بایگانی برای برچسب: وکیل دعاوی تجاری

دعاوی مربوط به شرکت های تجاری

شرکت های تجاری شرکت های داخلی از آنجایی که شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند، مانند هر فرد دیگری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند. با این وجود...

بیشتر بخوانید

شیوه ی پرداخت قراردادهای تجاری بین المللی

تعریف قراردادهای تجاری بین المللی قراردادهای تجاری بین المللی قراردادهایی هستند که میان یک کشور با کشورهای دیگر یا میان تجار و شرکتهای تجاری یک کشور ب...

بیشتر بخوانید