تفاوت شرکت سهامی خاص با شرکت با مسئولیت محدود

شناخت تفاوت های شرکت سهامی خاص با شرکت با مسئولیت محدود می تواند از عوامل تاثیر گذار در توسعه یا رکود این نوع شرکت های تجاری باشد. در ادامه مهمترین تفاوت هایی که برای این دو نوع شرکت تجاری در نظر گرفته شده است را به اختصار بیان می داریم.

مهمترین تفاوت های شرکت سهامی خاص با شرکت با مسئولیت محدود

 • تعداد سهامداران یا شرکا در شرکت

در شرکت های سهامی ، شرکت با تعداد حداقل ۳ نفر سهامدار و در شرکت با مسولیت محدود با تعداد حداقل ۲ نفر شرکا تشکیل می گردد.

 • نحوه تقسیم سود در شرکت

تقسیم سود در شرکت های سهامی خاص نسبت به تعداد سهامی است که سهامدار در شرکت دارد اما در شرکت های با مسولیت محدود تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکا است.

 • میزان سرمایه شرکت

قانون مبلغ حداقلی برای سرمایه شرکت با مسوولیت محدود مقرر نداشته است.ولی سرمایه شرکت سهامی خاص نباید در بدو تشکیل، از یک میلیون ریال کمتر باشد.
در شرکت با مسوولیت محدود،در بدو تشکیل باید تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه های غیر نقدی قیمت گذاری و تسلیم شود.در شرکت سهامی خاص نیز باید تمام سرمایه غیرنقدی قیمت گذاری و تسلیم گردد ولی پرداخت تمام سرمایه نقدی لازم نیست و موسسین می توانند در بدو تشکیل حداقل یک سوم را نقداَ پرداخت نمایند و بقیه را پس از تشکیل،در مهلتی که در اساسنامه تعیین شده است،پرداخت نمایند.

 • نحوه انحلال شرکت

در شرکت سهامی خاص،اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود،هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده شرکت را دعوت نماید تا در باره موضوع انحلال یا بقای شرکت تصمیم گیری شود. هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مبلغ حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یعنی یک میلیون ریال،سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.در صورتی که هیات مدیره مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نکند یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات منعقد گردد،دادگاه به درخواست هر ذی نفع،حکم انحلال شرکت سهامی خاص را صادر خواهد کرد.در شرکت با مسوولیت محدود، در صورتی که به واسطه ضررهای وارده،نصف سرمایه شرکت از بین برود و یکی از شرکاء از دادگاه تقاضای انحلال شرکت بنماید و دادگاه دلایل او را موجه بداند و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال شرکت، به او تعلق می گیرد، به وی پرداخته و او را از شرکت خارج کنند،حکم انحلال شرکت از طرف دادگاه صادر خواهد شد.

 • اکثریت لازم جهت تصمیمات راجع به شرکت

در شرکت سهامی خاص تصمیمات راجع به شرکت،با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی مجمع عمومی عادی،اتخاذ می شود،مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود و اساسنامه شرکت نمی تواند ترتیب دیگری را مقرر دارد.

در شرکت با مسوولیت محدود تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود. چنانچه در دور اول این اکثریت حاصل نشد، تمام شرکاء می بایست مجدداَ دعوت شوند. در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می گردد، اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی بر خلاف مراتب فوق مقرر دارد.

 • نحوه انتخاب بازرس در شرکت

در شرکت های سهامی خاص بازرس به صورت اجباری تعیین می گردد اما در شرکت های با مسئولیت محدود انتخاب بازرس به صورت اختیاری است. در شرکت های با مسوولیت محدودی که تعداد شرکای آن بیش از دوازده نفر باشند،باید تعداد سه نفر بازرس،تحت عنوان هیات نظار،وجود داشته باشند و در سایر شرکت های با مسوولیت محدود بودن آن ها الزامی نیست.لیکن در کلیه شرکت های سهامی خاص،وجود حداقل یک نفر بازرس الزامی است.

 • انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های دعوت شرکت،در شرکت های سهامی خاص به صورت الزامی می باشد اما در شرکت های با مسولیت محدود به صورت اختیاری است.

 • انتخاب مجامع عمومی شرکت

مجمع عمومی در شرکت سهامی خاص توسط هیات نظار انتخاب می گردد البته در صورتی  که تعداد شرکاء آن بیش از ۱۲ نفر باشد اما مجمع عمومی در شرکت با مسولیت محدود توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی از بین سهامداران انتخاب می گردد.

 • مدیران شرکت

در شرکت های سهامی مدیران شرکت الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه تهیه و به صندوق شرکت بسپارند. اما در شرکت های با مسولیت محدود مدیران شرکت از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند.

 • تغییرات دراساسنامه شرکت

در شرکت سهامی خاص تصمیمات برای تغییر اساسنامه،با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی مجمع عمومی فوق العاده انجام می گیرد و اساسنامه شرکت نمی تواند اکثریت دیگری را مقرر دارد در حالی که در شرکت با مسوولیت محدود تغییر مطالبی از اساسنامه، باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه چهارم سرمایه را نیز دارا باشند، بعمل آید و اساسنامه شرکت می تواند اکثریت دیگری را مقرر دارد.

 • حق رای در شرکت

در هر دو شرکت سهامی خاص و شرکت با مسولیت محدود سهامداران و شرکا به نسبت سرمایه ای که دارند حق رای دارند.

 • تقویم آورده های غیر نقدی در شرکت

تقویم آورده های غیر نقدی سهامداران در شرکت سهامی خاص توسط کارشناسان رسمی دادگستری صورت می گیرد اما در شرکت های با مسئولیت محدود از سوی خود شرکا صورت می گیرد.

مدارک تاسیس شرکت

مدارک تاسیس در شرکت سهامی خاص عبارتند از:

 • دو جلد اساسنامه
 • دو برگ اظهارنامه
 • گواهی بانک دایر بر پرداخت ۳۵% سرمایه تعهدی
 • مدارک هویتی سهامداران و بازرسان
 • صورتجلسات مجمع عمومی موسس و هیات مدیره شرکت.

مدارک تاسیس در شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از:

 • دو برگ تقاضانامه
 • دو جلد اساسنامه
 • دو برگ شرکت نامه
 • مدارک هویتی شرکا
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیات مدیره شرکت.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × دو =