تعلیق قرارداد کار – دریافت خسارت ناشی از تعلیق کار

تعلیق به معنای توقف موقتی است تا مانعی که به وجود آمده است رفع گردد.در حیطه روابط کاری هم گاهی تعهدات یکی از طرفین کارگر یا کارفرما موقتا متوقف می شود.به این روند به اصطلاح ، تعلیق قرارداد گفته می شود.در این مورد بدین شکل است که پس از رفع مانع ،همه چیز به حالت سابق اعاده می شود.در این مقاله سعی داریم به بررسی موارد تعلیق اداره کار بپردازیم تا بدانیم در چه صورتی قرارداد معلق می شود و امکان بازگشت کارگر وجود دارد .

۱-از جمله مواردی که سبب تعلیق قرارداد کار می شود وقوع حوادث قهری است.

حوادث قهری همچون سیل، زلزله و … حوادثی هستند که خارج از اراده و غیر قابل پیش بینی می باشند. واضح است که در صورت وقوع ، کارگر نتواند به تعهداتش تا مدتی عمل کند و یا اینکه کارگاه آسیب ببیند و به طور موقت با تعطیلی مواجه شود. و البته همین حادثه ممکن است برای کارفرما هم رخ دهد .شایدکارفرما هم نتواند تا مدتی کارگاه را رو به راه کند و کارگران را به کار فرا بخواند. به هر حال این اتفاق کاملا قهری است و بدین جهت قرارداد کار را با تعلیق مواجه سازد.

۲ـاز قرارداد کار تعلیقی دیگر می توان به کارگرانی اشاره کرد که از مرخصی تحصیلی یا مرخصی های بدون حقوق استفاده می کنند.

لازم به ذکر است که در خلال این مدت قرارداد کار آن ها به حالت تعلیق در می آید.تعلیق قرارداد کار به دلیل تحصیل مورد شایعی است که اغلب اتفاق می افتد. از این جهت قانون گذار، آن را در موارد تعلیقی بیان کرده است که فردی که شاغل است و قصد ادامه تحصیل دارد (اغلب تحصیل خارج از کشور ) با خاطری آسوده به تحصیل بپردازد و بداند که کار او پابرجاست.  البته مرخصی تحصیلی برای دوسال دیگر هم قابل تمدید است .این مورد در ماده ۱۶ قانون کار و تبصره آن بیان شده است.

۳-از دیگر مواردی که قرارداد کار کارگر را با تعلیق مواجه می سازد، موردی است که کارگر بازداشت می گردد.

اگر از کارگر رفع اتهام شود کارگر مجددا به کار سابق خود برمی گردد. ذکر این نکته هم لازم است که اگر دلیل بازداشت کارگر، شکایت کارفرما باشد، کارفرما موظف است علاوه بر جبران ضرر و زیان به کارگر در خلال مدت شکایت کلیه حقوق و مزایای او را هم پرداخت کند.

بیشتر بخوانید :  انواع مرخصی کارگران

تعلیق قرارداد کار

نکته ظریفی که قانونگذار به درستی بدان توجه کرده است و دانستن آن بسیار حائز اهمیت است، این است که کارفرما نمی تواند به سبب شکایت کلیه حق و حقوق کارگر را قطع کند. بلکه موظف است جهت رفع احتیاجات خانوادگی کارگر حداقل ۵۰ درصد از حقوق ماهیانه او را به صورت علی الحساب به خانواده اش بپردازد. که البته بسیاری از کارگران به این مساله آگاه نیستند و کارفرمایان نیز از پرداخت هر نوع مبلغی در دوران شکایت و بازداشت کارگر امتناع می کنند. این در حالی است که قانونگذار دقیقا این مورد را در تبصره ماده ۱۸ قانون کار آورده است.

۴- قرارداد تعلیق کار شامل دوران خدمت نظام وظیفه هم می شود.

