اصلاح حدود سند مالکیت

اصلاح حدود سند مالکیت در مواردی،مورد استفاده قرار می گیرد که اعتبار اسناد مالکیت،خدشه دار شود و نیاز به اصلاح سند مالکیت باشد .لازم به ذکر است که در اعتبار اسناد مالکیت، اصل را بر اعتبار اسناد مذبور قرار می دهند.اما گاهی ممکن است مواردی حادث شود که اعتبار این اسناد زیر سوال برود.از این رو اقدام به اصلاح سند مالکیت صورت می گیرد.

ماده 149 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر میدارد:
“نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدا معلوم شود اضافه مساحت دارد ، ذینفع میتواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله ، به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید.”

مراحل تقاضای اصلاح حدود سند مالکیت

1)مالک میبایست تقاضای خود رامبنی براصلاح سندثبت به اضافه مساحت به ضمیمه بنچاق معامله اولیه،به اداره ی ثبت ارائه نماید.
2) پس از ثبت تقاضا،مالک زمانی را معین مینمایند،تامتقاضی درآن موعد حضور یابد.
3)سپس نماینده و نقشه بردارتعیین شده و توسط مسئول اداره به محل اعزام میگردند.
4) پس ازمعاینه محل وتطبیق وکنترل سوابق وحدود سندمالکیت با وضعیت محل ومجاورین وترسیم نقشه وضع موجود ملک،تشخیص داده میشود.

بایستی تشخیص داده شود،که آیا اضافه مساحت داخل درمحدوده سند مالکیت میباشد یاخیر.

5)پس از آن نقشه ای که نمودار وضع سابق و لا حق ملک می باشد توسط نقشه بردار ترسیم میگردد.
6)سپس درصورتجلسه معاینه محلی توسط نماینده تنظیم میگردد وگزارش انجام کاربه ضمیمه صورتجلسه ونقشه به مسوول اداره تحویل میگردد.
7)مسوول اداره صورتجلسه را بررسی نموده و دستور به اصلاح را صادر مینماید.
8) سپس پرونده به حسابداری جهت پرداخت بهای اضافه مساحت طبق بهای مندرج در اولین سند انتقال و پرداخت حقوق ثبتی متعلقه وفوق العاده نماینده ونقشه بردار ،ارجاع میگردد.البته در صورتیکه شرطی اقراری در این خصوص در سند انتقال اولیه قید نشده باشد.

 

پس ازطی نمودن مراحل مربوط به اصلاح،چنانچه ملک در رهن یابیع شرط باشد،اصلاح آن موکول به کسب موافقت خریداران اسنادمذکورخواهدبود .

اسنادمالکیت ازطرف ادارات ثبت همیشه معتبرهستندوفقط با حکم قطعی مراجع قضایی صالحه یاقانون مصوب مجلس شورای اسلامی قابل ابطال میباشد.

موارد اصلاح سند مالکیت

در عمل مواردی پیش می آید که اصلاح سند مالکیت ضرورت پیدا میکند. درمواردی هم قانونگذار به موجب مقررات قانونی،این اقدام را تجویز نموده است.در این موارد اصلاح سند،گاهی در صلاحیت دادگاه و گاهی در صلاحیت هیات نظارت و یا شورای عالی ثبت میباشد.در برخی موارد هیات نظارت میتواند این اختیار قانونی خود را به روسای واحدهای ثبتی تفویض نماید.

درچه مواردی هیات نظارت یا اداره ثبت،صلاحیت رسیدگی به درخواست اصلاح سند مالکیت را دارند؟

این سوال را میتوان با بررسی مواد متفرقه قانون ثبت و آئین نامه آن پاسخ داد.مواردی که میتوان نام برد عبارتند از:

  • وقتی ملکی پس از معامله ، دارای اضافه مساحت باشد.
  • اصلاح سند مالکیت به دستور هیات نظارت به استناد بندهای3،4،6 ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک.
  • هرگاه سهم مالک اشتباها زائدبرمیزانی که تقاضا و آگهی شده،یامورد انتقال واقع گردیده،ثبت وسندمالکیت آن صادر وتسلیم شده باشد.
  • تبدیل حد به کوچه در اثر تغییر وضع مجاور املاک ثبت شده
  • در صورت کسر مساحت و طول اضلاع
  • در صورت انصراف شهرداری از اجرای طرح اصلاحی پس از اصلاح سند مالکیت و ثبت دفتر املاک

در چه مواردی دادگاه،صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلاح سند مالکیت را دارد؟

دادگاه های حقوقی دادگستری فقط درموارد زیرصلاحیت رسیدگی به دعوای اصلاح سند مالکیت را دارند. دادگاه های مزبور، غیر از این موارد ، تکلیفی به استماع این دعاوی ندارند .
۱)وقوع اشتباه درعملیات مقدماتی ثبت و احراز آن درهیات نظارت پس از صدور سند مالکیت به شرط اخلال درحقوق دیگران.
۲)وقوع اشتباه درعملیات تفکیکی و احراز آن،توسط هیات نظارت پس از انتقال رسمی یاثبت دفتراملاک به شرط اخلال درحقوق دیگران.
۳)در خصوص موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت به املاک مصوب 1358/09/27 شورای انقلاب.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 4 امتیاز: 2)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست