بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی

بیمه تامین اجتماعی
بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی

شرح موضوع

بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی

بازنشستگی تامین اجتماعی از تدابیر حمایتی قانونگذار می باشد. قانونگذار در ماده 2 قانون تامین اجتماعی بازنشستگی را عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن مقرر در این قانون تعریف کرده است و ماده 2 قانون کار نیز بازنشستگی را یکی از طرق خاتمه قرارداد کار تلقی نموده است

بازنشستگی چیست و مستمری بازنشستگی به چه کسانی تعلق می گیرد؟

هر فردی در دوران جوانی و در زمانی که توان کارکردن دارد به کار مشغول میشود اما توان و قوای جوانی جهت کار تا همیشه پابرجا نخواهد بود و فرد به مرحله ای میرسد که از نظر جسمی و روحی دیگر قادر به کار کردن نیست یا حداقل توان او درکار کردن کاهش پیدا میکند و در اینجاست که بایستی از کار کناره گیری کند و عرصه را برای افراد جوانتر باز کند. کناره گیری از کار میتواند به صورت اجباری یا اختیاری باشد و به دلایلی همچون بالارفتن سن، بیماری و یا از کار افتادگی باشد.

همانطور که بیان شد اکثر افراد بهترین دوران جوانی خود را صرف اشتغال می نمایند و نیازمند برنامه ریزی برای امرار معاش در دوران کهولت و از کار افتادگی هستند فلذا قانونگذار جهت این امر تدبیری اندیشیده است. قانونگذار مقررکرده است تا کسانی که حق بیمه، پرداخت می‌نمایند بتوانند با شرایطی بعد از یک دوره کاری بازنشسته شوند و از مستمری بازنشستگی که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود استفاده نمایند. فرد بازنشسته تا زمانیکه در قید حیات است از این حقوق منتفع میشود وپس از فوت او هم بازماندگان در صورت واجد شرایط بودن میتوانند از این حق استفاده نمایند.

برابر ماده ۲۱ قانون کار، بازنشستگی یکی ازطرق خاتمه قراردادکار است و حتی راهی جهت قطع همکاری کارگر تلقی میشود.

و طبق ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تعریف بازنشستگی چنین است:

“بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون”

 

شرایط بازنشستگی تامین اجتماعی

وجود دو فاکتور سن و سنوات پرداخت حق بیمه جهت بازنشستگی تامین اجتماعی ضروری است.

قانونگذار در ماده۷۶ قانون تامین اجتماعی  بازنشستگی را منوط به دارا بودن این دو فاکتور نموده است:

 • اولین شرط سن بازنشستگی تامین اجتماعی است که بین زنان و مردان متفاوت است. در مردان رسیدن به سن ۶۰ سالگی و در زنان رسیدن به سن ۵۵ سالگی، سن بازنشستگی قلمداد میشود.
 • دومین شرط بازنشستگی ، دارا بودن حداقل ۲۰سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشستگی تامین اجتماعی

استثنائات بازنشستگی بدون در نظر گرفتن فاکتور های معمول در قانون تامین اجتماعی :

یکی از سوالات متداولی که برای بسیار از بیمه شدگان تامین اجتماعی ایجاد می شد این است که شرایط بازنشستگی با 50 سال سن چیست؟ گاهی اوقات افراد با سن کم وارد عرصه کار میشوند وحق بیمه را هم پرداخت میکنند اما قبل از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون، سابقه ۳۰ سال پرداخت حق بیمه  را هم پر می نمایند، چنین افرادی چنانچه مرد باشند با رسیدن به سن ۵۰ سال میتوانند بازنشسته شوند و درصورت زن بودن با رسیدن به سن ۴۵ سال میتوانند بازنشسته گردند.

چنانچه افرادی باشند که درسن بالا وارد عرصه کار شده باشند و ۵ سال از سن معمول قانونی برای بازنشستگی آنها بگذرد،اما سابقه حق بیمه آنها به میزان مقرر شده توسط قانون نرسد، این افراد هم مجاز هستند، که باز نشسته شوند. حداکثر سن در این مورد برای مردان ۶۵ سال و برای زنان ۶۰ سال در نظر گرفته شده است.

دیگر استثنایی که در قانون در مورد بازنشستگی مطرح است درمورد کارگران ساختمانی است که سن بازنشستگی برای آنان ۶۰ سالگی و یا ۲۰ سال سابقه کار است و مقررشده است که چنین کارگرانی با داشتن ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط میتوانند بازنشسته شوند.

چنانچه افرادی هم باشند که ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند. شرط سنی برای این افراد برداشته میشود و با هر سنی میتوانند بازنشسته شوند.

بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور

مشاغل سخت و زیان آور به مشاغلی گفته میشود که عوامل شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی، بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد باشد و براثر چنین اشتغالی سلامت جسمی و روانی کارگر تحت تاثیر قرار بگیرد. درچنین مشاغلی به نسبت مشاغل عادی کارگر با فرسایش بالاتری روبه رو می شود. از این رو قانونگذار مزایایی را برای چنین مشاغلی ازحیث حقوق و مزایا، ساعات کار و…در نظر گرفته است.

ازتدابیر قانون بازنشستگی تامین اجتماعی در این مشاغل این است که چنین کارگرانی با دارا بودن شرایطی مشمول این قانون قرار میگیرند.

 • دارا بودن ۲۰ سال سابقه کار متوالی و پرداخت حق بیمه بدون شرایط سنی
 • دارا بودن ۲۵ سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی

گاها افراد دراینگونه مشاغل قبل از مواعد قانونی بر اثر فرسایش ناشی از کار دیگر قادربه فعالیت نیستند. حال بنابر اجازه قانون این افراد درصورت تائید صحت ادعایشان به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان میتوانند تقاضای بازنشستگی کنند.

سنوات کاری کارگران در مشاغل سخت 1/5  سال در نظر گرفته میشود.

بازنشستگی در مشاغل سخت
بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور

بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی در مشاغل آزاد

قانون بیمه تامین اجتماعی برای بازنشستگی دو نوع بیمه اجباری و اختیاری ارائه کرده است. بیمه اختیاری در مشاغل آزاد ارائه می شود و اشخاص خود عهده دار پرداخت آن می باشند.

سن بازنشستگی مشاغل آزاد یا به عبارت دیگر سن بازنشستگی بیمه اختیاری بدین ترتیب است:

 • بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه مشاغل آزاد برای خانم‌های بالای ۵۵ سال و آقایان بالای ۶۰ سال
 • بازنشستگی با ۳۰ سال سابقه کار برای خانم‌های بالای ۴۰ سال و آقایان بالای ۵۰ سال
 • بازنشستگی با ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه مشاغل آزاد بدون در نظر گرفتن شرایط سنی

سنوات بازنشستگی تامین اجتماعی

قانونگذار طبق ماده۳۱ قانون کار ، که خاتمه قرارداد کار را به علت بازنشستگی و ازکارافتادگی کارگر قرارداده است و درصورتی که سن کارگر به حد مقرر در قانون جهت بازنشستگی برسد، کارگر بازنشسته تلقی می شود و قانونگذار، تکلیفی برعهده کارفرما قرار داده است .

کارفرما موظف است براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت ، حقوقی به میزان  30 روز مزد به کارگر به عنوان حق سنوات کارگر پرداخت کند.

منظور از عبارت (حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد) که در ماده۳۱ صراحتا استفاده شده است همان حق سنوات میباشد. که براساس         ( آخرین حقوق و مزایای )  دریافتی کارگر ضرب در تعداد سنوات خدمت محاسبه میشود و کارفرما موظف میشود که این میزان را به کارگر پرداخت کند و همینطور کسر از یکسال به نسبت مدت کارکرد و قابل پرداخت میباشد و مبنای محاسبه پاداش سنوات خدمت کارگر نزد آخرین کارفرما در زمان بازنشستگی است و میزان آن هرچقدرکه باشد محاسبه و پرداخت خواهد شد و لو اینکه بیش از ۳۰ سال باشد.

ذکر یک استثنا :

ممکن است با بررسی و اسناد معتبر مشخص شود که کارگاهی به پرداخت مبلغی بیش از رقم قانونی به کارگران بازنشسته اقدام میکند و این وضعیت هم استمرار داشته باشد. چنین پرداختهایی جزء شرایط کار کارگران محسوب میگردد و ادامه یافتن اجرای آن ناشی از حقوق مکتسبه کارگران تلقی میشود.

