوت که به جای انعکاس موضوع توقیف در دفتر املاک مراتب در پرونده ثبتی درج و بایگانی می شود.

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره از دفتر حقوقی دادپویان حامی اطلاعات خود را ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام‌خانوادگی(ضروری)
Hidden

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط