کلیه معاملات داخلی، اعم از معاملات اصلی، واسطه ای، ساخت و ساز و تولید در سطح بین المللی نیز با همان عناوین وجود دارد. مانند:

1- معاملات تجاری مبادله ای: مانند بیع، اجاره به شرط تملیک، نقل و انتقال تکنولوژی و دانش فنی

2- معاملات خدماتی و واسطه ای نظیر: دلالی، حق العمل کاری، عاملی، نمایندگی

3- معاملات خدماتی- مالی نظیر: عملیات بانکی، اعم از تضمین ها، اعتبارات، نقل و انتقال پول و ضمانت نامه های بانکی، صرافی، بیمه

4- معاملات تصدی گری مانند: تصدی به حمل و نقل دریایی، هوایی، زمینی، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به ایجاد نمایشگاه

5- معاملات برای توزیع اجناس مانند: معاملات مربوط به تسهیل مال منقول

6- قراردادها برای تولید با عناصر خارجی

7- قراردادها برای ساخت کارخانجات با عناصر خارجی

images-20
اصول معاملات تجاری بین المللی

اصول کلی حاکم بر معاملات تجاری بین المللی

اولین اصل شناخته شده در امور معاملات تجاری بین المللی، اصل آزادی قراردادهاست که براساس آن طرفین قرارداد آزادند که قراردادی را منعقد کرده و محتوای آن را تعیین نماید زیرا در حقوق تجارت بین المللی، فرض بر این است که طرفین از قدرت معاملاتی مساوی برخوردارند.

از نتایج آزادی اصل قراردادها، اصل عدم نیاز تدوین قرارداد در قالب شکل خاصی می باشد این اصل با مقتضیات معاملات تجارت بین المللی که همان سرعت است متناسب می باشد. البته اجرای این اصل مانع از آن نیست که در قوانین داخلی کشورها انجام تشریفات خاصی برای انعقاد قراردادهای معاملات تجارتی بین المللی الزامی دانسته شود همانطور که طرفین در انعقاد قرارداد آزادی دارند حق دارند با توافق یکدیگر آن قرارداد را اصلاح یا تعدیل یا اقاله کرده یا به اجرای آن پایبند باشند.

اصل دیگر، الزام آور بودن قراردادهاست. این اصل در حقوق تجارت بین الملل به معنای اجبار و الزام متعهد به اجرای عین تعهد نیست زیرا عملاً در عرصه معاملات تجاری بین المللی چنین امری امکان پذیر نخواهد بود در واقع براساس این اصل، متعهد یا تعهد خود را اجرا خواهد کرد یا با جبران خسارت، متعهد له را در همان وضعیتی قرار می دهد که اگر قرارداد اجرا می شد وی در آن وضعیت قرار می گرفت.

اصل دیگر، اصل تفسیر قرارداد و کنوانسیون ها، براساس ویژگی های بین المللی این گونه قراردادها می باشد. از آنجا که هدف معاملات تجاری بین المللی سود رسانیدن به فرد خاص نیست و هدف گسترش تجارت در جهت حفظ منافع طرفین قرارداداست، تفسیر قرارداد متفاوت از سایر قراردادها خواهد بود. به همین دلیل است که اصل صحت در قراردادهای تجاری بین المللی به گونه ای متفاوت تفسیر خواهد شد و سعی می شود تا آنجا که ممکن است قرارداد حمل بر صحت تلقی شود هر چند ممکن است چنین قراردادی در حقوق داخلی باطل دانسته شود. البته قواعد نمونه و کنوانسیون های بین المللی راجع به حقوق تجارت بین الملل و همچنین اصول تجاری تدوین شده برای اشخاصی که آنها را تهیه یا تصویب یا تدوین ننموده اند نقش تکمیلی دارند.

اصل مهم دیگر اصل مذاکره، انعقاد و اجرای قرارداد براساس حسن نیت و معامله منصفانه است این اصل از چنان جایگاه و اهمیت رفیعی در معاملات تجاری بین المللی برخوردار است که طرفین نمی توانند با توافق قبلی آن را مستثنی کنند. از نتایج این اصل، اصل رفتار هماهنگ طرفین در قرارداد است بدین معنا که یک طرف قرارداد نمی تواند ناهماهنگ با فهم و برداشتی عمل کند که خود باعث آن در ذهن طرف دیگر شده و طرف مقابل با اتکا برآن به طور معمول و متعارف عمل کرده است و هیچ طرفی حق ندارد با این گونه رفتارها به طرف دیگر خسارت وارد کند.

از دیگر نتایج اصل حسن نیت، اصل رعایت عرف در دادن اخطاریه ها به طرف مقابل است به موجب اصل حسن نیت، طرفین نباید بنابر اضرار یکدیگر داشته باشند و چنان چه بدین خاطر و یا با سوء استفاده از حق، خسارتی به طرف مقابل وارد شد خسارت وارده به طرف مقابل باید جبران شود به گونه ای که وی در وضعیتی قرار بگیرد که اگر قرارداد به نحو صحیح اجرا می شد طرفی که قرارداد را نقض نکرده در آن وضعیت قرار می گرفت.

اصول و قواعد فوق که عقلایی و مقبول طبع بازرگانان می باشد، معمولاً در تمامی کنوانسیون های بین المللی رعایت می شود و به طور طبیعی به نفع طرفین در معاملات بازرگانی است.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 4 امتیاز: 2.5)