دعوای مطالبه باقی مانده سهام یا سهم الشرکه شرکت ها

شرکت های تجاری به محض تشکیل واجد شخصیت حقوقی شناخته می شوند. به همین جهت طلبکاران شرکت برای وصول مطالباتشان تنها می توانند به خود شرکت رجوع نمایند و حق مراجعه مستقیم به سهامداران یا شرکا را ندارند؛ مگر پس از انحلال شرکت و تحت شرایط قانونی. یکی از دعاوی که بستانکاران شرکت یا مدیر تصفیه شرکت پس از انحلال می توانند علیه شرکا یا سهامداران مطرح کنند، دعوای مطالبه باقی مانده سهام یا سهم الشرکه شرکت ها است.

مسئولیت سهامداران یا شرکای شرکت تجاری در مورد بدهی شرکت

مسئولیت سهامداران در شرکت سهامی عام یا خاص و شرکت تعاونی همچنین مسئولیت اعضای سهامدار در شرکت مختلط سهامی محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود در شرکت با مسئولیت محدود و در شرکت مختلط غیر سهامی تا میزان سرمایه شریک در شرکت است.

شرکای ضامن در شرکت تضامنی، شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی نسبت به بدهی های شرکت متضامنا مسئولند و هر طلبکار می تواند کل طلب خود را از هر یک از شرکا مطالبه نماید.

در شرکت نسبی هر شریک به نسبت سهم الشرکه ای که در سرمایه شرکت داشته باشد، مسئول پرداخت دیون شرکت است.

مراجعه به کلیه شرکا و سهامداران که به اختصار به مسئولیت آنها اشاره شد، موکول به انحلال شرکت است. به عبارت دیگر تا زمانی که شرکت تجاری منحل نشده، نمی توان به شرکا یا سهامداران مراجعه کرد؛ بلکه هرگونه مطالبه باید به طرفیت خود شرکت صورت پذیرد. پس از انحلال شرکت های تجاری به هر دلیلی، مراجعه به سهامداران و شرکا تابع قواعد مذکور در فوق است.

همانطور که بیان شد میزان مسئولیت برخی از شرکا و سهامداران محدود به همان مقداری است که به عنوان سرمایه به شرکت آورده اند. بنابراین سرمایه شرکت وثیقه عام مطالبات طلبکاران محسوب می شود و سهامداران و شرکا موظفند بخشی از سرمایه را که تعهد کرده اند پرداخت نمایند. در غیر این صورت طلبکاران شرکت یا مدیر تصفیه شرکت می تواند جهت وصول مبلغ باقی مانده به ایشان مراجعه نماید.

شرایط مطالبه باقی مانده سهام یا سهم الشرکه شرکت ها

یکی از شرایط ضروری برای امکان مطالبه باقی مانده سهام یا سهم الشرکه از سهامداران یا شرکا حصول سررسید است. به عبارت دیگر اگر تعهد شرکا و سهامداران مبنی بر تادیه باقی مانده سهم خود از سرمایه شرکت به نحو موجل باشد، مطالبه این مبلغ تنها پس از حصول سررسید امکانپذیر است.

شرط دیگر رجوع به اعضاء شرکت بابت باقی مانده سرمایه شرکت، انحلال شرکت تجاری به یکی از طرق انحلال است. شرکت های تجاری به طرق مختلفی منحل می شود. به هر ترتیب پس از انحلال شرکت، طلبکاران می توانند به اعضاء شرکت مراجعه کنند. پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت، مدیر تصفیه این مبلغ را از سهامداران یا شرکا مطالبه خواهد نمود.

در دادنامه صادره از سوی یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز تاکید شده است که استماع دعوای مطالبه سهم الشرکه منوط به صدور حکم به انحلال شرکت است و تا قبل از آن، این دعوا قابلیت استماع را ندارد.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه باقی مانده سهام یا سهم الشرکه شرکت ها

دعوای مطالبه باقی مانده سهام یا سهم الشرکه شرکت ها در دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده یا خواندگان یعنی سهامداران یا شرکایی که سهم خود را تماما پرداخت نکرده اند، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × دو =