• برای تدارک خدمات برای
  • شماره قرارداد
  • تاریخ قرارداد

بین:

………………………………………….(کارفرما)

……………………………………….(پیمانکار)

بند1: خدمات مورد درخواست:

1- 1- کارفرما توافق نموده است تا پیمانکار خدمات ذیل را (که از این پس خدمات نامیده می شود) انجام دهد:

الف:…………………………………..

ب:…………………………………….

ج:…………………………………….

بند 2: شروط توافق

2-1-:………………………………

بند 3: نحوه ی اجرا

بند 4: واحد پولی: تمام هزینه های مربوط به این قرارداد به دلار (USD) پرداخت می شوند.

بند 5- نحوه ی جبران خسارات

بند 6: تعهدات پیمانکار

بند 7: شرط محرمانگی

بند 8: شرط مستند سازی

بند 9: مالکیت معنوی

بند 10- شرط بازگشت مالکیت

و….و سایر بندهای مربوط به نظام مالی و پایان قرارداد که در تمام قراردادها یکسان است و این طرفین هستند که شروط بندهای مربوط به آن را تنظیم می کنند.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متخصص در قراردادهای بین المللی و سابقه درخشان در تهیه و تنظیم انواع قراردادهای بین المللی آماده ی ارائه خدمات حقوقی تخصصی در این زمینه در بخش قراردادهای بین المللی به طور مفصل توضیح داده شده است می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
بیشتر بخوانید :  اینکوترمز (Incoterms)
فهرست