مبنای محاسبه پاداش، سنوات بازنشستگی ماده ۳۱ قانون کار است و بر اساس سالهای خدمت کارگر نزد آخرین کارفرما است و در این مورد هیچ محدودیتی هم وجود ندارد و برای سنوات خدمت بیش از ۳۰ سال نیز قابل محاسبه و پرداخت است. محاسبه سنوات کارگران درمشاغل سخت است 1/5 سال حقوق درنظر گرفته شده است.

حقوق بازنشستگی
سنوات بازنشستگی تامین اجتماعی

حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی

مشمولین بازنشستگی، کسانی هستند که دارای شرایط مقرر قانونی برای بازنشستگی هستند. فلذا پس از بازنشستگی میتوانند از سازمان تامین اجتماعی مستمری دریافت کنند اما میزان مستمری هر فرد با فرد دیگر متفاوت است و درحقیقت نحوه محاسبه آن فرمول خاصی دارد که بایستی رعایت شود. جهت محاسبه مستمری بازنشستگی درابتدا باید متوسط مزد یا حقوق بیمه شده را حساب نمود که به میانگین حقوق کارگر در دو سال آخرین کار وی می باشد. این مبلغ مبنای اصلی محاسبه استحقاقی بازنشستگی است.

محاسبه مستمری بازنشستگی
محاسبه مستمری بازنشستگی

نا گفته نماند که رعایت ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی در محاسبه ضروری است. قانونگذار در ماده ۱۱۱ چنین مقرر داشته است :

“مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.”

لازم به ذکر است که سابقه پرداخت حق بیمه، در میزان مستمری بیمه شدگان تاثیر دارد.

 • بیمه شدگانی که کمتر از 2۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند معادل ۲۰روز کاری مستمری بازنشستگی دریافت میکنند.
 • بیمه شدگانی که با سابقه پرداخت حق بیمه کمتر از۲۰سال تقاضای بازنشستگی مینمایند، مستمری این افراد باتوجه به حقوق این افراد پرداخت میشود. (منظور از کمتر از۲۰ سال از۱۰سال تا۱۹ سال است).
 • بیمه شدگانی که کمتر از۱۰سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، میتواند مابه تفاوت تا ۱۰ سال را بخرند و با ۱۰ روز مستمری بازنشسته شوند.

مثال:  چنانچه فرد 7 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته و قصد بازنشستگی داشته باشد، میتواند با خرید 3 سال حق بیمه، خود را بازنشسته کند و مستمری  10روز را بگیرد.

آرای قضایی

سوالات متداول

همانطور که در متن مقاله نیز اشاره شد حداقل سن بازنشستگی بسته به سابقه کار ، جنسیت کارگر و حتی نوع کار متفاوت است.

این حالت صرفا برای بانوانی که در مشاغل سخت و زیان آور فعالیت می کنند ممکن است. بدین صورت که اگر خانمی دارای 20 سال سابقه کار متوالی در مشاغل سخت باشد با 42 سال سن نیز می تواند تقاضای بازنشستگی نماید.

در خصوص نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی مفصلا توضیح داده شد. در فرض سوال میانگین حقوق دو سال پایانی محاسبه شده و در میزان سابقه شخص (20) ضرب شده و تقسیم بر 30 می شود. این فرمول در محاسبه تمام سوابق بیمه از جمله حقوق بازنشستگی با 35 سال سابقه نیز باید رعایت شود.

شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ و یا تلگرام با وکلای دفتر حقوقی دادپویان حامی در ارتباط باشید. همچنین می‌توانید از طریق فرم مربوطه درخواست مشاوره رایگان خود را ثبت کنید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 22 امتیاز: 3.2)

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

پرسش و پاسخ

94 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • عالی

  پاسخ
 • سلام وخسته نباشید
  ممنون از مطالب مفیدتون
  بنده ۳۶ سالمه امروز با ۱۷ سال سابقه از کارافتاده کلی شدم
  آخرین حقوقم طبق بیمه واریزی ۷۷۰۰ هفت میلیون وهفتصد و میانگین دوسال آخر حقوقم شش میلیون تومان است
  دریافتی مستمری ازکارافتادگیم با مزایا وداشتن همسر ودوفرزند چقدر میشود؟
  با تقدیر وتشکر

  پاسخ
  • به کارگزاری های سازمان بیمه تامین اجتماعی مراجعه نمایید

   پاسخ
   • باسلام ببخشید بتده امسال با ۱۳ سال سابقه بیمه باز نشسته میشوم میخواستم ببینم حقوق بازنشستگی من معادل با چند روز درماه حساب میشود

    پاسخ
   • سلام سوالی مبنی براینکه ایا بیمه تامین اجتماعی به مشمولین بازنشستگی بیمه شدگان پرداخت حق بیمه بنابرمنوال سایرکارمندان ادارات و ارگان های دولتی که مبلغ کلی بعنوان پاداش پایان دوره خدمت دولتی در زمان بازنشستگی صورت یکجا دریافت می کنند به اعضای ببمه شدگان بیمه پردازبیمه اختیاری واجبار تامین اجتماعی تعلق میگیرد یاخیر؟لطفا پاسخ دهید سپاسگزارم

    پاسخ
 • با سلام و تشکر ، در یک کارگاه مهندسین مشاور با 19 سال سابقه کار تا 94/12/29 با تغییر شغل بدلیل اتمام پروژه به کارگاه دیگر با کارفرمای مختلف به مدت 2/7 سال ( از95/1/1 الی 97/7/30 ) اشتغال داشته و در تاریخ 97/8/1 با پرداخت حداکثر سقف بیمه متعارف با شرکت قبلی کارگاه اول با سابقه کل 21/7 تقاضای بازنشستگی دادم و بدلیل اینکه همزمان با یک ماه وقفه مجددا در کارگاه اول آنلاین موردی همکاری داشته ( 95/2/1 الی 96/5/6 ) و آنها نیز برایم در لیست بیمه پرداخته ، مستمری بر اساس ماده 34 و تبصره ذیل آن ماده 77 میانگین ظرف آخر دو سال هر کارگاه جداگانه نسبت به سابقه همان کارگاه ضرب و سپس باهم جمع گردید ، اگر با قانون مغایرت دارد لطفا راهنمایی فرمایید راه حل چیست
  * در واقع کارگاه اصلی را تهران در نظر گرفته ، میانگین ظرف دو سال آخر از 96/5/6 به عقب برگشته و در کل سابقه 21/7 ضرب شد در صورتیکه ]خرین محل کارم آذربایجان شرقی تا تاریخ 97/7/30 بوده است

  پاسخ
 • با سلام و تشکر از زحمات شما ، فرمودید مدارک باید بررسی شود مدارک مربوطه را به چه آدرسی بفرستم

  پاسخ
 • مهدیه زارعی
  اسفند 24, 1400 1:59 ب.ظ

  خانم۴۲ ساله ام پس از بیکاری خودم را بیمه مشاغل آزاد کردم.آیا با پرداخت ۲۰سال بیمه مشاغل آزاد میتوانم با ۲۰ سال بازنشسته شوم؟

  پاسخ
 • علیرضا میرانی
  خرداد 14, 1401 5:58 ب.ظ

  سلام بالای ۲۰ سال سابقه سن ۶۰ سال بازنشستگی ۳۰ روز کامل آیا محاسبه میشود؟؟

  پاسخ
 • میثم میرزایی نیا
  تیر 19, 1401 9:54 ق.ظ

  سلام .من در شرکتی شاغل به کارم با سابقه ۱۰ سال..که شرکت دارای شرایط سختی کار زیان آور و ۲۰ ساله است،حال شرکت در صدد است که سختی زیان آور شرکت را حذف کند و به ۳۰ سال انتقال دهد..حال سوال این است که تکلیف ما چیست..آایا شرکت در خصوص ماهم میتواند کاری بکند .با تشکر

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فروردین 22, 1402 10:50 ق.ظ

   با سلام خیر تازمانی که شرایط سخت و زیان آور مرتفع نشده سابقه بیمه شما جزو مشاغل سخت محسوب خواهد شد

   پاسخ
 • سلام بزرگوار با ۲۶سال پر اخت حق بیمه اجباری و گرفتن بیمه بیکاری در پایان ۴سال اخر بازنشستگیم ایا با این شرایط جز حداقل بگیر هستم ؟تشکر

  پاسخ
 • سلام و عرض ادب. من ۲۴سال ودوماه پرداخت بیمه اجباری دارم دوسال خدمتم ام خریدم شد ۲۶سال ودوماه.بعلت دیسک گردن وکمر دیگه کارفرماعذرم خواست رفتم بیمه بیکاری ۵۰ماه بهم بیمه بیکاری دادن سه ساله گرفتم و سال دیگه قبل از نمام شدن بیمه بیکاری بازنشست میشم سنم۵۳سااه حالا بفرمایید.من که۴سال اخر بازنشستگیم بیمه بیکاری گرفتم وپشتش بازنشست میشم ایا حقوق بازنشستگی حداقل حقوق میگیرم ایابه.پایه.هقوقم حق اولاد وغیره تعلق میگیره؟ممنون میشم لطفی کنید واگر امکانشه برام محاسبه کنید و دقیق بهم جواب بدین که من جر کدام دسته ار بازنشستگان هستم تشکر

  پاسخ
 • ایا گرفتن حقوق بیمه بیکاری در پایان از بازنشستگیم کم میشه یا نه؟

  پاسخ
 • با سلام ایا کسی با 30 سال سابقه و داشتن سن 50 سال بازنشسته شود آیا می تواند بدون قطع مستمری نسبت به تمدید پروانه کسبی که اکنون دارد اقدام کند و یا اصلا پروانه کسب جدید اخد کند (درواقع بدون قطع مسنمری پروانه جدیدکسب اخذ یا قبلی را تمدید کند) دوم اینکه آیا می تواند با تنظیم قرارداد به عنوان مشاور با موسسات دولتی یا خصوصی به طوری که مجموعه ساعات حضور او کمتز از یک سوم شاغلین آن سازمان دولتی یا غیردولتی باشد همکاری نماید ومستمری اش قطع نشود ( قانونی در این زمینه وجود داشته آیا لغو نشده است) با تشکر و احترام

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فروردین 22, 1402 10:51 ق.ظ

   با سلام بعد از بازنشستگی در صورتی که فعالیت شغلی شما برای بیمه محرز گردد مستمری شما قطع می گردد

   پاسخ
 • سلام و عرض خسته نباشید
  از حقوق بازنشستگی که فرد بازنشسته دریافت می‌کند چه مقدار آن طبق قانون به همسر شخص باز نشسته تعلق می‌گیرد

  پاسخ
 • فریبا عبدالهی زاد
  شهریور 23, 1401 2:01 ب.ظ

  مبا سلام
  30 سال سابقه پرداخت بیمه در کار اداری دارم میخوام دوسال دیگه کارم را ادامه بدم، کارفرما میتونه از طرف من درخواست بازنشستگی برای من بکنه؟ آیا موافقت بیمه شده لازم هست یانه؟

  پاسخ
 • سلام و عرض ادب. من ۲۶سال سابقه پر اخت ببمه اجباری دارم. چهار سال اخر بازنشستگیم دارم بیمه بیکاری میگیرم و حدود ۱۱ماه دیگه هم بارنشستم یعنی سنم میشه۵۳وسابقه ام با بیمه بیکاری میشه ۳۰ای به من که۴سال. آخر سال بیمه بیکاری گرفتم جز حداقل بگیرها مبشم یا خبر وایا حقوق من ۳۰ روز میدن یا همون ۲۶سالی که پرداخت کردم یعنی ۲۶ روز ممنونم اگه توضیح بدین

  پاسخ
 • با سلام من مذکر و تاریخ تولد 1341-6-27 میباشد
  سابقه بیمه 25 سال و سه ماه میباشد ایا میتونم درخواست بازنشستگی کنم و اگر ایطور هست با چه بازنشستگی ؟
  ممنون ار راهنمیی شما

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر. ببخشید در خصوص یک کارگر که با تایید تامین اجتماعی ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ بازنشسته شده و قطع ارتباط کاری به تامین اجتماعی اعلام شده از فروردین ماه که پیگیر حقوق بازنشستگی از تامین اجتماعی شده حقوق دریافت نکرده چون شامل سختی کار می شده ولی ایشون بعد از بازنشستگی پیگیر سختی کار شده و تامین اجتماعی گفته حقوق بازنشستگی نمیده تا سختی کارش تایید بشه آیا ادعای تامین اجتماعی برای حقوق قانونیه یا اینکه اون شخص با همین شرایط می تونه حقوق بگیره و پیگیر سختی کارش باشه؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   مهر 25, 1401 4:25 ب.ظ

   با سلام بازنشستگی شما قبل از اتمام 30 سال با توجه به سختی کار نیاز به تایید سختی کار دارد لذا تازمانی که سختی کار تایید نگردیده مستمری بازنشستگی پرداخت نمی شود.

