جرایم علیه اموال

کلاهبرداری از طریق ارز های دیجیتال

امروزه با توجه به کاهش کیفیت معیشت زندگی، مردم به طرق مختلفی دستاویز می شوند تا حتی اندکی شرایط خود را بهبود دهند. با رشد و ترند شدن ارز های...

جرم پول شویی

پولشویی یا به عبارت دیگر money laundering  و در معنای تحت الفظی ، پول شسته شده یا پول تمیزهم نامیده میشود. اما معنای تحت الفظی این واژه از معنای حقیقی آن بسیار دور است. در حقیقت شاید بتوان گفت این اصطلاح کنایه ای است که برای این مورد استفاده می شود.

خیانت در امانت

یکی از جرایم مالی بسیار شایع و پرسابقه در نظام قضایی کیفری کشور ما بزه خیانت در امانت است که در ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جرم انگاری شده

کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری

کلاهبرداری به معنای ربودن مال دیگری با سوء نیت و استفاده از وسایل متقلبانه میباشد.کلاهبرداری از جمله جرائمی است که درقانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری جرم انگاری شده است.

جرم اختلاس

اختلاس به نوعی یکی از صور خاص جرم خیانت در امانت تلقی شده و ارکان تشکیل دهنده آن در بیشتر موارد با این عنوان مجرمانه مشابه بوده و یکی از تفاوت های مهم موجود میان این دو بزه ، ویژگی خاص مرتکب جرم اختلاس است ؛ بدین ترتیب که خیانت در امانت از جمله جرایم…

جرم رشوه

جرم رشوه

قانون گذار کیفری رشوه را به عنوان یکی از مهم‌ ترین جرایم در حوزه فساد اداری و مالی ، در ماده 3 از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری جرم انگاری کرده است.

جرم ربا

قانون گذار کیفری هم سو با احکام شرعی مقرر شده در دین اسلام ، جرم ربا را در قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده و برای ربا دهنده ، گیرنده ربا و نیز شخصی که واسطه میان این دو نفر بوده

جرم صدور چک پرداخت نشدنی

مطابق مواد 9، 11 و 12 اصلاحی قانون صدور چک، جرم صدور چک پرداخت نشدنی بدون شکایت دارنده ی چک قابل تعقیب کیفری نیست و با گذشت شاکی خصوصی، چه قبل و چه بعد از صدور حکم قطعی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب صادر و یا اجرای حکم موقوف می شود.

مجازات و تکرار جرم صدور چک پرداخت نشدنی

قانون صدور چک علاوه بر مجازات اصلی، یک نوع اقدام بازدارنده را نیز که بی شباهت به مجازات های تبعی نیست علیه صادر کننده چک بلامجل پیش بینی کرده است

جرم سرقت و مداخله در اموال مسروقه

پیش تر در خصوص شمول حکم سرقت بر ربودن آب، برق و گاز اختلاف نظر وجود داشت تا اینکه دیوان عالی کشور در برخی آراء خود آن را مشمول حکم سرقت قرار داد.

جرم تبانی در معاملات دولتی

جرم تبانی در معاملات دولتی

« ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348 » ، شرایط تحقق و هم چنین مجازات مرتکبین جرم تبانی در معاملات دولتی را  به عنوان یکی از جرایم اقتصادی در نظام کیفری ایران پیش بینی کرده است. هم چنین قانون گذار در ماده 603 از قانون مجازات اسلامی نیز به این عنوان…

جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا

جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا

با توجه به ماده 673 «قانون تعزیرات سال 1375» هر کس از سند سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد

جرم انتقال مال غیر

جرم انتقال مال غیر

مطابق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308 کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبرداری محسوب

جرم معرفی مال دیگری به عوض مال خود

ه موجب ماده 2« قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند» مصوب سال 1308، محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به این که مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده