نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول  قانون تامین اجتماعی

[vc_row width=”full” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-50px%22%7D%7D”][vc_column css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%2220px%22%7D%7D”][us_post_title tag=”h1″ link=”post” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23f24822%22%7D%7D”][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%7D%7D”][vc_column_inner][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22padding-right%22%3A%2215px%22%7D%7D”]

نقل و انتقال کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی دارای تشریفات خاص خود می باشدوچنانچه کارفرما قصد نقل و انتقال کارگاه را به غیر داشته باشد، میبایست تصفیه حساب با بیمه تامین اجتماعی صورت گیرد.

تعریف کارگاه و نقل و انتقال کارگاه های مشمول بیمه تامین اجتماعی

بند ۳ماده ۲قانون تامین اجتماعی درتعریف کارگاه چنین مقرر داشته است:”کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند.”

همانطورکه در ماده فوق هم اشاره شده است به محل کار کارگر عنوان کارگاه اطلاق میشود.وحال اگر چنین مکانی بنا باشد که مورد نقل و انتقالات قانونی قرار بگیرد.انتقال گیرنده موظف به مطالبه گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی برنبودبدهی معوقه بابت حق بیمه ومتفرعات آن ازانتقال دهنده است.

انتقال کارگاه میتواند به صورت قطعی،شرطی،رهنی،صلح حقوق یا اجاره باشد.ودراین بین فرقی میان رسمی یا غیر رسمی بودن انتقال نیست.

نقل و انتقال کارگاه

نقل و انتقال کارگاه

انتقال در دفاتر رسمی چه تشریفاتی دارد؟

واما چنانچه انتقال در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد.دفاتر مزبور موظفند درهنگام تنظیم سند(که میتواند انتقال عین یا منافع باشد)از سازمان تامین اجتماعی استعلام اخذ کنند.تا محرزشودکه آیا کارگاه یا موسسه ای که در شرف انتقال است،بدهی معوقه بابت حق بیمه و متفرعات دارد یاخیر.

دفاتراسناد رسمی پس از استعلام تا۱۵روز از تاریخ ورود استعلام به دفترسازمان تامین اجتماعی ازثبت سند خودداری ومنتظرجواب استعلام میمانند.چنانچه دراین فاصله سازمان اعلام کند که واگذارکننده دارای بدهی است،ثبت سند امکانپذیر نمیباشد.وانجام چنین معامله ای بدون ارائه گواهی مفاصاحساب حق بیمه باعث ایجاد مسئولیت تضامنی بین انتقال دهنده وگیرنده میشود.مگراینکه شخص واگذارکننده برای به تاخیرنیفتادن جریان ثبت و انتقال،بدهی را به سازمان پرداخت کند تا معامله انجام شود.اماچنانچه به تشخیص سازمان و میزان حق بیمه معترض باشد.حتی با اینکه بدهی را پرداخت کرده است بازهم حق شکایت او ساقط نشده است.

اماچنانچه در مهلت۱۵روزه ای که دفاتر اسناد رسمی منتظر جواب استعلام میمانند هیچ خبر و اعلامی از سازمان نرسد.دفاتراسناد رسمی میتوانند معامله مزبور را بدون مفاصاحساب(برگ تسویه)ثبت نمایند.

درسطور آخر ماده۳۷قانون تامین اجتماعی نکته حائز اهمیت دیگری هم بیان شده است که اهمیت وجودمفاصاحساب رابیشتر نشان میدهد.درتجدید پروانه کسب ویا هرنوع فعالیتی است که پس از گذشت مدتی مقرر بایستی برای تجدید پروانه اقدام شود.ویکی از شروط موافقت با تجدید پروانه کسب دارا بودن مفاصاحساب است.وقانونگذار وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و شورای مرکزی صنوف وسایرمراجع ذی الربط راموظف کرده است.که در هنگامیکه متقاضی ،تقاضای تجدید پروانه کارگاه را دارد از او مفاصاحساب(تسویه حساب)مطالبه کنند.ودرصورت عدم ارائه مفاصاحساب،تجدید پروانه کسب را موکول به ارائه مفاصاحساب نماید.وچنانچه مفاصاحساب حق بیمه پرداخت شود میتوان جهت تجدید پروانه موردتقاضا اقدام کنند.

قانونگذار درتبصره ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی هم مقرر داشته  است:

“سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا، مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید.”

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × پنج =