   پاسخ
   • با سلام مادر من بیمه قالیبافی پرداخت کرده الان سن ۵۵ سال تا یک دو ماه دیگه بازنشسته می‌شود و از سال ۹۴ مستمری از پدرم فوت شدن میگیره آیا بعد از بازنشستگی خودش از قالی بافی مستمری پدرم بهشون تعلق می‌گیرد یا نه؟البته فرزند دختر مجرد هم دارن

    پاسخ
   • مادر من نیم سال دوم نودوهشت بیمه مشاغل خانگیش رو قطع کردن کمیته امداد ودیگر واریزی نداشتیم تاالان ومیانگین حقوق دوسال اخر بوده که یکو دویست میشه وسوم هزاروچهارصدو دو فروردین باپانزده سال واریزی که سه سالونیم کم است وپنجاهوپنج سال ایاراهی هست که سه سالو نیم رو یجاپرداخت کرد یا بیشتر یاازکارافتادگی براش بگیریم چون شامل حالش میشه مستمری اون چقده البته نهصدتومنم مستمری پدرمومیگیره اونم سه ماهه سرجمع دوصد میشه حالاراهی هست که حداقلی روبگیره ممنون میشم راهنمایی کنید

    پاسخ
  • با سلام بنده ۵۳ ساله بوده و دارای ۲۲ سال سابقه با احتساب خدمت سربازی و بیکاری و استراحت پزشکی ۴ ماهه میباشم با توجه به اینکه در عسلویه شاغل هستم چه وقت میتوانم تقاضای بازنشستگی بدهم ؟

   پاسخ
   • دادپویان حامی
    فروردین 22, 1402 10:54 ق.ظ

    در صورتی که شغلتان جزو مشاغل سخت باشد همین الان نیز می توانید برای بازنشستگی اقدام کنید

    پاسخ
 • ظاهری احمد
  آبان 13, 1401 10:51 ب.ظ

  با سلام
  با توجه به این که کارمند رسمی دولت و بیمه ام تأمین اجتماعی هست اگه چند ماه بیشتر از سی سال پرداخت بیمه داشته باشم
  این چند ماه اضافه قبل از تقاضای بازنشستگی در محاسبه میانگین دوسال آخر محاسبه میشه؟

  پاسخ
 • عبدالله وحدت نژاد
  آبان 16, 1401 8:37 ب.ظ

  سلام
  پدر من ۷۲ سال سن داره و ۱۰ سال بیمه تامین اجتماعی دارد آیا میتواند درخواست بازنشستگی بده؟
  حقوق ۱۰ روز میانگین دو سال آخر بیمه حساب میشه؟

  پاسخ
 • علیرضا شیبانی
  آبان 25, 1401 6:03 ق.ظ

  ایا کسی که باز نشسته تامین اجتماعی هست میتونه با تاسیس کارگاه تولیدی کار گر انش را بیمه کنه

  پاسخ
 • سلام من کارگر نگهبانی داشتم در مزرعه کشاورزی سال نود و هشت بازنشسته شده است. اما با توافق قرار شد همانجا سکونت کند. و به تازگی بازنشستگی او را لغو و حقوق او را قطع کرده‌اند و گفته اند شما هنوز کار می‌کنید. آیا چنین چیزی امکان دارد؟

  پاسخ
 • سلام
  من 46 سالم هست و 13 سال بیمه تامین اجتماعی دارم. آیا می تونم الان تاسن 53 سالگی بیمه واریز نکنم و از سن 53 سالگی تا 60 سالگی سنوات بیمه رو 20 سال برسونم و دو سال اخر واریزی بیشتری داشته باشم که حق بازنشستگی معقولی دریاافت کنم؟ لطف راهنمایی فرمایید.

  پاسخ
 • سلام
  با ۲۴ سال سابقه اگر از بیمه بیکاری در دو سال اخر استفاده کنم تا به سن ۶۰ سالگی برسم ایا حقوق بازنشستگی من با ۳۰ روز خواهد بود؟

  پاسخ
 • سلام
  من مستمری بگیر تامین اجتماعی هستم که دوسال قبل بازنشسته شده ام. بعد از بازنشستگی مدت 2 ماه در یک شرکت کردم. متاسفانه این شرکت علیرغم تذکر بنده که بازنشسته هستم برای من حق بیمه پرداخت کرده. و اکنون تامین اجتماعی حقوق مستمری من رو قطع کرده. چیکار باید بکنم؟

  پاسخ
 • سلام
  اگر شخصی 5 سال آخر بیمه رو سقف بیمه پرداخت کنه بازم مستمری را بر اساس 5 سال آخر محاسبه میکنن یا 2سال آخر؟

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر شرکت واسه بند کارشناس اموراداریی ۲گروه ۱۳ رد کرده وتولیست بیمه کارمند برام ردشده ایا موقع بازنشستگی مشکلی برام‌ پیش میاد یاهمون پرداختی دوسال اخربرام ملاکه خیلی ممنون اززحمات شما

  پاسخ
 • الهویردی رحیملو
  دی 7, 1401 1:49 ق.ظ

  با عرض سلام‌ بنده بازنشسته شرکت توزیع برق آذربایجانغربی شهرستان خوی در سال ۹۵ بازنشسته شده ام در شرکت توزیع برق فقط برادر شهید قید کرده اند میگفتند امتیازات بیشتر هست اما دروغ بود خلاصه در سال ۶۱ داوطلبانه بمدت سه ماه، نوزده روز و در خدمت سربازی بیست ماه، یازده روز کاه ارتش ۱۵ ماه اش ااوطلبانه حساب آیا در تامین اجتماعی مزایایی دارد لطفا جواب بدهید بعدا تلفنی صحبت میکنم

  پاسخ
 • حسین فرهمند
  دی 9, 1401 2:13 ب.ظ

  سلام من
  ۴سال.اخر بازنشستگیم بیمه بیکاری گرفتم آ یعنی ۳سال گرفتم و الان سابقه شده ۲۹ سال یک سال دیگه دارم.اگر قطع کنم و خودم پرداخت کنم تاثیر تو حقوقم داره..ایا با این شرایط میشه بفرمائید حقوق من چنده؟…۲۶سال و دوما بیمه اجباری با خرید سرباریم هست.۳سال بیمه بیکاری گرفتم..شده۲۹سال حقوق پرداختی بیمه هم اداره کاری بوده.حالا بفرمائید..ممنون
  توضیح بدین.اد م مریض هستم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فروردین 22, 1402 10:46 ق.ظ

   با سلام بله در صورتی که سال آخر را خودتان پرداخت نمایید در حقوقتان موثر خواهد بود

   پاسخ
 • سلام وعرض ادب به شما. ایا من که ۲۶سال سابقه بیمه اجباری با خرید سربازی دارم وچند سال اخر بازنشستگی بیمه بیکاری گرفتم وچند ماه دیگه بازنشست میشم با بیمه بیکاری. ا.جز کدوم دسته از حقوق بگیرها هستم.حداقل…زیرحداقل…ممنون..وایا حق اولاد ومسکن من طبق ۴سال پیش بهم میدن یا طبق امسال که بازنشست میشم..ممنونم

  پاسخ
 • محمدنوریان
  دی 15, 1401 9:31 ب.ظ

  سلام بنده حدود ۱۷ سال سابقه کار مجوعا در دوفارم مختلف هستم از ابتدای بیمه تا به امروز حدود یکسال ونیم نیز حق بیمه پرداختی نداشته ام که جزسوابق بحساب نیاورده م باتوجه به اینکه این شغل جز مشاغل سخت باضریب ۱/۵ می‌باشد آیا باتکمیل ۲۰ سال پرداخت بیمه کارگری میتوان درخواست بازنشستگی داد یا خیر؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فروردین 22, 1402 10:47 ق.ظ

   با سلام بله می توانید اقدام به بازنشستگی نمایید

   پاسخ
  • سلام من از سال ۷۹ در یک شرکت خصوصی با شغل زیان آور به مدت ۱۰سال کار کردم و از سال ۸۹ در یک اداره دولتی مشغول به کارم.سنم تا ۳ سال دیگه به۵۰ سال میرسه و حق بیمه دو سال سربازی رو هم پرداخت کردم.آیا میتوانم با این سابقه ۳ سال دیگه خودم رو بازنشسته کنم یا دستگاه دولتی مانع از بازنشستگیم خواهد شد.

   پاسخ
 • امیر علی
  دی 25, 1401 11:35 ق.ظ

  سلام وقت بخیر
  سن بازنشستگی نگهبان در ادارات دولتی چگونه می باشد؟ با چند سال سابقه بیمه و همچنین سن می شود بازنشسته شد.

