بایگانی برای برچسب: قراردادهای تجاری بین المللی

قرارداد لیسانس

قرارداد لیسانس قرارداد لیسانس ،از دسته ی قراردادهای تجاری با موضوعیت انتقال فناوری است. این قرارداد از مهمترین و رایج ترین طرق انتقال فناوری محسوب می ...

بیشتر بخوانید

شیوه ی پرداخت قراردادهای تجاری بین المللی

تعریف قراردادهای تجاری بین المللی قراردادهای تجاری بین المللی قراردادهایی هستند که میان یک کشور با کشورهای دیگر یا میان تجار و شرکتهای تجاری یک کشور ب...

بیشتر بخوانید