در این مدت قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید. البته کارگر موظف است نهایتا تا ۲ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد. گاها ممکن است که شغل سابق کارگری که خدمت نظام وظیفه را می گذرانده است ملغی شده باشد. در این صورت به شغلی مشابه شغل سابق مشغول می گردد.

موارد تعلیقی کار را که در قانون بیان شده بود را احصا کردیم. اما سوالی که مطرح می شود این است که اگر در این موارد که کارگر به صورت موقت از کار برکنار می شود کارفرما از پذیرش او خودداری کند چه باید کرد؟.

موارد تعلیقی در قانون احصا شده است و کارفرما موظف به پذیرش کارگر پس از این موارد هست. در صورتی که چنین نکند، این عمل کارفرما در حکم اخراج غیر قانونی محسوب می شود.

در چنین مواقعی قانون به کارگر اجازه داده است که به این عمل کارفرما اعتراض کند. کارگر بایستی در ظرف مدت ۳۰ روز به هیئت تشخیص که مرحله اول رسیدگی در اداره کار است مراجعه و شکایت خود را در این باره مطرح کند.

 در این مورد ،پس از شکایت، کارفرما احضار می شود. اگر نتواند دلیل موجهی برای نپذیرفتن کارگر ارائه دهد، هیات تشخیص او را موظف می کند که کارگر را به کار بازگرداند. همچنین حقوق و مزایای کارگر را هم از روز مراجعه کارگر به کارگاه محاسبه و به وی پرداخت می شود.

در صورتی که کارفرما بتواند دلیل موجهی برای نپذیرفتن کارگر ثابت کند، اخراج غیر قانونی محسوب نمی شود.و بایستی به ازاء هرسال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد را به کارگر  پرداخت کند .

که در تبصره ماده ۲۰ قانون کار آمده است :

(چنانچه کارگر بدون عذر موجه ،حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق ، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما ،به هیات تشخیص مراجعه ننماید ،مستعفی شناخته می شود .که در این صورت مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هرسال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.)

بیشتر بخوانید :  مشاغل سخت و زیان آور

آنچه از تبصره هم بر می آید این است که کارگر نمی تواند بعد از تعلیق هرزمان که بخواهد به کار برگردد. بلکه قانون برای او زمان تعیین کرده است. حتی برای شکایت او نیز بازه زمانی قرارداده است و در غیر اینصورت به منزله استعفاء کارگر است که حق سنوات تنها به او تعلق می گیرد.

احتمالا تا کنون بسیاری از موارد تعلیقی را نمی دانستید.یا حتی، اینکه کارفرما موظف به قبول کارگر در زمان پس از تعلیق است. و شاید به همین دلیل هم از شکایت و احقاق حق خود چشم پوشی کرده باشید. اما حال برایتان روشن است که قانون در این زمینه حمایت گر شماست. فقط باید بدانید چگونه از آن استفاده کنید.

دریافت خسارت ناشی از تعلیق کار

تعلیق قرارداد کار بدین معناست که گاهی بنا به شرایطی، کار کارگر به حالت معلق در می آید.که این موارد در قانون اساسی احصا شده است و پس از رفع آن ها کارگر به کار خویش بر می گردد .و گاهی ممکن است تعلیق کارگر توسط کارفرما صورت گیرد اما از موارد احصایی در قانون نباشد که در چنین شرایطی اگر به کارگر خسارتی از این جهت وارد شود کارفرما موظف به جبران خسارت می باشد. دریافت خسارت ناشی ار تعلیق کار جز حقوق اولیه کارگر است.

این امر را قانون گذار در ماده ۲۹ قانون کار همان  بیان کرده است:((درصورتی که بنا به تشخیص هیئت حل اختلاف ، کارفرما موجب تعلیق قرارداد ،از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است ، کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند.))