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فروردین 22, 1402 11:16 ق.ظ

   با سلام تقریبا 30 سال است مگر اینکه در خصوص اداره خاصی مقرره خاصی وجود داشته باشد. سن بازنشستگی در ادارات دولتی هم برای آقایان حداکثر 60 سال است

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر
  پدر من ۷ ماه دیگ بازنشسته میشه ۳۰ سالش تموم میشه
  الان پاش در حین کار شکسته و دوماه تو گچ باید بمونه و سر همین حقوقش نسبت به خقوق دریافتیش از شرکت کمتر میشه
  میخواستم ببینم بعد از بازنشستگیش این حقوق نسبتا کمی ک بیمه نسبت به شکرت میده تاثیر تو حقوق بازنشتگیش داره (مبلغ حقوق بازنشستگیشو میاره پایین)؟؟؟؟؟

  پاسخ
 • لیلا یاراحمدی
  بهمن 14, 1401 4:38 ب.ظ

  سلام من یک معلول جسمی حرکتی متوسط هستم که بیست سال در مقطع ابتدایی در مدارس غیردولتی کار کردم پنج سال بدون بیمه از سال (۸۶ تا ۹۰) حق بیمه های پانزده روز و ده روز و از سال نود به بعد به صورت کامل یعنی جمعا حدود چهارده سال و نیم بیمه دارم الان چهل و سه ساله هستم ولی از ناحیه‌ی زانو و کمر دردهای مکرر دارم خواستم بپرسم راهی برای بازنشستگی دارم ؟ چون واقعا سر پا ایستادن برام معضلی شده.

  پاسخ
 • باسلام کمترازدوسال سابقه مستمری تعلق گرفته میشود

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر
  سوال من برای سنوات ۳۰ سال خدمت چ باید کرد و چقدر است در ضمن اگه امکان دارم راهنمایی بفرمایید کجا باید برای اعتراض برم ؟

  پاسخ
 • با سلام من 27 سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم با 54 سال سن هرجا مراجعه میکنم بخاطر سن بالا اجازه همکاری نمیدهند ودرگیر مسائل روحی روانی شده ام آیا با مراجعه به اداره تامین اجتماعی وتقاضای بازنشستگی موافقت میگردد. از راهنمایی شما متشکرم

  پاسخ
 • سلام. اون خانم که نوشته ۴۲ سالمه و خودش بیمه بیمه مشاغل ازاد میریخته چرا نمیتونه بازنشست بشه با بیست سال سابقه؟ مشکلش چیه ؟

  پاسخ
 • سلام پدر بنده ۳۰ سالش رو تا تاریخ 1401.8.30 پرکرد اما تا کارخونه حق بیمه+جریمه پرداخت نشده اردیبهشت 1401 کارکنان رو با بیمه حل‌وفصل کنه تا اواخر اسفند این مسئله طول کشید و کارای بازنشستگی اون موقع انجام گرفت. الان تاریخ ترک کار 1401.9.1 خورده ولی صرفا پرداختی فروردین به حساب پدر من آمده . ۴ ماه آخر 1401 قابل دریافت هست؟ اگه هست کارخونه باید بده یا بیمه؟

  پاسخ
 • دادپویان حامی
  اردیبهشت 18, 1402 3:43 ب.ظ

  با سلام خیر

  پاسخ
 • دادپویان حامی
  اردیبهشت 18, 1402 3:43 ب.ظ

  با سلام خیر

  پاسخ
 • با سلام و احترام خانمی هستم با 25 سال سابقه رسمی در اداره دولتی و دارای 55 سال سن. می خواستم بدونم اگر درخواست بازنشستگی بدم می تونم با حقوق سی روز بازنشسته بشم ممنون میشم پاسخ بفرمایید

  پاسخ
 • با سلام
  میخواستم بدونم آیا کارفرما میتواند به زور کسی را که تمایلی نداره بازنشسته کند؟؟
  مادر من 56 سال سن و 15 سال سابقه دارد با مدرک فوق لیسانس، در حالیکه تمایلی برای بازنشستگی ندارد اما کارفرما بدون رضایت مادرم اسم او را برای بازنشستگی اعلام کرده است؟ ما چطوری میتوانیم پیگیری کنیم؟

  پاسخ
 • نادر مهرپرور
  خرداد 17, 1402 11:26 ق.ظ

  من بازنشسته تامین اجتماعی هستم و الان جایی کار می کنم ایا پس از دو سال کارکردن و خاتمه کارم ، بمن سنوات پایان خدمت پرداخت می نمایند یا میتواند پرداخت نکنند.

  پاسخ
 • محمدصادق کامکار
  شهریور 8, 1402 7:16 ب.ظ

  مطالب مفیدی بود و ممنون از شما

  پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط