حق بیمه تامین اجتماعی – مسئول پرداخت حق بیمه مشمولین قانون تامین اجتماعی

[us_post_title tag=”h1″ link=”post” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23f24822%22%7D%7D”]

حق بیمه تامین اجتماعی ، نحوه پرداخت و مسئولیت پرداخت آن به چه صورت خواهد بود؟ 

حق بیمه تامین اجتماعی

قانون گذار در بند ۶ ماده ۲قانون تامین اجتماعی ، حق بیمه را چنین تعریف کرده است:

“حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می گردد.”

همانطورکه از تعریف فوق برمی آید هدف قانونگذار از قراردادن حق بیمه ، استفاده ازمزایای این حق بوده است.

نرخ حق بیمه چه در بیمه های اجباری و چه اختیاری توسط قانون گذار مشخص شده است.  از این رو جزء قوانین امری است فلذا هیچ از طرفین قرارداد بیمه، قابل تغییر یا حذف نمی باشد.

حق بیمه تامین اجتماعی

حق بیمه تامین اجتماعی

مسئول پرداخت حق بیمه 

مسئول پرداخت حق بیمه در هرکدام از بیمه های اجباری و اختیاری متفاوت است .در بیمه های اجباری که کارفرما موظف است در قبال کارکارگر او را بیمه کند. وخود او هم مسئول پرداخت حق بیمه میباشد.

حق بیمه وجوهی است که طبق قانون به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود. قانونگذار در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی از حق مزبور به عنوان یکی از منابع درآمد سازمان نام برده است. در تبصره ۱ ماده مذکور حق بیمه سهم کارفرما را ۲۰ درصد مزد یا حقوق در نظر گرفته بود. اما براساس قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۶۹ سه درصد  حق بیمه مشمولین قانون کار اضافه شده که البته  این مبلغ هم به ۲۰ درصد سهم کارفرما اضافه میشود. در حال حاضر حق بیمه ۳۰ درصد حقوق است. از این میزان ۲۳ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد سهم کارگر است .که

در مورد سهم کارگر،قانونگذار در بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی ماخذ و منشا آن را مشخص کرده است. و چنین مقرر داشته است که:

“مزد یا حقوق در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود.”

مستند به ماده فوق الذکر، کارفرما موظف میشود «سهم خود و کارگر» را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. در این بین دولت هم سهم ۳ درصدی خود را بایستی پرداخت کند . اما در بیمه های اختیاری که کارفرمایی وجود ندارد خود فرد بیمه پرداز بایستی هر دو سهم « کارگر و کارفرما » را پرداخت کند. از طرف دیگر هم دولت مسئول پرداخت سهم ۳ درصدی خود میباشد.

کارفرما موظف شده است که ازکلیه وجوه ومزایای ذکرشده در بند ۵ماده۲قانون تامین اجتماعی ،حق بیمه مقرر شده راکسر کند. و به همراه سهم خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.

لازم به ذکر است که چنانچه کارفرما ازکسر حق بیمه سهم کارگر بیمه شده خودداری کند،خود شخصا مسئول پرداخت آن میشود. چنانچه کارفرما در این امر تاخیر کند رافع مسئولیت سازمان در مقابل فرد بیمه شده نمیباشد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 18 =