آنچه منظور ماده است، شرایطی است که کارفرما بدون هیچ دلیل موجهی به دلایل شخصی همچون مشکلات خانوادگی ، روحی روانی و… و یا مشکلات فنی همچون (خرابی دستگاه ها و… )کارگر را از کار معلق نماید .در چنین مواردی کارگر می تواند از کارفرما شکایت نماید .چرا که تعلیق وی بدون استناد قانونی بوده است. در این حالت مرجع رسیدگی کننده به موضوع رسیدگی می نماید و اگر او هم تشخیص دهد که تعلیق کارگر به ناحق صورت گرفته است و دلایل کارفرما موجه نبوده است کارفرما را به پرداخت خسارت ایام تعلیق کارگراجبار می نماید.

دریافت خسارت ناشی از تعلیق کار

از جمله خسارت‌های ایام تعلیق می توان به حقوق چنین ایامی اشاره کرد که بر عهده کارفرما می باشد .و همچنین در صورت موجه نبودن تعلیق مرجع رسیدگی کننده ، کارفرما  را ملزم به بازگرداندن کارگر به کار سابق می نماید.

بیشتر بخوانید :  تغییر در وضعیت کارگاه و تکلیف کارگران

هر کارگری چنانچه تمایل داشته باشد میتواند از ایام مرخصی ها ، تحت عناوینی همچون مرخصی تابستانی استفاده نماید اما این امر مطلوب همه کارگران نیست وممکن است برخی از کارگران به چنین مرخصی هایی علاقه ای نشان ندهند و در سر کار خود حاضر شوند.در چنین مواردی کارفرما نمیتواندکارگر را اجبار به استفاده از چنین مرخصی های بدون حقوقی نماید. و چنانچه چنین اقدامی را انجام دهد بایستی حقوق و مزایای این دوران کارمند را به وی پرداخت نماید. چرا که این امر کارفرما فاقد استناد قانونی است و با شکایت کارگر حقوق و مزایای معلق شده به وی اعاده می شود.

همانطور که در انتهای ماده ۲۹ قانون کار بیان شده است کارفرما موظف به بازگرداندن کارگری است که به واسطه تصمیمش او را از کار معلق کرده است .و لازم به ذکر است از آنجایی که کارگر به کار سابق خویش برمی‌گردد ، نیازی به قرارداد جدید وجود ندارد و در حقیقت بازگشت کارگر به کار، ادامه قرارداد سابق است.

چه بسا کارفرمایانی که بدون هیچ دلیل موجهی باعث تعلیق کارگران می‌شوند بدون این که این امر را در نظر داشته باشند که کارگر در ایام تعلیق چه باید بکند و چه خسارتهایی را ممکن است در این دوران متحمل شود. و متاسفانه بسیاری از کارگران از این امر که تعلیق غیر موجه آنها ،غیرقانونی است مطلع نیستند و به راحتی این مسئله را حق کارفرما می دانند که  هر زمان اراده کند می تواند آنها را از کار معلق نماید. در حالی که لازم به ذکر است که قانون فقط در موارد احصایی ،تعلیق کارگر را پیش بینی نموده است.  واما در مورد تعلیق به اراده کارفرما و تعلیق بدون دلیل موجه مجوزی را صادرننموده است وحتی کارفرما را در چنین مواردی به جبران خسارت کارگر و بازگرداندن وی به کار اجبارمی نماید.

چنانچه با چنین مواردی روبه رو هستید،لازم است بدانید که قانون از شما حمایت  می نماید و تنها کافی است جهت احقاق حق خود اقدامات لازم را به درستی انجام دهید. و در این بین اگر با مشاوره و راهنمایی اهل فن این چنین دعاوی همگام شوید، رسیدن به نتیجه مطلوب به هیچ وجه دور از ذهن نمی باشد.

گروه وکلای دادپویان حامی با بیش از ۱۰ سال سابقه موفق در زمینه دعاوی اداره کار و اختلافات کارگر و کارفرما با تمام توان و تجربه و تبحر خود در کنار شما و برای احقاق حق شما معد همکاری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست