مالی و بازرگانی

وکیل سرمایه گذاری داخلی و بین المللی

در مطالعات اقتصادی، سرمایه گذاری همواره به عنوان یک متغیر روند و محرک اقتصادی مطرح بوده و ماهیت پویای آن باعث شده که در دوره های متفاوت، مفهوم آن دچار تغییر و دگرگونی شود.

اینکوترمز (Incoterms)

در دهه های اخیر، تجارت بین الملل در حال رشد و پیشرفت دائمی بوده و از اهمیت روزافزون برخوردار است. تسلط بر قوانین داخلی و بین المللی برای موفقیت در…

تجارت متقابل و روش های آن

در دهه ی ۱۹۸۰ شیوه های نوینی از تجارت بین کشورها رواج پیدا کرد که به طور کلی تحت عنوان (( تجارت متقابل )) دسته بندی می شوند. تجارت متقابل…

اصول معاملات تجاری بین المللی

کلیه معاملات داخلی، اعم از معاملات اصلی، واسطه ای، ساخت و ساز و تولید در سطح بین المللی نیز با همان عناوین وجود دارد. مانند: ۱- معاملات تجاری مبادله ای:…